I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 14,068 11,159 25,227 7,319 3,204 10,523 321 680 1,001 21,708 15,043 36,751
  Fakulteler Toplamı  13,345 10,675 24,020 6,925 3,062 9,987 321 680 1,001 20,591 14,417 35,008
  Yüksek Okullar Toplamı 723 484 1,207 394 142 536 0 0 0 1,117 626 1,743
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 7,442 4,520 11,962 3,850 1,561 5,411 357 232 589 11,649 6,313 17,962
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  7,442 4,520 11,962 3,850 1,561 5,411 357 232 589 11,649 6,313 17,962
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 21,510 15,679 37,189 11,169 4,765 15,934 678 912 1,590 33,357 21,356 54,713
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 1,800 1,558 3,358 248 131 379 155 65 220 2,203 1,754 3,957
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1,085 640 1,725 87 38 125 0 0 0 1,172 678 1,850
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 671 862 1,533 161 93 254 155 65 220 987 1,020 2,007
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 44 56 100 0 0 0 0 0 0 44 56 100
 
Doktora Öğrenci Sayısı 630 458 1,088 0 0 0 0 0 0 630 458 1,088
  Fen Bilimleri Enstitüsü 340 188 528 0 0 0 0 0 0 340 188 528
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 254 206 460 0 0 0 0 0 0 254 206 460
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 36 64 100 0 0 0 0 0 0 36 64 100
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 2,430 2,016 4,446 248 131 379 155 65 220 2,833 2,212 5,045
 
GENEL TOPLAM 23,940 17,695 41,635 11,417 4,896 16,313 833 977 1,810 36,190 23,568 59,758