Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 127 155 426 154 106 3.04
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 114 135 434 164 121 2.96
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 116 175 423 146 108 3.05
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 122 169 432 147 98 3.07
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 173 187 380 139 89 3.22
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 144 200 397 138 89 3.18
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 137 181 405 143 102 3.11
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 121 170 415 148 114 3.04
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 121 179 423 138 107 3.07
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 155 181 402 125 105 3.16
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 130 160 416 155 107 3.05
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 111 165 414 163 115 2.99
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 103 152 408 172 133 2.92
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 115 188 402 154 109 3.05
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 123 144 420 169 112 3.00
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 102 147 397 185 137 2.89
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 107 131 394 190 146 2.86
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 124 161 385 174 124 2.99
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 123 173 398 136 138 3.01
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 143 184 382 140 119 3.10
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 146 189 392 126 115 3.13
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 115 175 399 149 130 3.00
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 136 158 384 146 144 3.00