I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 13,067 11,748 24,815 7,548 4,173 11,721 0 0 0 20,615 15,921 36,536
  Fakulteler Toplamı  11,365 10,211 21,576 6,673 3,820 10,493 0 0 0 18,038 14,031 32,069
  Yüksek Okullar Toplamı 1,702 1,537 3,239 875 353 1,228 0 0 0 2,577 1,890 4,467
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 11,986 7,286 19,272 9,740 3,659 13,399 252 289 541 21,978 11,234 33,212
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  11,986 7,286 19,272 9,740 3,659 13,399 252 289 541 21,978 11,234 33,212
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 25,053 19,034 44,087 17,288 7,832 25,120 252 289 541 42,593 27,155 69,748
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 2,153 1,358 3,511 756 247 1,003 78 25 103 2,987 1,630 4,617
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1,245 554 1,799 350 63 413 0 0 0 1,595 617 2,212
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 839 692 1,531 406 184 590 78 25 103 1,323 901 2,224
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 69 112 181 0 0 0 0 0 0 69 112 181
 
Doktora Öğrenci Sayısı 674 402 1,076 0 0 0 0 0 0 674 402 1,076
  Fen Bilimleri Enstitüsü 374 155 529 0 0 0 0 0 0 374 155 529
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 264 198 462 0 0 0 0 0 0 264 198 462
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 36 49 85 0 0 0 0 0 0 36 49 85
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 2,827 1,760 4,587 756 247 1,003 78 25 103 3,661 2,032 5,693
 
GENEL TOPLAM 27,880 20,794 48,674 18,044 8,079 26,123 330 314 644 46,254 29,187 75,441