Güzel Sanatlar Fakültesi
 
 1. Plastik Sanatlar Bölümü (0701)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
Artık Yıl 3 0 3
BölümToplam 3 0 3
 2. Müzik Bölümü (0703)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
Artık Yıl 17 5 22
BölümToplam 17 5 22
 3. Fotoğraf ve Grafik Sanatlar Bölümü (0705)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
Artık Yıl 10 11 21
BölümToplam 10 11 21
 4. İç Mimarlık Bölümü (0707)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
Ek 45. Madde Sınav Hakkı Kullanacak Öğrenciler   1 0 1
Artık Yıl 8 3 11
BölümToplam 9 3 12
 5. Sahne Sanatları Bölümü (0709)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
Artık Yıl 12 4 16
BölümToplam 12 4 16
 6. Seramik Bölümü (0711)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
1   2 8 10
2   1 4 5
3   1 7 8
4   0 9 9
5   0 3 3
6   0 3 3
7   0 2 2
İntibak   0 0 0
Artık Yıl 4 3 7
BölümToplam 8 39 47
 7. Resim Bölümü (0713)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
1   7 17 24
2   1 23 24
3   0 10 10
4   3 15 18
5   0 2 2
6   0 2 2
7   0 3 3
Artık Yıl 4 1 5
BölümToplam 15 73 88
 8. Heykel Bölümü (0715)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
1   5 7 12
2   4 9 13
3   1 6 7
4   3 4 7
5   0 1 1
6   1 3 4
7   1 2 3
Artık Yıl 5 4 9
BölümToplam 20 36 56
 9. Temel Eğitim Bölümü (0717)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
2 E 0 0 0
3   0 0 0
3 E 0 0 0
4   0 0 0
4 E 0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 10. Fotoğraf Bölümü (0719)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
1   14 6 20
2   18 6 24
3   17 4 21
4   19 6 25
5   6 5 11
6   6 3 9
7   8 0 8
İntibak   0 0 0
Artık Yıl 9 2 11
BölümToplam 97 32 129
 11. Grafik Bölümü (0721)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   10 15 25
5   6 9 15
6   5 7 12
7   1 2 3
İntibak   0 0 0
Artık Yıl 2 2 4
BölümToplam 24 35 59
 12. Müzik Toplulukları Bölümü (0723)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
Artık Yıl 1 3 4
BölümToplam 1 3 4
 13. Müzikoloji Bölümü (0725)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
1   3 6 9
2   6 4 10
3   6 5 11
4   2 1 3
5   1 1 2
6   0 0 0
7   0 0 0
Artık Yıl 2 0 2
BölümToplam 20 17 37
 14. Dramatik Yazarlık Bölümü (0727)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
1   4 4 8
2   5 2 7
3   5 5 10
4   7 2 9
5   4 1 5
6   3 1 4
7   5 1 6
Artık Yıl 1 1 2
BölümToplam 34 17 51
 15. Oyunculuk Bölümü (0729)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
1   4 6 10
2   6 4 10
3   8 7 15
4   3 6 9
5   1 4 5
6   3 1 4
7   7 3 10
İntibak   0 0 0
Artık Yıl 0 1 1
BölümToplam 32 32 64
 16. Sahne Tasarımı Bölümü (0731)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
1   1 5 6
2   1 12 13
3   2 2 4
4   1 7 8
5   2 4 6
6   1 2 3
7   2 0 2
İntibak   0 0 0
Artık Yıl 0 1 1
BölümToplam 10 33 43
 17. Performans Bölümü (0733)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
1   11 14 25
2   12 11 23
3   14 5 19
4   7 13 20
5   1 5 6
6   1 2 3
7   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 46 50 96
 18. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü (0735)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
1   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 19. Grafik Tasarımı Bölümü (0737)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
1   8 13 21
2   6 7 13
3   9 14 23
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 23 34 57
 20. Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma Bölümü (0739)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
  Erkek Kız Toplam
Birinci Öğretim 381 424 805
İkinci Öğretim 0 0 0
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Genel Toplam 381 424 805