I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 14,526 13,209 27,735 8,206 4,407 12,613 0 0 0 22,732 17,616 40,348
  Fakulteler Toplamı  12,683 11,534 24,217 7,257 4,053 11,310 0 0 0 19,940 15,587 35,527
  Yüksek Okullar Toplamı 1,843 1,675 3,518 949 354 1,303 0 0 0 2,792 2,029 4,821
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 13,686 8,459 22,145 11,169 3,974 15,143 343 358 701 25,198 12,791 37,989
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  13,686 8,459 22,145 11,169 3,974 15,143 343 358 701 25,198 12,791 37,989
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 28,212 21,668 49,880 19,375 8,381 27,756 343 358 701 47,930 30,407 78,337
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 2,547 1,664 4,211 835 257 1,092 83 25 108 3,465 1,946 5,411
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1,470 686 2,156 369 66 435 0 0 0 1,839 752 2,591
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 992 852 1,844 466 191 657 83 25 108 1,541 1,068 2,609
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 85 126 211 0 0 0 0 0 0 85 126 211
 
Doktora Öğrenci Sayısı 724 431 1,155 0 0 0 0 0 0 724 431 1,155
  Fen Bilimleri Enstitüsü 394 164 558 0 0 0 0 0 0 394 164 558
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 283 216 499 0 0 0 0 0 0 283 216 499
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 47 51 98 0 0 0 0 0 0 47 51 98
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 3,271 2,095 5,366 835 257 1,092 83 25 108 4,189 2,377 6,566
 
GENEL TOPLAM 31,483 23,763 55,246 20,210 8,638 28,848 426 383 809 52,119 32,784 84,903