I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 13,389 13,296 26,685 7,900 4,800 12,700 0 0 0 21,289 18,096 39,385
  Fakulteler Toplamı  11,640 11,602 23,242 6,939 4,460 11,399 0 0 0 18,579 16,062 34,641
  Yüksek Okullar Toplamı 1,749 1,694 3,443 961 340 1,301 0 0 0 2,710 2,034 4,744
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 11,445 7,233 18,678 9,327 3,813 13,140 194 266 460 20,966 11,312 32,278
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  11,445 7,233 18,678 9,327 3,813 13,140 194 266 460 20,966 11,312 32,278
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 24,834 20,529 45,363 17,227 8,613 25,840 194 266 460 42,255 29,408 71,663
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 1,376 796 2,172 627 271 898 48 28 76 2,051 1,095 3,146
  Fen Bilimleri Enstitüsü 726 253 979 289 73 362 0 0 0 1,015 326 1,341
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 623 471 1,094 338 198 536 48 28 76 1,009 697 1,706
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 27 72 99 0 0 0 0 0 0 27 72 99
 
Doktora Öğrenci Sayısı 618 346 964 0 0 0 0 0 0 618 346 964
  Fen Bilimleri Enstitüsü 339 130 469 0 0 0 0 0 0 339 130 469
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 249 169 418 0 0 0 0 0 0 249 169 418
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 30 47 77 0 0 0 0 0 0 30 47 77
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 1,994 1,142 3,136 627 271 898 48 28 76 2,669 1,441 4,110
 
GENEL TOPLAM 26,828 21,671 48,499 17,854 8,884 26,738 242 294 536 44,924 30,849 75,773