I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 16,032 13,538 29,570 8,264 3,849 12,113 402 1,105 1,507 24,698 18,492 43,190
  Fakulteler Toplamı  15,048 12,763 27,811 7,740 3,644 11,384 402 1,105 1,507 23,190 17,512 40,702
  Yüksek Okullar Toplamı 984 775 1,759 524 205 729 0 0 0 1,508 980 2,488
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 9,413 5,952 15,365 4,577 1,972 6,549 395 253 648 14,385 8,177 22,562
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  9,413 5,952 15,365 4,577 1,972 6,549 395 253 648 14,385 8,177 22,562
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 25,445 19,490 44,935 12,841 5,821 18,662 797 1,358 2,155 39,083 26,669 65,752
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 1,891 1,653 3,544 299 122 421 104 44 148 2,294 1,819 4,113
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1,066 653 1,719 116 36 152 0 0 0 1,182 689 1,871
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 774 939 1,713 183 86 269 104 44 148 1,061 1,069 2,130
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 51 61 112 0 0 0 0 0 0 51 61 112
 
Doktora Öğrenci Sayısı 645 471 1,116 0 0 0 0 0 0 645 471 1,116
  Fen Bilimleri Enstitüsü 348 184 532 0 0 0 0 0 0 348 184 532
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 258 214 472 0 0 0 0 0 0 258 214 472
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 39 73 112 0 0 0 0 0 0 39 73 112
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 2,536 2,124 4,660 299 122 421 104 44 148 2,939 2,290 5,229
 
GENEL TOPLAM 27,981 21,614 49,595 13,140 5,943 19,083 901 1,402 2,303 42,022 28,959 70,981