I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 15,682 13,354 29,036 8,468 4,013 12,481 81 724 805 24,231 18,091 42,322
  Fakulteler Toplamı  14,423 12,307 26,730 7,815 3,765 11,580 81 724 805 22,319 16,796 39,115
  Yüksek Okullar Toplamı 1,259 1,047 2,306 653 248 901 0 0 0 1,912 1,295 3,207
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 9,431 6,029 15,460 5,798 2,215 8,013 379 268 647 15,608 8,512 24,120
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  9,431 6,029 15,460 5,798 2,215 8,013 379 268 647 15,608 8,512 24,120
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 25,113 19,383 44,496 14,266 6,228 20,494 460 992 1,452 39,839 26,603 66,442
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 2,421 1,891 4,312 315 96 411 92 17 109 2,828 2,004 4,832
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1,257 712 1,969 130 31 161 0 0 0 1,387 743 2,130
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 1,070 1,057 2,127 185 65 250 92 17 109 1,347 1,139 2,486
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 94 122 216 0 0 0 0 0 0 94 122 216
 
Doktora Öğrenci Sayısı 672 448 1,120 0 0 0 0 0 0 672 448 1,120
  Fen Bilimleri Enstitüsü 339 172 511 0 0 0 0 0 0 339 172 511
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 297 204 501 0 0 0 0 0 0 297 204 501
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 36 72 108 0 0 0 0 0 0 36 72 108
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 3,093 2,339 5,432 315 96 411 92 17 109 3,500 2,452 5,952
 
GENEL TOPLAM 28,206 21,722 49,928 14,581 6,324 20,905 552 1,009 1,561 43,339 29,055 72,394