I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 13,639 12,602 26,241 7,925 4,398 12,323 0 0 0 21,564 17,000 38,564
  Fakulteler Toplamı  11,818 10,854 22,672 6,975 4,031 11,006 0 0 0 18,793 14,885 33,678
  Yüksek Okullar Toplamı 1,821 1,748 3,569 950 367 1,317 0 0 0 2,771 2,115 4,886
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 12,504 7,670 20,174 10,140 3,881 14,021 260 308 568 22,904 11,859 34,763
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  12,504 7,670 20,174 10,140 3,881 14,021 260 308 568 22,904 11,859 34,763
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 26,143 20,272 46,415 18,065 8,279 26,344 260 308 568 44,468 28,859 73,327
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 2,271 1,272 3,543 849 236 1,085 82 29 111 3,202 1,537 4,739
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1,317 506 1,823 391 64 455 0 0 0 1,708 570 2,278
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 882 647 1,529 458 172 630 82 29 111 1,422 848 2,270
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 72 119 191 0 0 0 0 0 0 72 119 191
 
Doktora Öğrenci Sayısı 711 405 1,116 0 0 0 0 0 0 711 405 1,116
  Fen Bilimleri Enstitüsü 383 157 540 0 0 0 0 0 0 383 157 540
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 290 194 484 0 0 0 0 0 0 290 194 484
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 38 54 92 0 0 0 0 0 0 38 54 92
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 2,982 1,677 4,659 849 236 1,085 82 29 111 3,913 1,942 5,855
 
GENEL TOPLAM 29,125 21,949 51,074 18,914 8,515 27,429 342 337 679 48,381 30,801 79,182