I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 15,230 13,036 28,266 8,214 3,890 12,104 147 658 805 23,591 17,584 41,175
  Fakulteler Toplamı  14,028 12,032 26,060 7,600 3,653 11,253 147 658 805 21,775 16,343 38,118
  Yüksek Okullar Toplamı 1,202 1,004 2,206 614 237 851 0 0 0 1,816 1,241 3,057
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 8,808 5,597 14,405 5,181 2,016 7,197 373 263 636 14,362 7,876 22,238
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  8,808 5,597 14,405 5,181 2,016 7,197 373 263 636 14,362 7,876 22,238
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 24,038 18,633 42,671 13,395 5,906 19,301 520 921 1,441 37,953 25,460 63,413
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 2,368 1,883 4,251 258 84 342 61 27 88 2,687 1,994 4,681
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1,304 736 2,040 125 33 158 0 0 0 1,429 769 2,198
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 979 1,039 2,018 133 51 184 61 27 88 1,173 1,117 2,290
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 85 108 193 0 0 0 0 0 0 85 108 193
 
Doktora Öğrenci Sayısı 592 422 1,014 0 0 0 0 0 0 592 422 1,014
  Fen Bilimleri Enstitüsü 323 180 503 0 0 0 0 0 0 323 180 503
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 233 174 407 0 0 0 0 0 0 233 174 407
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 36 68 104 0 0 0 0 0 0 36 68 104
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 2,960 2,305 5,265 258 84 342 61 27 88 3,279 2,416 5,695
 
GENEL TOPLAM 26,998 20,938 47,936 13,653 5,990 19,643 581 948 1,529 41,232 27,876 69,108