Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 68 71 197 64 66 3.02
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 70 72 199 67 58 3.06
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 70 68 193 78 57 3.03
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 73 79 191 69 54 3.10
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 89 83 176 66 52 3.20
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 89 83 179 62 53 3.20
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 78 90 177 67 54 3.15
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 69 72 196 64 65 3.03
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 73 70 190 75 58 3.05
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 70 85 195 62 54 3.12
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 68 79 177 83 59 3.03
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 62 68 187 83 66 2.95
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 56 72 175 86 77 2.88
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 61 77 186 83 59 3.00
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 58 77 171 89 71 2.92
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 54 71 166 94 81 2.83
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 66 64 189 88 59 2.98
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 67 87 179 72 61 3.06
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 74 86 163 77 66 3.05
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 73 94 162 73 64 3.08
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 69 92 165 71 69 3.05
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 66 79 159 83 79 2.94
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 73 85 154 71 83 2.99