I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 15,647 13,331 28,978 8,503 4,022 12,525 64 741 805 24,214 18,094 42,308
  Fakulteler Toplamı  14,382 12,283 26,665 7,849 3,774 11,623 64 741 805 22,295 16,798 39,093
  Yüksek Okullar Toplamı 1,265 1,048 2,313 654 248 902 0 0 0 1,919 1,296 3,215
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 10,266 6,401 16,667 6,763 2,408 9,171 379 268 647 17,408 9,077 26,485
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  10,266 6,401 16,667 6,763 2,408 9,171 379 268 647 17,408 9,077 26,485
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 25,913 19,732 45,645 15,266 6,430 21,696 443 1,009 1,452 41,622 27,171 68,793
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 2,482 1,922 4,404 325 106 431 95 17 112 2,902 2,045 4,947
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1,313 736 2,049 130 31 161 0 0 0 1,443 767 2,210
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 1,075 1,063 2,138 195 75 270 95 17 112 1,365 1,155 2,520
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 94 123 217 0 0 0 0 0 0 94 123 217
 
Doktora Öğrenci Sayısı 681 454 1,135 0 0 0 0 0 0 681 454 1,135
  Fen Bilimleri Enstitüsü 345 175 520 0 0 0 0 0 0 345 175 520
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 300 207 507 0 0 0 0 0 0 300 207 507
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 36 72 108 0 0 0 0 0 0 36 72 108
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 3,163 2,376 5,539 325 106 431 95 17 112 3,583 2,499 6,082
 
GENEL TOPLAM 29,076 22,108 51,184 15,591 6,536 22,127 538 1,026 1,564 45,205 29,670 74,875