Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 81 137 363 154 97 2.94
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 80 150 365 145 92 2.98
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 86 146 359 145 96 2.98
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 92 158 358 145 79 3.05
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 122 196 312 122 80 3.19
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 115 173 337 138 69 3.15
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 107 162 337 130 96 3.06
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 96 133 346 159 98 2.96
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 94 163 346 149 80 3.05
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 103 148 364 135 82 3.07
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 89 146 377 141 79 3.03
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 82 137 376 146 91 2.97
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 73 131 353 169 106 2.88
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 83 164 360 145 80 3.03
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 72 158 358 149 95 2.96
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 70 137 343 169 113 2.86
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 71 140 358 156 107 2.89
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 85 160 329 157 101 2.97
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 110 170 330 132 90 3.09
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 160 169 308 118 77 3.26
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 128 149 357 118 80 3.15
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 94 162 348 132 96 3.03
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 107 165 337 122 101 3.07