I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 13,750 11,548 25,298 7,691 3,771 11,462 39 109 148 21,480 15,428 36,908
  Fakulteler Toplamı  12,415 10,479 22,894 6,966 3,498 10,464 39 109 148 19,420 14,086 33,506
  Yüksek Okullar Toplamı 1,335 1,069 2,404 725 273 998 0 0 0 2,060 1,342 3,402
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 12,138 7,369 19,507 9,299 3,234 12,533 335 314 649 21,772 10,917 32,689
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  12,138 7,369 19,507 9,299 3,234 12,533 335 314 649 21,772 10,917 32,689
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 25,888 18,917 44,805 16,990 7,005 23,995 374 423 797 43,252 26,345 69,597
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 3,002 1,968 4,970 242 65 307 84 10 94 3,328 2,043 5,371
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1,740 865 2,605 130 29 159 0 0 0 1,870 894 2,764
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 1,163 978 2,141 112 36 148 84 10 94 1,359 1,024 2,383
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 99 125 224 0 0 0 0 0 0 99 125 224
 
Doktora Öğrenci Sayısı 612 415 1,027 0 0 0 0 0 0 612 415 1,027
  Fen Bilimleri Enstitüsü 320 167 487 0 0 0 0 0 0 320 167 487
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 247 187 434 0 0 0 0 0 0 247 187 434
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 45 61 106 0 0 0 0 0 0 45 61 106
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 3,614 2,383 5,997 242 65 307 84 10 94 3,940 2,458 6,398
 
GENEL TOPLAM 29,502 21,300 50,802 17,232 7,070 24,302 458 433 891 47,192 28,803 75,995