Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 67 98 227 96 70 2.99
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 71 93 247 97 50 3.07
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 69 101 231 98 59 3.04
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 74 102 223 101 58 3.06
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 93 103 220 91 51 3.17
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 84 114 222 85 53 3.16
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 81 99 212 88 78 3.03
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 73 92 217 99 77 2.97
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 68 92 239 102 57 3.02
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 73 103 241 79 62 3.08
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 72 101 231 104 50 3.07
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 79 76 230 105 68 2.99
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 62 97 222 105 72 2.95
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 67 106 231 91 63 3.04
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 62 94 244 89 69 2.98
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 66 93 221 99 79 2.94
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 68 101 247 87 55 3.07
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 70 102 242 86 58 3.07
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 86 97 213 87 75 3.06
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 101 130 199 81 47 3.28
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 106 116 207 76 53 3.26
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 85 95 235 84 59 3.11
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 89 100 231 71 67 3.13