I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 13,435 12,447 25,882 7,706 4,280 11,986 0 0 0 21,141 16,727 37,868
  Fakulteler Toplamı  11,640 10,728 22,368 6,777 3,917 10,694 0 0 0 18,417 14,645 33,062
  Yüksek Okullar Toplamı 1,795 1,719 3,514 929 363 1,292 0 0 0 2,724 2,082 4,806
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 12,221 7,494 19,715 9,923 3,773 13,696 256 305 561 22,400 11,572 33,972
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  12,221 7,494 19,715 9,923 3,773 13,696 256 305 561 22,400 11,572 33,972
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 25,656 19,941 45,597 17,629 8,053 25,682 256 305 561 43,541 28,299 71,840
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 2,163 1,366 3,529 761 247 1,008 78 25 103 3,002 1,638 4,640
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1,246 556 1,802 351 63 414 0 0 0 1,597 619 2,216
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 845 694 1,539 410 184 594 78 25 103 1,333 903 2,236
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 72 116 188 0 0 0 0 0 0 72 116 188
 
Doktora Öğrenci Sayısı 682 406 1,088 0 0 0 0 0 0 682 406 1,088
  Fen Bilimleri Enstitüsü 374 156 530 0 0 0 0 0 0 374 156 530
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 270 199 469 0 0 0 0 0 0 270 199 469
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 38 51 89 0 0 0 0 0 0 38 51 89
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 2,845 1,772 4,617 761 247 1,008 78 25 103 3,684 2,044 5,728
 
GENEL TOPLAM 28,501 21,713 50,214 18,390 8,300 26,690 334 330 664 47,225 30,343 77,568