I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 14,112 12,813 26,925 8,160 4,483 12,643 0 0 0 22,272 17,296 39,568
  Fakulteler Toplamı  12,219 11,049 23,268 7,168 4,113 11,281 0 0 0 19,387 15,162 34,549
  Yüksek Okullar Toplamı 1,893 1,764 3,657 992 370 1,362 0 0 0 2,885 2,134 5,019
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 12,820 7,804 20,624 10,406 3,966 14,372 260 308 568 23,486 12,078 35,564
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  12,820 7,804 20,624 10,406 3,966 14,372 260 308 568 23,486 12,078 35,564
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 26,932 20,617 47,549 18,566 8,449 27,015 260 308 568 45,758 29,374 75,132
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 2,014 1,127 3,141 892 242 1,134 82 29 111 2,988 1,398 4,386
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1,148 375 1,523 398 63 461 0 0 0 1,546 438 1,984
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 810 647 1,457 494 179 673 82 29 111 1,386 855 2,241
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 56 105 161 0 0 0 0 0 0 56 105 161
 
Doktora Öğrenci Sayısı 701 394 1,095 0 0 0 0 0 0 701 394 1,095
  Fen Bilimleri Enstitüsü 388 147 535 0 0 0 0 0 0 388 147 535
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 280 193 473 0 0 0 0 0 0 280 193 473
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 33 54 87 0 0 0 0 0 0 33 54 87
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 2,715 1,521 4,236 892 242 1,134 82 29 111 3,689 1,792 5,481
 
GENEL TOPLAM 29,647 22,138 51,785 19,458 8,691 28,149 342 337 679 49,447 31,166 80,613