1. Mekatronik Bölümü (3419)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Dil Hazırlık 0 0 0
1 52 5 57
2 39 2 41
3 30 0 30
4 17 0 17
Artık Yıl 16 0 16
BölümToplam 154 7 161