I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 15,051 13,247 28,298 8,200 4,274 12,474 0 0 0 23,251 17,521 40,772
  Fakulteler Toplamı  13,509 11,894 25,403 7,376 3,962 11,338 0 0 0 20,885 15,856 36,741
  Yüksek Okullar Toplamı 1,542 1,353 2,895 824 312 1,136 0 0 0 2,366 1,665 4,031
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 13,515 8,340 21,855 10,405 3,674 14,079 355 351 706 24,275 12,365 36,640
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  13,515 8,340 21,855 10,405 3,674 14,079 355 351 706 24,275 12,365 36,640
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 28,566 21,587 50,153 18,605 7,948 26,553 355 351 706 47,526 29,886 77,412
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 2,624 1,709 4,333 816 227 1,043 133 20 153 3,573 1,956 5,529
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1,569 747 2,316 403 70 473 0 0 0 1,972 817 2,789
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 959 837 1,796 413 157 570 133 20 153 1,505 1,014 2,519
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 96 125 221 0 0 0 0 0 0 96 125 221
 
Doktora Öğrenci Sayısı 711 404 1,115 0 0 0 0 0 0 711 404 1,115
  Fen Bilimleri Enstitüsü 392 160 552 0 0 0 0 0 0 392 160 552
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 274 193 467 0 0 0 0 0 0 274 193 467
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 45 51 96 0 0 0 0 0 0 45 51 96
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 3,335 2,113 5,448 816 227 1,043 133 20 153 4,284 2,360 6,644
 
GENEL TOPLAM 31,901 23,700 55,601 19,421 8,175 27,596 488 371 859 51,810 32,246 84,056