I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 13,782 13,208 26,990 8,098 4,817 12,915 0 0 0 21,880 18,025 39,905
  Fakulteler Toplamı  11,836 11,546 23,382 6,992 4,479 11,471 0 0 0 18,828 16,025 34,853
  Yüksek Okullar Toplamı 1,946 1,662 3,608 1,106 338 1,444 0 0 0 3,052 2,000 5,052
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 11,541 7,300 18,841 9,441 3,808 13,249 233 304 537 21,215 11,412 32,627
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  11,541 7,300 18,841 9,441 3,808 13,249 233 304 537 21,215 11,412 32,627
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 25,323 20,508 45,831 17,539 8,625 26,164 233 304 537 43,095 29,437 72,532
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 1,442 777 2,219 706 245 951 66 26 92 2,214 1,048 3,262
  Fen Bilimleri Enstitüsü 769 234 1,003 327 64 391 0 0 0 1,096 298 1,394
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 646 468 1,114 379 181 560 66 26 92 1,091 675 1,766
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 27 75 102 0 0 0 0 0 0 27 75 102
 
Doktora Öğrenci Sayısı 628 334 962 0 0 0 0 0 0 628 334 962
  Fen Bilimleri Enstitüsü 345 125 470 0 0 0 0 0 0 345 125 470
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 253 160 413 0 0 0 0 0 0 253 160 413
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 30 49 79 0 0 0 0 0 0 30 49 79
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 2,070 1,111 3,181 706 245 951 66 26 92 2,842 1,382 4,224
 
GENEL TOPLAM 27,393 21,619 49,012 18,245 8,870 27,115 299 330 629 45,937 30,819 76,756