I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 12,168 11,555 23,723 7,338 4,672 12,010 0 0 0 19,506 16,227 35,733
  Fakulteler Toplamı  10,575 9,977 20,552 6,522 4,387 10,909 0 0 0 17,097 14,364 31,461
  Yüksek Okullar Toplamı 1,593 1,578 3,171 816 285 1,101 0 0 0 2,409 1,863 4,272
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 10,118 6,804 16,922 8,293 3,575 11,868 158 224 382 18,569 10,603 29,172
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  10,118 6,804 16,922 8,293 3,575 11,868 158 224 382 18,569 10,603 29,172
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 22,286 18,359 40,645 15,631 8,247 23,878 158 224 382 38,075 26,830 64,905
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 1,268 739 2,007 489 236 725 34 18 52 1,791 993 2,784
  Fen Bilimleri Enstitüsü 670 238 908 234 63 297 0 0 0 904 301 1,205
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 568 433 1,001 255 173 428 34 18 52 857 624 1,481
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 30 68 98 0 0 0 0 0 0 30 68 98
 
Doktora Öğrenci Sayısı 570 316 886 0 0 0 0 0 0 570 316 886
  Fen Bilimleri Enstitüsü 322 125 447 0 0 0 0 0 0 322 125 447
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 218 151 369 0 0 0 0 0 0 218 151 369
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 30 40 70 0 0 0 0 0 0 30 40 70
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 1,838 1,055 2,893 489 236 725 34 18 52 2,361 1,309 3,670
 
GENEL TOPLAM 24,124 19,414 43,538 16,120 8,483 24,603 192 242 434 40,436 28,139 68,575