I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 13,008 12,416 25,424 7,859 4,819 12,678 0 0 0 20,867 17,235 38,102
  Fakulteler Toplamı  11,281 10,707 21,988 6,928 4,451 11,379 0 0 0 18,209 15,158 33,367
  Yüksek Okullar Toplamı 1,727 1,709 3,436 931 368 1,299 0 0 0 2,658 2,077 4,735
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 11,393 7,193 18,586 9,251 3,782 13,033 194 266 460 20,838 11,241 32,079
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  11,393 7,193 18,586 9,251 3,782 13,033 194 266 460 20,838 11,241 32,079
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 24,401 19,609 44,010 17,110 8,601 25,711 194 266 460 41,705 28,476 70,181
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 1,371 795 2,166 626 271 897 47 28 75 2,044 1,094 3,138
  Fen Bilimleri Enstitüsü 721 252 973 288 73 361 0 0 0 1,009 325 1,334
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 623 471 1,094 338 198 536 47 28 75 1,008 697 1,705
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 27 72 99 0 0 0 0 0 0 27 72 99
 
Doktora Öğrenci Sayısı 608 345 953 0 0 0 0 0 0 608 345 953
  Fen Bilimleri Enstitüsü 335 131 466 0 0 0 0 0 0 335 131 466
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 243 167 410 0 0 0 0 0 0 243 167 410
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 30 47 77 0 0 0 0 0 0 30 47 77
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 1,979 1,140 3,119 626 271 897 47 28 75 2,652 1,439 4,091
 
GENEL TOPLAM 26,380 20,749 47,129 17,736 8,872 26,608 241 294 535 44,357 29,915 74,272