I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 12,962 12,025 24,987 7,821 4,745 12,566 0 0 0 20,783 16,770 37,553
  Fakulteler Toplamı  11,390 10,416 21,806 6,928 4,432 11,360 0 0 0 18,318 14,848 33,166
  Yüksek Okullar Toplamı 1,572 1,609 3,181 893 313 1,206 0 0 0 2,465 1,922 4,387
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 12,082 7,705 19,787 9,858 4,078 13,936 240 310 550 22,180 12,093 34,273
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  12,082 7,705 19,787 9,858 4,078 13,936 240 310 550 22,180 12,093 34,273
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 25,044 19,730 44,774 17,679 8,823 26,502 240 310 550 42,963 28,863 71,826
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 1,229 724 1,953 464 215 679 33 18 51 1,726 957 2,683
  Fen Bilimleri Enstitüsü 659 231 890 224 63 287 0 0 0 883 294 1,177
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 543 418 961 240 152 392 33 18 51 816 588 1,404
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 27 75 102 0 0 0 0 0 0 27 75 102
 
Doktora Öğrenci Sayısı 550 308 858 0 0 0 0 0 0 550 308 858
  Fen Bilimleri Enstitüsü 313 122 435 0 0 0 0 0 0 313 122 435
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 207 137 344 0 0 0 0 0 0 207 137 344
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 30 49 79 0 0 0 0 0 0 30 49 79
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 1,779 1,032 2,811 464 215 679 33 18 51 2,276 1,265 3,541
 
GENEL TOPLAM 26,823 20,762 47,585 18,143 9,038 27,181 273 328 601 45,239 30,128 75,367