I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 14,306 12,929 27,235 7,960 4,267 12,227 0 0 0 22,266 17,196 39,462
  Fakulteler Toplamı  12,537 11,302 23,839 7,048 3,924 10,972 0 0 0 19,585 15,226 34,811
  Yüksek Okullar Toplamı 1,769 1,627 3,396 912 343 1,255 0 0 0 2,681 1,970 4,651
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 13,182 8,121 21,303 10,541 3,762 14,303 331 345 676 24,054 12,228 36,282
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  13,182 8,121 21,303 10,541 3,762 14,303 331 345 676 24,054 12,228 36,282
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 27,488 21,050 48,538 18,501 8,029 26,530 331 345 676 46,320 29,424 75,744
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 2,712 1,784 4,496 916 264 1,180 147 26 173 3,775 2,074 5,849
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1,603 772 2,375 450 84 534 0 0 0 2,053 856 2,909
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 1,009 878 1,887 466 180 646 147 26 173 1,622 1,084 2,706
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 100 134 234 0 0 0 0 0 0 100 134 234
 
Doktora Öğrenci Sayısı 737 425 1,162 0 0 0 0 0 0 737 425 1,162
  Fen Bilimleri Enstitüsü 406 163 569 0 0 0 0 0 0 406 163 569
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 284 209 493 0 0 0 0 0 0 284 209 493
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 47 53 100 0 0 0 0 0 0 47 53 100
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 3,449 2,209 5,658 916 264 1,180 147 26 173 4,512 2,499 7,011
 
GENEL TOPLAM 30,937 23,259 54,196 19,417 8,293 27,710 478 371 849 50,832 31,923 82,755