I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 13,752 13,221 26,973 8,071 4,818 12,889 0 0 0 21,823 18,039 39,862
  Fakulteler Toplamı  11,811 11,551 23,362 6,968 4,478 11,446 0 0 0 18,779 16,029 34,808
  Yüksek Okullar Toplamı 1,941 1,670 3,611 1,103 340 1,443 0 0 0 3,044 2,010 5,054
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 11,528 7,279 18,807 9,428 3,803 13,231 231 304 535 21,187 11,386 32,573
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  11,528 7,279 18,807 9,428 3,803 13,231 231 304 535 21,187 11,386 32,573
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 25,280 20,500 45,780 17,499 8,621 26,120 231 304 535 43,010 29,425 72,435
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 1,433 778 2,211 701 249 950 66 26 92 2,200 1,053 3,253
  Fen Bilimleri Enstitüsü 761 233 994 324 66 390 0 0 0 1,085 299 1,384
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 645 470 1,115 377 183 560 66 26 92 1,088 679 1,767
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 27 75 102 0 0 0 0 0 0 27 75 102
 
Doktora Öğrenci Sayısı 628 337 965 0 0 0 0 0 0 628 337 965
  Fen Bilimleri Enstitüsü 345 125 470 0 0 0 0 0 0 345 125 470
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 253 163 416 0 0 0 0 0 0 253 163 416
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 30 49 79 0 0 0 0 0 0 30 49 79
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 2,061 1,115 3,176 701 249 950 66 26 92 2,828 1,390 4,218
 
GENEL TOPLAM 27,341 21,615 48,956 18,200 8,870 27,070 297 330 627 45,838 30,815 76,653