Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 107 172 388 138 109 3.03
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 91 164 400 141 118 2.97
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 103 189 390 119 113 3.05
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 95 212 369 134 104 3.07
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 136 216 348 112 102 3.19
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 115 216 369 119 95 3.15
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 107 212 358 124 113 3.08
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 102 200 367 127 118 3.04
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 102 216 360 132 104 3.09
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 123 217 350 125 99 3.15
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 91 193 363 148 119 2.99
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 105 167 378 145 119 2.99
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 93 170 355 160 136 2.92
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 100 202 361 141 110 3.04
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 101 188 351 146 128 2.99
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 87 169 357 161 140 2.89
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 89 153 375 167 130 2.89
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 108 189 354 137 126 3.02
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 112 165 351 146 140 2.96
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 123 172 347 135 137 3.01
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 121 197 335 140 121 3.06
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 102 162 352 166 132 2.93
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 102 174 344 139 155 2.92