Barbaros Denizcilik Yüksekokulu
 
 1. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü (2701)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   8 2 10
5   18 3 21
6   11 4 15
7   6 0 6
Artık Yıl 16 1 17
BölümToplam 59 10 69
 2. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü (2703)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
  Erkek Kız Toplam
Birinci Öğretim 59 10 69
İkinci Öğretim 0 0 0
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Genel Toplam 59 10 69