I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 13,592 13,303 26,895 8,007 4,803 12,810 0 0 0 21,599 18,106 39,705
  Fakulteler Toplamı  11,810 11,633 23,443 6,979 4,462 11,441 0 0 0 18,789 16,095 34,884
  Yüksek Okullar Toplamı 1,782 1,670 3,452 1,028 341 1,369 0 0 0 2,810 2,011 4,821
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 11,576 7,358 18,934 9,572 3,925 13,497 259 332 591 21,407 11,615 33,022
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  11,576 7,358 18,934 9,572 3,925 13,497 259 332 591 21,407 11,615 33,022
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 25,168 20,661 45,829 17,579 8,728 26,307 259 332 591 43,006 29,721 72,727
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 1,395 800 2,195 628 272 900 48 28 76 2,071 1,100 3,171
  Fen Bilimleri Enstitüsü 744 254 998 290 74 364 0 0 0 1,034 328 1,362
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 624 472 1,096 338 198 536 48 28 76 1,010 698 1,708
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 27 74 101 0 0 0 0 0 0 27 74 101
 
Doktora Öğrenci Sayısı 623 348 971 0 0 0 0 0 0 623 348 971
  Fen Bilimleri Enstitüsü 342 131 473 0 0 0 0 0 0 342 131 473
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 251 168 419 0 0 0 0 0 0 251 168 419
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 30 49 79 0 0 0 0 0 0 30 49 79
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 2,018 1,148 3,166 628 272 900 48 28 76 2,694 1,448 4,142
 
GENEL TOPLAM 27,186 21,809 48,995 18,207 9,000 27,207 307 360 667 45,700 31,169 76,869