I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 14,618 13,177 27,795 8,173 4,378 12,551 0 0 0 22,791 17,555 40,346
  Fakulteler Toplamı  12,791 11,512 24,303 7,228 4,027 11,255 0 0 0 20,019 15,539 35,558
  Yüksek Okullar Toplamı 1,827 1,665 3,492 945 351 1,296 0 0 0 2,772 2,016 4,788
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 13,514 8,280 21,794 10,870 3,874 14,744 343 353 696 24,727 12,507 37,234
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  13,514 8,280 21,794 10,870 3,874 14,744 343 353 696 24,727 12,507 37,234
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 28,132 21,457 49,589 19,043 8,252 27,295 343 353 696 47,518 30,062 77,580
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 2,558 1,666 4,224 831 247 1,078 83 24 107 3,472 1,937 5,409
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1,466 686 2,152 368 64 432 0 0 0 1,834 750 2,584
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 1,006 855 1,861 463 183 646 83 24 107 1,552 1,062 2,614
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 86 125 211 0 0 0 0 0 0 86 125 211
 
Doktora Öğrenci Sayısı 727 433 1,160 0 0 0 0 0 0 727 433 1,160
  Fen Bilimleri Enstitüsü 393 163 556 0 0 0 0 0 0 393 163 556
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 287 216 503 0 0 0 0 0 0 287 216 503
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 47 54 101 0 0 0 0 0 0 47 54 101
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 3,285 2,099 5,384 831 247 1,078 83 24 107 4,199 2,370 6,569
 
GENEL TOPLAM 31,417 23,556 54,973 19,874 8,499 28,373 426 377 803 51,717 32,432 84,149