I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 14,561 13,000 27,561 8,035 4,159 12,194 39 110 149 22,635 17,269 39,904
  Fakulteler Toplamı  13,082 11,693 24,775 7,246 3,857 11,103 39 110 149 20,367 15,660 36,027
  Yüksek Okullar Toplamı 1,479 1,307 2,786 789 302 1,091 0 0 0 2,268 1,609 3,877
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 12,752 7,857 20,609 9,693 3,441 13,134 354 338 692 22,799 11,636 34,435
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  12,752 7,857 20,609 9,693 3,441 13,134 354 338 692 22,799 11,636 34,435
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 27,313 20,857 48,170 17,728 7,600 25,328 393 448 841 45,434 28,905 74,339
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 3,084 2,026 5,110 341 98 439 95 10 105 3,520 2,134 5,654
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1,769 869 2,638 179 34 213 0 0 0 1,948 903 2,851
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 1,204 1,021 2,225 162 64 226 95 10 105 1,461 1,095 2,556
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 111 136 247 0 0 0 0 0 0 111 136 247
 
Doktora Öğrenci Sayısı 682 451 1,133 0 0 0 0 0 0 682 451 1,133
  Fen Bilimleri Enstitüsü 326 177 503 0 0 0 0 0 0 326 177 503
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 310 210 520 0 0 0 0 0 0 310 210 520
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 46 64 110 0 0 0 0 0 0 46 64 110
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 3,766 2,477 6,243 341 98 439 95 10 105 4,202 2,585 6,787
 
GENEL TOPLAM 31,079 23,334 54,413 18,069 7,698 25,767 488 458 946 49,636 31,490 81,126