I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 14,519 12,950 27,469 8,014 4,143 12,157 39 110 149 22,572 17,203 39,775
  Fakulteler Toplamı  13,040 11,643 24,683 7,225 3,841 11,066 39 110 149 20,304 15,594 35,898
  Yüksek Okullar Toplamı 1,479 1,307 2,786 789 302 1,091 0 0 0 2,268 1,609 3,877
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 12,691 7,831 20,522 9,636 3,423 13,059 352 338 690 22,679 11,592 34,271
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  12,691 7,831 20,522 9,636 3,423 13,059 352 338 690 22,679 11,592 34,271
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 27,210 20,781 47,991 17,650 7,566 25,216 391 448 839 45,251 28,795 74,046
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 3,053 2,020 5,073 289 71 360 92 10 102 3,434 2,101 5,535
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1,757 868 2,625 170 32 202 0 0 0 1,927 900 2,827
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 1,187 1,016 2,203 119 39 158 92 10 102 1,398 1,065 2,463
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 109 136 245 0 0 0 0 0 0 109 136 245
 
Doktora Öğrenci Sayısı 679 446 1,125 0 0 0 0 0 0 679 446 1,125
  Fen Bilimleri Enstitüsü 323 174 497 0 0 0 0 0 0 323 174 497
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 310 209 519 0 0 0 0 0 0 310 209 519
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 46 63 109 0 0 0 0 0 0 46 63 109
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 3,732 2,466 6,198 289 71 360 92 10 102 4,113 2,547 6,660
 
GENEL TOPLAM 30,942 23,247 54,189 17,939 7,637 25,576 483 458 941 49,364 31,342 80,706