I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 15,094 13,400 28,494 8,321 4,267 12,588 0 0 0 23,415 17,667 41,082
  Fakulteler Toplamı  13,570 12,058 25,628 7,501 3,959 11,460 0 0 0 21,071 16,017 37,088
  Yüksek Okullar Toplamı 1,524 1,342 2,866 820 308 1,128 0 0 0 2,344 1,650 3,994
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 13,171 8,088 21,259 10,096 3,584 13,680 358 347 705 23,625 12,019 35,644
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  13,171 8,088 21,259 10,096 3,584 13,680 358 347 705 23,625 12,019 35,644
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 28,265 21,488 49,753 18,417 7,851 26,268 358 347 705 47,040 29,686 76,726
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 3,019 2,005 5,024 908 252 1,160 165 25 190 4,092 2,282 6,374
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1,708 837 2,545 447 73 520 0 0 0 2,155 910 3,065
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 1,199 1,027 2,226 461 179 640 165 25 190 1,825 1,231 3,056
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 112 141 253 0 0 0 0 0 0 112 141 253
 
Doktora Öğrenci Sayısı 667 437 1,104 0 0 0 0 0 0 667 437 1,104
  Fen Bilimleri Enstitüsü 312 160 472 0 0 0 0 0 0 312 160 472
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 308 218 526 0 0 0 0 0 0 308 218 526
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 47 59 106 0 0 0 0 0 0 47 59 106
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 3,686 2,442 6,128 908 252 1,160 165 25 190 4,759 2,719 7,478
 
GENEL TOPLAM 31,951 23,930 55,881 19,325 8,103 27,428 523 372 895 51,799 32,405 84,204