I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 10,795 9,925 20,720 6,690 3,986 10,676 0 0 0 17,485 13,911 31,396
  Fakulteler Toplamı  9,362 8,489 17,851 5,881 3,705 9,586 0 0 0 15,243 12,194 27,437
  Yüksek Okullar Toplamı 1,433 1,436 2,869 809 281 1,090 0 0 0 2,242 1,717 3,959
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 9,037 5,708 14,745 7,368 2,979 10,347 134 169 303 16,539 8,856 25,395
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  9,037 5,708 14,745 7,368 2,979 10,347 134 169 303 16,539 8,856 25,395
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 19,832 15,633 35,465 14,058 6,965 21,023 134 169 303 34,024 22,767 56,791
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 1,232 721 1,953 468 215 683 33 18 51 1,733 954 2,687
  Fen Bilimleri Enstitüsü 659 235 894 227 63 290 0 0 0 886 298 1,184
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 546 423 969 241 152 393 33 18 51 820 593 1,413
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 27 63 90 0 0 0 0 0 0 27 63 90
 
Doktora Öğrenci Sayısı 551 305 856 0 0 0 0 0 0 551 305 856
  Fen Bilimleri Enstitüsü 314 122 436 0 0 0 0 0 0 314 122 436
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 209 143 352 0 0 0 0 0 0 209 143 352
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 28 40 68 0 0 0 0 0 0 28 40 68
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 1,783 1,026 2,809 468 215 683 33 18 51 2,284 1,259 3,543
 
GENEL TOPLAM 21,615 16,659 38,274 14,526 7,180 21,706 167 187 354 36,308 24,026 60,334