I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 13,613 13,307 26,920 8,024 4,811 12,835 0 0 0 21,637 18,118 39,755
  Fakulteler Toplamı  11,831 11,635 23,466 6,995 4,469 11,464 0 0 0 18,826 16,104 34,930
  Yüksek Okullar Toplamı 1,782 1,672 3,454 1,029 342 1,371 0 0 0 2,811 2,014 4,825
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 11,593 7,372 18,965 9,596 3,928 13,524 259 332 591 21,448 11,632 33,080
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  11,593 7,372 18,965 9,596 3,928 13,524 259 332 591 21,448 11,632 33,080
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 25,206 20,679 45,885 17,620 8,739 26,359 259 332 591 43,085 29,750 72,835
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 1,395 800 2,195 629 271 900 48 28 76 2,072 1,099 3,171
  Fen Bilimleri Enstitüsü 744 254 998 291 73 364 0 0 0 1,035 327 1,362
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 624 472 1,096 338 198 536 48 28 76 1,010 698 1,708
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 27 74 101 0 0 0 0 0 0 27 74 101
 
Doktora Öğrenci Sayısı 622 348 970 0 0 0 0 0 0 622 348 970
  Fen Bilimleri Enstitüsü 342 131 473 0 0 0 0 0 0 342 131 473
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 250 168 418 0 0 0 0 0 0 250 168 418
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 30 49 79 0 0 0 0 0 0 30 49 79
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 2,017 1,148 3,165 629 271 900 48 28 76 2,694 1,447 4,141
 
GENEL TOPLAM 27,223 21,827 49,050 18,249 9,010 27,259 307 360 667 45,779 31,197 76,976