Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 76 130 408 127 86 2.98
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 62 143 365 157 100 2.89
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 74 120 383 164 86 2.92
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 70 143 398 145 71 3.00
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 103 186 353 114 71 3.16
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 85 183 368 120 71 3.11
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 79 143 366 136 103 2.95
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 70 124 349 165 119 2.83
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 72 149 371 150 85 2.97
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 77 160 366 141 83 3.01
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 76 157 376 144 74 3.02
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 68 138 371 165 85 2.93
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 60 137 359 166 105 2.86
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 66 160 377 149 75 2.99
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 63 135 355 172 102 2.86
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 57 123 355 160 132 2.77
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 56 138 342 173 118 2.81
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 72 139 352 156 108 2.89
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 85 168 331 130 113 2.98
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 111 164 338 121 93 3.10
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 105 167 329 128 98 3.06
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 82 162 331 144 108 2.96
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 98 152 332 129 116 2.98