I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 14,198 12,919 27,117 8,130 4,375 12,505 0 0 0 22,328 17,294 39,622
  Fakulteler Toplamı  12,380 11,264 23,644 7,191 4,023 11,214 0 0 0 19,571 15,287 34,858
  Yüksek Okullar Toplamı 1,818 1,655 3,473 939 352 1,291 0 0 0 2,757 2,007 4,764
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 13,584 8,355 21,939 10,927 3,905 14,832 315 333 648 24,826 12,593 37,419
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  13,584 8,355 21,939 10,927 3,905 14,832 315 333 648 24,826 12,593 37,419
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 27,782 21,274 49,056 19,057 8,280 27,337 315 333 648 47,154 29,887 77,041
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 2,105 1,307 3,412 721 230 951 77 23 100 2,903 1,560 4,463
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1,221 538 1,759 334 58 392 0 0 0 1,555 596 2,151
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 818 668 1,486 387 172 559 77 23 100 1,282 863 2,145
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 66 101 167 0 0 0 0 0 0 66 101 167
 
Doktora Öğrenci Sayısı 668 394 1,062 0 0 0 0 0 0 668 394 1,062
  Fen Bilimleri Enstitüsü 370 150 520 0 0 0 0 0 0 370 150 520
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 262 197 459 0 0 0 0 0 0 262 197 459
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 36 47 83 0 0 0 0 0 0 36 47 83
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 2,773 1,701 4,474 721 230 951 77 23 100 3,571 1,954 5,525
 
GENEL TOPLAM 30,555 22,975 53,530 19,778 8,510 28,288 392 356 748 50,725 31,841 82,566