1. Mekatronik Bölümü (3419)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Dil Hazırlık 3 0 3
1 53 5 58
2 39 2 41
3 36 0 36
4 19 0 19
Artık Yıl 21 0 21
BölümToplam 171 7 178