I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 15,732 13,826 29,558 8,471 4,010 12,481 39 111 150 24,242 17,947 42,189
  Fakulteler Toplamı  14,471 12,773 27,244 7,814 3,759 11,573 39 111 150 22,324 16,643 38,967
  Yüksek Okullar Toplamı 1,261 1,053 2,314 657 251 908 0 0 0 1,918 1,304 3,222
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 13,811 7,905 21,716 9,549 3,177 12,726 439 358 797 23,799 11,440 35,239
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  13,811 7,905 21,716 9,549 3,177 12,726 439 358 797 23,799 11,440 35,239
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 29,543 21,731 51,274 18,020 7,187 25,207 478 469 947 48,041 29,387 77,428
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 2,506 1,934 4,440 350 109 459 95 15 110 2,951 2,058 5,009
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1,327 749 2,076 164 33 197 0 0 0 1,491 782 2,273
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 1,072 1,043 2,115 186 76 262 95 15 110 1,353 1,134 2,487
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 107 142 249 0 0 0 0 0 0 107 142 249
 
Doktora Öğrenci Sayısı 698 464 1,162 0 0 0 0 0 0 698 464 1,162
  Fen Bilimleri Enstitüsü 357 182 539 0 0 0 0 0 0 357 182 539
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 293 205 498 0 0 0 0 0 0 293 205 498
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 48 77 125 0 0 0 0 0 0 48 77 125
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 3,204 2,398 5,602 350 109 459 95 15 110 3,649 2,522 6,171
 
GENEL TOPLAM 32,747 24,129 56,876 18,370 7,296 25,666 573 484 1,057 51,690 31,909 83,599