Sosyal Bilimler Enstitüsü
 
 1. Eğitim Yönetimi Bölümü (6201)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   1 1 2
Doktora T.   0 0 0
Doktora-Yeterlik   0 0 0
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 1 1 2
 2. Sosyal Politika Bölümü (6205)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   8 10 18
Doktora T.   6 13 19
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 14 23 37
 3. İktisat Politikası Bölümü (6208)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   0 0 0
Doktora T.   0 0 0
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 4. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü (6209)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   6 4 10
Doktora T.   2 12 14
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 8 16 24
 5. Yönetim ve Organizasyon Bölümü (6211)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   6 4 10
Doktora T.   6 4 10
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   1 0 1
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 13 8 21
 6. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (6213)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   17 4 21
Doktora T.   4 4 8
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 21 8 29
 7. Muhasebe ve Finansman Bölümü (6215)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   4 2 6
Doktora T.   5 2 7
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 9 4 13
 8. Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bölümü (6219)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   2 0 2
Doktora T.   12 11 23
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 14 11 25
 9. Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bölümü (6221)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   13 3 16
Doktora T.   3 2 5
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 16 5 21
 10. Felsefe Bölümü (6223)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   6 2 8
Doktora T.   4 1 5
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 10 3 13
 11. İktisat Bölümü (6225)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   7 2 9
Doktora T.   3 4 7
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 10 6 16
 12. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (6227)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   7 5 12
Doktora T.   12 12 24
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 19 17 36
 13. Plastik Sanatlar Sanatta Yeterlik Bölümü (6229)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   4 4 8
Doktora T.   1 6 7
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 5 10 15
 14. Uluslararası İlişkiler Bölümü (6231)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   23 7 30
Doktora T.   6 5 11
Y.Lisans-Ders A 0 0 0
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 29 12 41
 15. Kamu Hukuku Bölümü (6233)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   13 2 15
Doktora T.   7 6 13
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 20 8 28
 16. Özel Hukuk Bölümü (6235)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   10 8 18
Doktora T.   5 6 11
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 2 2
BölümToplam 15 16 31
 17. İletişim Bilimleri Bölümü (6237)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   9 11 20
Doktora T.   7 11 18
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 16 22 38
 18. Yoksulluk Çalışmaları Bölümü (6239)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   5 4 9
Doktora T.   0 0 0
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 1 1
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 5 5 10
 19. Arkeoloji Bölümü (6241)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   1 1 2
Doktora T.   0 0 0
Doktora-Yeterlik   0 0 0
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 1 1 2
 20. Tarih Bölümü (6243)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora D.   4 1 5
Doktora T.   0 0 0
Doktora-Yeterlik   0 0 0
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 4 1 5
 21. Gazetecilik ve Medya Çalışmaları Bölümü (6245)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
  Erkek Kız Toplam
Birinci Öğretim 230 177 407
İkinci Öğretim 0 0 0
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Genel Toplam 230 177 407