Sosyal Bilimler Enstitüsü
 
 1. Eğitim Yönetimi Bölümü (6201)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   1 1 2
Doktora T.   0 0 0
Doktora-Yeterlik   0 0 0
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 1 1 2
 2. Sosyal Politika Bölümü (6205)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   6 7 13
Doktora T.   8 13 21
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 14 20 34
 3. İktisat Politikası Bölümü (6208)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   0 0 0
Doktora T.   0 0 0
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 4. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü (6209)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   3 3 6
Doktora T.   5 13 18
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 8 16 24
 5. Yönetim ve Organizasyon Bölümü (6211)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   5 2 7
Doktora T.   6 5 11
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   1 0 1
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 12 7 19
 6. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (6213)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   15 4 19
Doktora T.   6 4 10
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 21 8 29
 7. Muhasebe ve Finansman Bölümü (6215)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   3 1 4
Doktora T.   5 3 8
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 8 4 12
 8. Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bölümü (6219)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   1 0 1
Doktora T.   12 11 23
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 13 11 24
 9. Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bölümü (6221)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   13 3 16
Doktora T.   3 2 5
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 16 5 21
 10. Felsefe Bölümü (6223)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   4 2 6
Doktora T.   7 1 8
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 11 3 14
 11. İktisat Bölümü (6225)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   6 1 7
Doktora T.   4 5 9
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 10 6 16
 12. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (6227)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   7 2 9
Doktora T.   9 14 23
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 16 16 32
 13. Plastik Sanatlar Sanatta Yeterlik Bölümü (6229)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   3 3 6
Doktora T.   2 7 9
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 5 10 15
 14. Uluslararası İlişkiler Bölümü (6231)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   15 4 19
Doktora T.   12 7 19
Y.Lisans-Ders A 0 0 0
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 27 11 38
 15. Kamu Hukuku Bölümü (6233)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   7 3 10
Doktora T.   12 7 19
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 19 10 29
 16. Özel Hukuk Bölümü (6235)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   10 5 15
Doktora T.   5 10 15
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 15 15 30
 17. İletişim Bilimleri Bölümü (6237)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   4 1 5
Doktora T.   12 18 30
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 16 19 35
 18. Yoksulluk Çalışmaları Bölümü (6239)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   5 4 9
Doktora T.   0 0 0
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 1 1
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 5 5 10
 19. Arkeoloji Bölümü (6241)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   1 1 2
Doktora T.   0 0 0
Doktora-Yeterlik   0 0 0
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 1 1 2
 20. Tarih Bölümü (6243)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   4 1 5
Doktora T.   0 0 0
Doktora-Yeterlik   0 0 0
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 4 1 5
 21. Gazetecilik ve Medya Çalışmaları Bölümü (6245)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
  Erkek Kız Toplam
Birinci Öğretim 222 169 391
İkinci Öğretim 0 0 0
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Genel Toplam 222 169 391