I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 13,717 13,275 26,992 8,003 4,796 12,799 0 0 0 21,720 18,071 39,791
  Fakulteler Toplamı  11,806 11,614 23,420 6,934 4,457 11,391 0 0 0 18,740 16,071 34,811
  Yüksek Okullar Toplamı 1,911 1,661 3,572 1,069 339 1,408 0 0 0 2,980 2,000 4,980
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 11,364 7,148 18,512 9,328 3,751 13,079 229 304 533 20,921 11,203 32,124
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  11,364 7,148 18,512 9,328 3,751 13,079 229 304 533 20,921 11,203 32,124
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 25,081 20,423 45,504 17,331 8,547 25,878 229 304 533 42,641 29,274 71,915
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 1,397 803 2,200 629 272 901 48 28 76 2,074 1,103 3,177
  Fen Bilimleri Enstitüsü 746 255 1,001 291 74 365 0 0 0 1,037 329 1,366
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 624 474 1,098 338 198 536 48 28 76 1,010 700 1,710
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 27 74 101 0 0 0 0 0 0 27 74 101
 
Doktora Öğrenci Sayısı 627 347 974 0 0 0 0 0 0 627 347 974
  Fen Bilimleri Enstitüsü 347 132 479 0 0 0 0 0 0 347 132 479
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 250 166 416 0 0 0 0 0 0 250 166 416
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 30 49 79 0 0 0 0 0 0 30 49 79
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 2,024 1,150 3,174 629 272 901 48 28 76 2,701 1,450 4,151
 
GENEL TOPLAM 27,105 21,573 48,678 17,960 8,819 26,779 277 332 609 45,342 30,724 76,066