I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 13,564 11,922 25,486 7,535 3,998 11,533 0 0 0 21,099 15,920 37,019
  Fakulteler Toplamı  11,906 10,518 22,424 6,673 3,665 10,338 0 0 0 18,579 14,183 32,762
  Yüksek Okullar Toplamı 1,658 1,404 3,062 862 333 1,195 0 0 0 2,520 1,737 4,257
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 12,618 7,738 20,356 10,148 3,587 13,735 309 328 637 23,075 11,653 34,728
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  12,618 7,738 20,356 10,148 3,587 13,735 309 328 637 23,075 11,653 34,728
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 26,182 19,660 45,842 17,683 7,585 25,268 309 328 637 44,174 27,573 71,747
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 2,685 1,749 4,434 862 245 1,107 142 24 166 3,689 2,018 5,707
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1,589 758 2,347 421 77 498 0 0 0 2,010 835 2,845
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 997 862 1,859 441 168 609 142 24 166 1,580 1,054 2,634
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 99 129 228 0 0 0 0 0 0 99 129 228
 
Doktora Öğrenci Sayısı 725 420 1,145 0 0 0 0 0 0 725 420 1,145
  Fen Bilimleri Enstitüsü 398 161 559 0 0 0 0 0 0 398 161 559
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 280 207 487 0 0 0 0 0 0 280 207 487
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 47 52 99 0 0 0 0 0 0 47 52 99
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 3,410 2,169 5,579 862 245 1,107 142 24 166 4,414 2,438 6,852
 
GENEL TOPLAM 29,592 21,829 51,421 18,545 7,830 26,375 451 352 803 48,588 30,011 78,599