Mühendislik Fakültesi
 
 1. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (0201)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   7 1 8
1   85 29 114
2   84 29 113
3   107 31 138
3 A 0 0 0
3 B 0 0 0
4   94 42 136
5   49 16 65
6   27 4 31
7   15 8 23
Ek 45. Madde Sınav Hakkı Kullanacak Öğrenciler   1 0 1
Sınırsız Sınav Hakkı   0 0 0
Artık Yıl 40 6 46
BölümToplam 509 166 675
 2. Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0202)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   8 1 9
1   89 11 100
2   74 27 101
3   97 28 125
4   99 26 125
5   46 15 61
6   38 11 49
7   24 6 30
Ek 45. Madde Sınav Hakkı Kullanacak Öğrenciler   0 0 0
Sınırsız Sınav Hakkı   0 0 0
Artık Yıl 39 7 46
BölümToplam 514 132 646
 3. Çevre Mühendisliği Bölümü (0203)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   23 28 51
1   17 45 62
2   29 50 79
3   32 44 76
4   33 76 109
5   17 24 41
6   8 4 12
7   9 2 11
İntibak   0 0 0
Ek 45. Madde Sınav Hakkı Kullanacak Öğrenciler   0 1 1
Sınırsız Sınav Hakkı   0 0 0
Artık Yıl 23 6 29
BölümToplam 191 280 471
 4. Çevre Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0204)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   13 3 16
1   8 9 17
2   32 21 53
3   33 39 72
4   46 59 105
5   18 15 33
6   14 8 22
7   9 1 10
Artık Yıl 22 6 28
BölümToplam 195 161 356
 5. Elektrik Mühendisliği Bölümü (0205)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   5 0 5
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 1 0 1
1   2 0 2
1 A 41 7 48
1 B 42 8 50
2   0 0 0
2 A 48 4 52
2 B 44 9 53
3 A 56 5 61
3 B 56 6 62
4   0 0 0
4 A 81 4 85
4 B 78 6 84
5 A 40 5 45
5 B 37 3 40
6 A 15 0 15
6 B 18 2 20
7 A 8 2 10
7 B 17 1 18
Ek 45. Madde Sınav Hakkı Kullanacak Öğrenciler   0 0 0
Sınırsız Sınav Hakkı   1 1 2
Artık Yıl 72 2 74
BölümToplam 662 65 727
 6. Elektrik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0206)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   5 1 6
1   0 0 0
1 A 42 7 49
1 B 44 6 50
2   0 0 0
2 A 41 5 46
2 B 47 5 52
3   1 0 1
3 A 44 5 49
3 B 38 4 42
4   0 0 0
4 A 69 8 77
4 B 70 6 76
5   0 0 0
5 A 40 3 43
5 B 41 8 49
6   0 0 0
6 A 14 3 17
6 B 23 2 25
7   0 0 0
7 A 15 0 15
7 B 8 0 8
Sınırsız Sınav Hakkı   3 0 3
Ek Süre   1 0 1
Artık Yıl 44 1 45
BölümToplam 590 64 654
 7. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (0207)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   41 10 51
1   72 19 91
2   68 25 93
3   87 23 110
4   98 33 131
5   45 15 60
6   24 8 32
7   22 3 25
Sınırsız Sınav Hakkı   2 0 2
Artık Yıl 49 8 57
BölümToplam 508 144 652
 8. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0208)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   39 13 52
1   60 17 77
2   57 30 87
3   59 24 83
4   88 31 119
5   35 11 46
6   19 3 22
7   16 4 20
İntibak   0 0 0
Ek Süre   1 0 1
Artık Yıl 48 0 48
BölümToplam 422 133 555
 9. Endüstri Mühendisliği Bölümü (0209)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   2 3 5
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 1 0 1
1   0 0 0
1 A 14 31 45
1 B 13 31 44
2   0 0 0
2 A 17 31 48
2 B 16 26 42
3   0 0 0
3 A 40 45 85
3 B 46 51 97
4   0 0 0
4 A 33 57 90
4 B 36 54 90
5   0 0 0
5 A 12 16 28
5 B 21 8 29
6   0 0 0
6 A 15 3 18
6 B 5 7 12
7   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Artık Yıl 33 12 45
BölümToplam 304 375 679
 10. Endüstri Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0210)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   7 1 8
1   38 45 83
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2   35 55 90
3   45 56 101
4   41 50 91
5   20 21 41
6   13 2 15
7   2 2 4
Artık Yıl 12 5 17
BölümToplam 213 237 450
 11. İnşaat Mühendisliği Bölümü (0211)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   60 15 75
Hazırlık A 0 0 0
1   69 9 78
2   77 18 95
3   96 20 116
4   105 28 133
5   41 8 49
6   20 5 25
7   14 2 16
Türkçe Hazırlık   6 1 7
Sınırsız Sınav Hakkı   1 0 1
Ek Süre   2 0 2
Artık Yıl 29 0 29
BölümToplam 520 106 626
 12. İnşaat Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0212)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   51 13 64
1   66 10 76
2   80 7 87
3   68 13 81
4   100 20 120
5   29 8 37
6   16 4 20
7   6 2 8
Artık Yıl 27 0 27
BölümToplam 443 77 520
 13. Jeofizik Mühendisliği Bölümü (0213)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   5 2 7
2   0 1 1
3   2 1 3
4   21 4 25
5   13 5 18
6   20 3 23
7   18 4 22
İntibak   0 0 0
Ek 45. Madde Sınav Hakkı Kullanacak Öğrenciler   0 0 0
Artık Yıl 49 18 67
BölümToplam 128 38 166
 14. Jeofizik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0214)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   1 0 1
2   1 0 1
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
Sınırsız Sınav Hakkı   0 0 0
Artık Yıl 46 10 56
BölümToplam 48 10 58
 15. Jeoloji Mühendisliği Bölümü (0215)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   1 3 4
2   3 1 4
3   14 5 19
4   37 15 52
5   42 9 51
6   35 6 41
7   26 5 31
Sınırsız Sınav Hakkı   0 1 1
Artık Yıl 44 11 55
BölümToplam 203 56 259
 16. Jeoloji Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0216)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   1 0 1
6   6 2 8
7   16 2 18
İntibak   0 0 0
Ek 45. Madde Sınav Hakkı Kullanacak Öğrenciler   0 0 0
Sınırsız Sınav Hakkı   0 0 0
Artık Yıl 50 13 63
BölümToplam 73 17 90
 17. Makine Mühendisliği Bölümü (0217)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   87 6 93
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 2 0 2
1   0 0 0
1 A 55 5 60
1 B 47 8 55
2 A 67 4 71
2 B 64 10 74
3 A 68 9 77
3 B 85 8 93
4   0 0 0
4 A 92 8 100
4 B 96 12 108
5   0 0 0
5 A 50 2 52
5 B 35 2 37
6   0 0 0
6 A 15 2 17
6 B 17 1 18
7   0 0 0
7 A 19 2 21
7 B 12 1 13
Sınırsız Sınav Hakkı   2 0 2
Ek Süre   1 0 1
Artık Yıl 102 3 105
BölümToplam 916 83 999
 18. Makine Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0218)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   73 7 80
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 0 0 0
1   0 0 0
1 A 52 4 56
1 B 47 4 51
2   0 0 0
2 A 61 4 65
2 B 75 7 82
3   9 0 9
3 A 60 7 67
3 B 54 8 62
4   0 0 0
4 A 92 9 101
4 B 101 11 112
5   0 0 0
5 A 47 4 51
5 B 34 5 39
6   0 0 0
6 A 21 1 22
6 B 30 3 33
7   0 0 0
7 A 11 2 13
7 B 10 0 10
Artık Yıl 80 5 85
BölümToplam 857 81 938
 19. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (0219)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   3 3 6
1   57 31 88
2   66 25 91
3   61 24 85
4   71 37 108
5   53 17 70
6   29 8 37
7   25 6 31
Ek 45. Madde Sınav Hakkı Kullanacak Öğrenciler   1 0 1
Sınırsız Sınav Hakkı   0 0 0
Ek Süre   1 0 1
Artık Yıl 59 8 67
BölümToplam 426 159 585
 20. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0220)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   2 2 4
1   69 21 90
2   55 16 71
3   76 20 96
4   91 24 115
5   50 13 63
6   45 6 51
7   34 6 40
İntibak   0 0 0
Sınırsız Sınav Hakkı   1 0 1
Ek Süre   1 0 1
Artık Yıl 45 1 46
BölümToplam 469 109 578
 21. Kimya Mühendisliği Bölümü (0221)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   16 30 46
1   21 39 60
2   12 49 61
3   19 45 64
4   19 54 73
5   9 14 23
6   11 12 23
7   5 2 7
Artık Yıl 17 6 23
BölümToplam 129 251 380
 22. Mekatronik Mühendisliği Bölümü (0223)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   31 5 36
1   72 12 84
2   65 5 70
3   103 7 110
4   84 11 95
5   36 9 45
6   16 2 18
7   12 2 14
Artık Yıl 17 4 21
BölümToplam 436 57 493
 23. Mekatronik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0224)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   43 4 47
1   66 10 76
2   58 5 63
3   84 7 91
4   79 8 87
5   32 2 34
6   10 0 10
7   5 0 5
Artık Yıl 17 0 17
BölümToplam 394 36 430
 24. Mimarlık Bölümü (0225)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
Artık Yıl 0 1 1
BölümToplam 0 1 1
 25. Harita Mühendisliği Bölümü (0227)
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 3 3
1   36 26 62
2   42 22 64
3   36 24 60
4   29 24 53
5   15 8 23
6   8 1 9
7   5 2 7
Artık Yıl 9 0 9
BölümToplam 180 110 290
  Erkek Kız Toplam
Birinci Öğretim 5,112 1,891 7,003
İkinci Öğretim 4,218 1,057 5,275
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Genel Toplam 9,330 2,948 12,278