1. Arkeoloji Bölümü (5264)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Y.Lisans-Ders 15 10 25
Y.Lisans-Tez 12 18 30
Artık Yıl 4 2 6
BölümToplam 31 30 61