1. Mekatronik Bölümü (3419)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Dil Hazırlık 6 1 7
1 45 3 48
2 40 2 42
3 47 0 47
4 24 0 24
Artık Yıl 110 0 110
BölümToplam 272 6 278