I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 10,721 9,830 20,551 6,638 3,966 10,604 0 0 0 17,359 13,796 31,155
  Fakulteler Toplamı  9,300 8,426 17,726 5,836 3,687 9,523 0 0 0 15,136 12,113 27,249
  Yüksek Okullar Toplamı 1,421 1,404 2,825 802 279 1,081 0 0 0 2,223 1,683 3,906
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 8,975 5,618 14,593 7,303 2,931 10,234 132 169 301 16,410 8,718 25,128
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  8,975 5,618 14,593 7,303 2,931 10,234 132 169 301 16,410 8,718 25,128
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 19,696 15,448 35,144 13,941 6,897 20,838 132 169 301 33,769 22,514 56,283
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 1,232 720 1,952 468 215 683 33 18 51 1,733 953 2,686
  Fen Bilimleri Enstitüsü 659 235 894 227 63 290 0 0 0 886 298 1,184
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 546 423 969 241 152 393 33 18 51 820 593 1,413
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 27 62 89 0 0 0 0 0 0 27 62 89
 
Doktora Öğrenci Sayısı 551 305 856 0 0 0 0 0 0 551 305 856
  Fen Bilimleri Enstitüsü 314 122 436 0 0 0 0 0 0 314 122 436
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 209 143 352 0 0 0 0 0 0 209 143 352
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 28 40 68 0 0 0 0 0 0 28 40 68
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 1,783 1,025 2,808 468 215 683 33 18 51 2,284 1,258 3,542
 
GENEL TOPLAM 21,479 16,473 37,952 14,409 7,112 21,521 165 187 352 36,053 23,772 59,825