I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 14,161 12,825 26,986 7,861 4,220 12,081 0 0 0 22,022 17,045 39,067
  Fakulteler Toplamı  12,405 11,202 23,607 6,950 3,879 10,829 0 0 0 19,355 15,081 34,436
  Yüksek Okullar Toplamı 1,756 1,623 3,379 911 341 1,252 0 0 0 2,667 1,964 4,631
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 13,043 8,040 21,083 10,440 3,717 14,157 326 345 671 23,809 12,102 35,911
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  13,043 8,040 21,083 10,440 3,717 14,157 326 345 671 23,809 12,102 35,911
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 27,204 20,865 48,069 18,301 7,937 26,238 326 345 671 45,831 29,147 74,978
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 2,698 1,768 4,466 884 248 1,132 142 24 166 3,724 2,040 5,764
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1,597 766 2,363 434 79 513 0 0 0 2,031 845 2,876
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 1,002 872 1,874 450 169 619 142 24 166 1,594 1,065 2,659
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 99 130 229 0 0 0 0 0 0 99 130 229
 
Doktora Öğrenci Sayısı 736 425 1,161 0 0 0 0 0 0 736 425 1,161
  Fen Bilimleri Enstitüsü 407 163 570 0 0 0 0 0 0 407 163 570
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 282 209 491 0 0 0 0 0 0 282 209 491
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 47 53 100 0 0 0 0 0 0 47 53 100
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 3,434 2,193 5,627 884 248 1,132 142 24 166 4,460 2,465 6,925
 
GENEL TOPLAM 30,638 23,058 53,696 19,185 8,185 27,370 468 369 837 50,291 31,612 81,903