I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 12,992 12,395 25,387 7,837 4,812 12,649 0 0 0 20,829 17,207 38,036
  Fakulteler Toplamı  11,260 10,687 21,947 6,906 4,444 11,350 0 0 0 18,166 15,131 33,297
  Yüksek Okullar Toplamı 1,732 1,708 3,440 931 368 1,299 0 0 0 2,663 2,076 4,739
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 11,386 7,181 18,567 9,221 3,775 12,996 194 266 460 20,801 11,222 32,023
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  11,386 7,181 18,567 9,221 3,775 12,996 194 266 460 20,801 11,222 32,023
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 24,378 19,576 43,954 17,058 8,587 25,645 194 266 460 41,630 28,429 70,059
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 1,388 794 2,182 627 270 897 47 28 75 2,062 1,092 3,154
  Fen Bilimleri Enstitüsü 737 251 988 289 73 362 0 0 0 1,026 324 1,350
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 624 471 1,095 338 197 535 47 28 75 1,009 696 1,705
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 27 72 99 0 0 0 0 0 0 27 72 99
 
Doktora Öğrenci Sayısı 607 344 951 0 0 0 0 0 0 607 344 951
  Fen Bilimleri Enstitüsü 335 131 466 0 0 0 0 0 0 335 131 466
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 242 167 409 0 0 0 0 0 0 242 167 409
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 30 46 76 0 0 0 0 0 0 30 46 76
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 1,995 1,138 3,133 627 270 897 47 28 75 2,669 1,436 4,105
 
GENEL TOPLAM 26,373 20,714 47,087 17,685 8,857 26,542 241 294 535 44,299 29,865 74,164