I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 15,286 13,064 28,350 8,265 3,903 12,168 94 711 805 23,645 17,678 41,323
  Fakulteler Toplamı  14,077 12,057 26,134 7,650 3,666 11,316 94 711 805 21,821 16,434 38,255
  Yüksek Okullar Toplamı 1,209 1,007 2,216 615 237 852 0 0 0 1,824 1,244 3,068
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 8,896 5,650 14,546 5,263 2,058 7,321 374 265 639 14,533 7,973 22,506
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  8,896 5,650 14,546 5,263 2,058 7,321 374 265 639 14,533 7,973 22,506
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 24,182 18,714 42,896 13,528 5,961 19,489 468 976 1,444 38,178 25,651 63,829
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 2,415 1,916 4,331 279 93 372 67 28 95 2,761 2,037 4,798
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1,334 758 2,092 138 38 176 0 0 0 1,472 796 2,268
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 989 1,044 2,033 141 55 196 67 28 95 1,197 1,127 2,324
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 92 114 206 0 0 0 0 0 0 92 114 206
 
Doktora Öğrenci Sayısı 611 442 1,053 0 0 0 0 0 0 611 442 1,053
  Fen Bilimleri Enstitüsü 335 188 523 0 0 0 0 0 0 335 188 523
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 238 179 417 0 0 0 0 0 0 238 179 417
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 38 75 113 0 0 0 0 0 0 38 75 113
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 3,026 2,358 5,384 279 93 372 67 28 95 3,372 2,479 5,851
 
GENEL TOPLAM 27,208 21,072 48,280 13,807 6,054 19,861 535 1,004 1,539 41,550 28,130 69,680