I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 12,764 12,239 25,003 7,648 4,700 12,348 0 0 0 20,412 16,939 37,351
  Fakulteler Toplamı  11,053 10,552 21,605 6,721 4,332 11,053 0 0 0 17,774 14,884 32,658
  Yüksek Okullar Toplamı 1,711 1,687 3,398 927 368 1,295 0 0 0 2,638 2,055 4,693
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 11,198 7,057 18,255 9,078 3,706 12,784 190 256 446 20,466 11,019 31,485
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  11,198 7,057 18,255 9,078 3,706 12,784 190 256 446 20,466 11,019 31,485
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 23,962 19,296 43,258 16,726 8,406 25,132 190 256 446 40,878 27,958 68,836
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 1,431 809 2,240 705 280 985 44 24 68 2,180 1,113 3,293
  Fen Bilimleri Enstitüsü 775 272 1,047 339 79 418 0 0 0 1,114 351 1,465
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 631 465 1,096 366 201 567 44 24 68 1,041 690 1,731
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 25 72 97 0 0 0 0 0 0 25 72 97
 
Doktora Öğrenci Sayısı 637 349 986 0 0 0 0 0 0 637 349 986
  Fen Bilimleri Enstitüsü 358 140 498 0 0 0 0 0 0 358 140 498
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 249 164 413 0 0 0 0 0 0 249 164 413
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 30 45 75 0 0 0 0 0 0 30 45 75
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 2,068 1,158 3,226 705 280 985 44 24 68 2,817 1,462 4,279
 
GENEL TOPLAM 26,030 20,454 46,484 17,431 8,686 26,117 234 280 514 43,695 29,420 73,115