I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 14,116 12,783 26,899 7,836 4,212 12,048 0 0 0 21,952 16,995 38,947
  Fakulteler Toplamı  12,365 11,165 23,530 6,927 3,871 10,798 0 0 0 19,292 15,036 34,328
  Yüksek Okullar Toplamı 1,751 1,618 3,369 909 341 1,250 0 0 0 2,660 1,959 4,619
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 12,992 8,015 21,007 10,398 3,704 14,102 326 345 671 23,716 12,064 35,780
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  12,992 8,015 21,007 10,398 3,704 14,102 326 345 671 23,716 12,064 35,780
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 27,108 20,798 47,906 18,234 7,916 26,150 326 345 671 45,668 29,059 74,727
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 2,693 1,761 4,454 873 246 1,119 142 24 166 3,708 2,031 5,739
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1,593 762 2,355 423 77 500 0 0 0 2,016 839 2,855
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 1,001 869 1,870 450 169 619 142 24 166 1,593 1,062 2,655
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 99 130 229 0 0 0 0 0 0 99 130 229
 
Doktora Öğrenci Sayısı 730 423 1,153 0 0 0 0 0 0 730 423 1,153
  Fen Bilimleri Enstitüsü 402 162 564 0 0 0 0 0 0 402 162 564
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 281 209 490 0 0 0 0 0 0 281 209 490
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 47 52 99 0 0 0 0 0 0 47 52 99
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 3,423 2,184 5,607 873 246 1,119 142 24 166 4,438 2,454 6,892
 
GENEL TOPLAM 30,531 22,982 53,513 19,107 8,162 27,269 468 369 837 50,106 31,513 81,619