I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 13,450 12,458 25,908 7,710 4,282 11,992 0 0 0 21,160 16,740 37,900
  Fakulteler Toplamı  11,651 10,739 22,390 6,781 3,919 10,700 0 0 0 18,432 14,658 33,090
  Yüksek Okullar Toplamı 1,799 1,719 3,518 929 363 1,292 0 0 0 2,728 2,082 4,810
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 12,249 7,508 19,757 9,953 3,780 13,733 256 305 561 22,458 11,593 34,051
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  12,249 7,508 19,757 9,953 3,780 13,733 256 305 561 22,458 11,593 34,051
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 25,699 19,966 45,665 17,663 8,062 25,725 256 305 561 43,618 28,333 71,951
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 2,167 1,367 3,534 765 247 1,012 78 25 103 3,010 1,639 4,649
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1,249 556 1,805 353 63 416 0 0 0 1,602 619 2,221
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 846 695 1,541 412 184 596 78 25 103 1,336 904 2,240
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 72 116 188 0 0 0 0 0 0 72 116 188
 
Doktora Öğrenci Sayısı 683 406 1,089 0 0 0 0 0 0 683 406 1,089
  Fen Bilimleri Enstitüsü 375 156 531 0 0 0 0 0 0 375 156 531
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 270 199 469 0 0 0 0 0 0 270 199 469
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 38 51 89 0 0 0 0 0 0 38 51 89
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 2,850 1,773 4,623 765 247 1,012 78 25 103 3,693 2,045 5,738
 
GENEL TOPLAM 28,549 21,739 50,288 18,428 8,309 26,737 334 330 664 47,311 30,378 77,689