I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 14,935 13,316 28,251 8,219 4,241 12,460 0 0 0 23,154 17,557 40,711
  Fakulteler Toplamı  13,414 11,974 25,388 7,407 3,934 11,341 0 0 0 20,821 15,908 36,729
  Yüksek Okullar Toplamı 1,521 1,342 2,863 812 307 1,119 0 0 0 2,333 1,649 3,982
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 13,046 8,032 21,078 9,994 3,539 13,533 358 345 703 23,398 11,916 35,314
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  13,046 8,032 21,078 9,994 3,539 13,533 358 345 703 23,398 11,916 35,314
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 27,981 21,348 49,329 18,213 7,780 25,993 358 345 703 46,552 29,473 76,025
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 3,015 2,000 5,015 902 252 1,154 165 24 189 4,082 2,276 6,358
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1,705 836 2,541 443 73 516 0 0 0 2,148 909 3,057
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 1,199 1,023 2,222 459 179 638 165 24 189 1,823 1,226 3,049
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 111 141 252 0 0 0 0 0 0 111 141 252
 
Doktora Öğrenci Sayısı 669 435 1,104 0 0 0 0 0 0 669 435 1,104
  Fen Bilimleri Enstitüsü 313 159 472 0 0 0 0 0 0 313 159 472
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 309 217 526 0 0 0 0 0 0 309 217 526
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 47 59 106 0 0 0 0 0 0 47 59 106
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 3,684 2,435 6,119 902 252 1,154 165 24 189 4,751 2,711 7,462
 
GENEL TOPLAM 31,665 23,783 55,448 19,115 8,032 27,147 523 369 892 51,303 32,184 83,487