I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 16,323 13,762 30,085 8,606 3,965 12,571 392 1,101 1,493 25,321 18,828 44,149
  Fakulteler Toplamı  15,328 12,979 28,307 8,070 3,756 11,826 392 1,101 1,493 23,790 17,836 41,626
  Yüksek Okullar Toplamı 995 783 1,778 536 209 745 0 0 0 1,531 992 2,523
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 10,346 6,402 16,748 5,476 2,199 7,675 445 305 750 16,267 8,906 25,173
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  10,346 6,402 16,748 5,476 2,199 7,675 445 305 750 16,267 8,906 25,173
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 26,669 20,164 46,833 14,082 6,164 20,246 837 1,406 2,243 41,588 27,734 69,322
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 2,013 1,773 3,786 311 116 427 112 46 158 2,436 1,935 4,371
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1,125 700 1,825 134 42 176 0 0 0 1,259 742 2,001
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 833 1,005 1,838 177 74 251 112 46 158 1,122 1,125 2,247
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 55 68 123 0 0 0 0 0 0 55 68 123
 
Doktora Öğrenci Sayısı 651 472 1,123 0 0 0 0 0 0 651 472 1,123
  Fen Bilimleri Enstitüsü 358 194 552 0 0 0 0 0 0 358 194 552
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 255 206 461 0 0 0 0 0 0 255 206 461
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 38 72 110 0 0 0 0 0 0 38 72 110
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 2,664 2,245 4,909 311 116 427 112 46 158 3,087 2,407 5,494
 
GENEL TOPLAM 29,333 22,409 51,742 14,393 6,280 20,673 949 1,452 2,401 44,675 30,141 74,816