I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 13,568 13,296 26,864 7,956 4,798 12,754 0 0 0 21,524 18,094 39,618
  Fakulteler Toplamı  11,795 11,627 23,422 6,972 4,459 11,431 0 0 0 18,767 16,086 34,853
  Yüksek Okullar Toplamı 1,773 1,669 3,442 984 339 1,323 0 0 0 2,757 2,008 4,765
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 11,542 7,315 18,857 9,531 3,905 13,436 249 320 569 21,322 11,540 32,862
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  11,542 7,315 18,857 9,531 3,905 13,436 249 320 569 21,322 11,540 32,862
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 25,110 20,611 45,721 17,487 8,703 26,190 249 320 569 42,846 29,634 72,480
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 1,393 800 2,193 627 272 899 48 28 76 2,068 1,100 3,168
  Fen Bilimleri Enstitüsü 743 254 997 289 74 363 0 0 0 1,032 328 1,360
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 623 472 1,095 338 198 536 48 28 76 1,009 698 1,707
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 27 74 101 0 0 0 0 0 0 27 74 101
 
Doktora Öğrenci Sayısı 624 348 972 0 0 0 0 0 0 624 348 972
  Fen Bilimleri Enstitüsü 344 131 475 0 0 0 0 0 0 344 131 475
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 250 168 418 0 0 0 0 0 0 250 168 418
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 30 49 79 0 0 0 0 0 0 30 49 79
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 2,017 1,148 3,165 627 272 899 48 28 76 2,692 1,448 4,140
 
GENEL TOPLAM 27,127 21,759 48,886 18,114 8,975 27,089 297 348 645 45,538 31,082 76,620