I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 14,501 13,074 27,575 8,081 4,330 12,411 0 0 0 22,582 17,404 39,986
  Fakulteler Toplamı  12,683 11,413 24,096 7,143 3,983 11,126 0 0 0 19,826 15,396 35,222
  Yüksek Okullar Toplamı 1,818 1,661 3,479 938 347 1,285 0 0 0 2,756 2,008 4,764
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 13,296 8,207 21,503 10,680 3,825 14,505 339 351 690 24,315 12,383 36,698
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  13,296 8,207 21,503 10,680 3,825 14,505 339 351 690 24,315 12,383 36,698
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 27,797 21,281 49,078 18,761 8,155 26,916 339 351 690 46,897 29,787 76,684
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 2,522 1,657 4,179 848 257 1,105 83 24 107 3,453 1,938 5,391
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1,433 674 2,107 387 75 462 0 0 0 1,820 749 2,569
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 1,005 858 1,863 461 182 643 83 24 107 1,549 1,064 2,613
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 84 125 209 0 0 0 0 0 0 84 125 209
 
Doktora Öğrenci Sayısı 721 426 1,147 0 0 0 0 0 0 721 426 1,147
  Fen Bilimleri Enstitüsü 390 159 549 0 0 0 0 0 0 390 159 549
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 284 213 497 0 0 0 0 0 0 284 213 497
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 47 54 101 0 0 0 0 0 0 47 54 101
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 3,243 2,083 5,326 848 257 1,105 83 24 107 4,174 2,364 6,538
 
GENEL TOPLAM 31,040 23,364 54,404 19,609 8,412 28,021 422 375 797 51,071 32,151 83,222