Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 51 104 296 119 82 2.88
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 45 106 303 110 88 2.86
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 50 112 285 125 80 2.89
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 52 115 287 107 91 2.89
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 85 125 268 102 72 3.08
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 65 135 266 116 70 3.01
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 58 116 250 132 96 2.86
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 55 100 250 138 109 2.78
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 52 117 270 132 81 2.89
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 55 129 275 120 73 2.96
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 44 110 289 137 72 2.87
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 45 92 296 139 80 2.82
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 37 106 280 120 109 2.76
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 46 106 294 128 78 2.87
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 51 96 266 145 94 2.79
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 40 86 255 143 128 2.64
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 41 93 265 152 101 2.73
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 52 105 274 130 91 2.84
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 52 137 244 108 111 2.86
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 69 132 263 111 77 3.01
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 72 129 263 95 93 2.99
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 50 114 264 119 105 2.82
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 58 109 261 114 110 2.83