Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 80 115 368 147 83 2.95
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 73 129 349 149 93 2.92
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 74 124 362 146 87 2.94
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 81 130 370 130 82 3.00
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 113 140 342 124 74 3.12
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 109 122 364 124 74 3.09
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 85 134 345 129 100 2.97
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 76 129 344 134 110 2.91
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 80 139 363 130 81 3.01
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 86 118 371 136 82 2.99
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 78 130 355 154 76 2.97
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 75 117 363 155 83 2.93
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 71 122 358 150 92 2.91
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 74 142 366 129 82 3.00
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 67 112 352 152 110 2.84
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 70 111 332 155 125 2.81
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 68 104 358 154 109 2.83
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 69 131 350 144 99 2.91
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 97 149 343 111 93 3.06
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 126 139 338 118 72 3.16
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 109 144 342 120 78 3.11
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 101 115 360 132 85 3.02
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 94 122 341 136 100 2.97