I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 16,174 13,580 29,754 7,588 3,443 11,031 396 899 1,295 24,158 17,922 42,080
  Fakulteler Toplamı  15,490 13,107 28,597 7,217 3,306 10,523 396 899 1,295 23,103 17,312 40,415
  Yüksek Okullar Toplamı 684 473 1,157 371 137 508 0 0 0 1,055 610 1,665
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 8,828 5,820 14,648 3,779 1,762 5,541 388 251 639 12,995 7,833 20,828
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  8,828 5,820 14,648 3,779 1,762 5,541 388 251 639 12,995 7,833 20,828
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 25,002 19,400 44,402 11,367 5,205 16,572 784 1,150 1,934 37,153 25,755 62,908
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 2,222 1,942 4,164 370 182 552 239 102 341 2,831 2,226 5,057
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1,273 739 2,012 144 42 186 0 0 0 1,417 781 2,198
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 891 1,128 2,019 226 140 366 239 102 341 1,356 1,370 2,726
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 58 75 133 0 0 0 0 0 0 58 75 133
 
Doktora Öğrenci Sayısı 739 534 1,273 0 0 0 0 0 0 739 534 1,273
  Fen Bilimleri Enstitüsü 376 208 584 0 0 0 0 0 0 376 208 584
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 320 251 571 0 0 0 0 0 0 320 251 571
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 43 75 118 0 0 0 0 0 0 43 75 118
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 2,961 2,476 5,437 370 182 552 239 102 341 3,570 2,760 6,330
 
GENEL TOPLAM 27,963 21,876 49,839 11,737 5,387 17,124 1,023 1,252 2,275 40,723 28,515 69,238