Fakültesi : Mühendislik

 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (0201) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   6 1 7
1   84 27 111
2   78 43 121
3   83 38 121
3 A 0 0 0
3 B 0 0 0
4   79 34 113
5   40 20 60
6   19 5 24
7   19 2 21
V   3 0 3
Y   0 0 0
BölümToplam 411 170 581

 2 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0202) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   75 24 99
2   82 24 106
3   79 30 109
4   87 28 115
5   42 9 51
6   25 4 29
7   11 3 14
V   0 0 0
Y   2 0 2
BölümToplam 404 122 526

 3 Çevre Mühendisliği Bölümü (0203) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   5 6 11
1   29 45 74
2   33 75 108
3   26 50 76
4   24 45 69
5   12 3 15
6   12 8 20
7   5 1 6
I   2 0 2
P   0 0 0
V   0 1 1
Y   1 0 1
BölümToplam 149 234 383

 4 Çevre Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0204) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   5 2 7
1   33 36 69
2   43 57 100
3   28 41 69
4   30 42 72
5   17 7 24
6   20 3 23
7   1 1 2
BölümToplam 177 189 366

 5 Elektrik Mühendisliği Bölümü (0205) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   4 1 5
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 0 0 0
1   0 0 0
1 A 48 3 51
1 B 46 6 52
2   0 0 0
2 A 66 4 70
2 B 66 5 71
3 A 63 11 74
3 B 54 8 62
4   0 0 0
4 A 47 10 57
4 B 50 12 62
5 A 21 3 24
5 B 30 1 31
6 A 17 1 18
6 B 14 1 15
7 A 11 1 12
7 B 12 0 12
V   1 0 1
Y   1 1 2
BölümToplam 551 68 619

 6 Elektrik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0206) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
1 A 41 5 46
1 B 39 4 43
2   0 0 0
2 A 54 6 60
2 B 55 6 61
3   0 0 0
3 A 55 4 59
3 B 52 11 63
4   0 0 0
4 A 48 6 54
4 B 51 7 58
5   0 0 0
5 A 36 0 36
5 B 28 4 32
6   1 0 1
6 A 15 0 15
6 B 6 0 6
7   0 0 0
7 A 11 1 12
7 B 14 0 14
P A 0 0 0
Y   3 0 3
Z   1 0 1
BölümToplam 510 54 564

 7 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (0207) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   12 1 13
1   77 22 99
2   79 31 110
3   62 33 95
4   61 31 92
5   33 9 42
6   17 2 19
7   17 1 18
Y   2 0 2
BölümToplam 360 130 490

 8 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0208) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   5 0 5
1   53 24 77
2   70 31 101
3   51 19 70
4   56 26 82
5   27 11 38
6   30 1 31
7   17 0 17
I   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 311 112 423

 9 Endüstri Mühendisliği Bölümü (0209) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 0 0 0
1   0 0 0
1 A 33 43 76
1 B 36 48 84
2   0 0 0
2 A 27 53 80
2 B 33 53 86
3   0 0 0
3 A 28 49 77
3 B 34 49 83
4   0 0 0
4 A 38 59 97
4 B 32 49 81
5   0 0 0
5 A 4 5 9
5 B 11 6 17
6   0 0 0
6 A 5 4 9
6 B 4 2 6
7   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 285 420 705

 10 Endüstri Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0210) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   36 52 88
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2   33 51 84
3   31 70 101
4   45 60 105
5   6 3 9
6   8 1 9
7   0 2 2
BölümToplam 160 239 399

 11 İnşaat Mühendisliği Bölümü (0211) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   6 1 7
Hazırlık A 0 0 0
1   82 14 96
2   98 22 120
3   82 13 95
4   85 24 109
5   30 4 34
6   19 1 20
7   7 1 8
Q   6 0 6
Y   2 0 2
Z   2 0 2
BölümToplam 419 80 499

 12 İnşaat Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0212) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   3 1 4
1   64 12 76
2   94 17 111
3   69 19 88
4   66 12 78
5   22 2 24
6   17 1 18
7   6 0 6
P   0 0 0
BölümToplam 341 64 405

 13 Jeofizik Mühendisliği Bölümü (0213) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   2 1 3
2   22 4 26
3   17 9 26
4   31 9 40
5   33 10 43
6   26 12 38
7   13 5 18
I   2 0 2
V   0 0 0
BölümToplam 146 50 196

 14 Jeofizik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0214) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   28 2 30
7   14 8 22
Y   0 0 0
BölümToplam 42 10 52

 15 Jeoloji Mühendisliği Bölümü (0215) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   14 4 18
2   37 17 54
3   48 14 62
4   47 21 68
5   40 12 52
6   27 14 41
7   14 5 19
Y   0 1 1
BölümToplam 228 88 316

 16 Jeoloji Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0216) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   1 0 1
4   17 4 21
5   27 2 29
6   26 12 38
7   17 2 19
I   0 0 0
V   1 0 1
Y   1 1 2
BölümToplam 90 21 111

 17 Makine Mühendisliği Bölümü (0217) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   12 0 12
Hazırlık A 4 0 4
Hazırlık B 3 0 3
1   1 0 1
1 A 60 8 68
1 B 75 7 82
2 A 77 4 81
2 B 86 12 98
3 A 82 6 88
3 B 70 6 76
4   0 0 0
4 A 71 13 84
4 B 57 6 63
5   0 0 0
5 A 30 5 35
5 B 26 2 28
6   6 0 6
6 A 22 1 23
6 B 25 0 25
7   2 0 2
7 A 9 1 10
7 B 6 0 6
P A 0 0 0
Y   2 0 2
Z   1 0 1
BölümToplam 727 71 798

 18 Makine Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0218) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 1 2
Hazırlık A 8 0 8
Hazırlık B 3 0 3
1   1 0 1
1 A 52 5 57
1 B 48 9 57
2   0 0 0
2 A 78 7 85
2 B 91 9 100
3   0 0 0
3 A 63 4 67
3 B 59 4 63
4   0 0 0
4 A 57 7 64
4 B 72 8 80
5   3 0 3
5 A 29 6 35
5 B 21 1 22
6   0 0 0
6 A 22 1 23
6 B 37 2 39
7   2 0 2
7 A 12 1 13
7 B 13 2 15
P   0 0 0
BölümToplam 672 67 739

 19 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (0219) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   54 24 78
2   61 35 96
3   65 23 88
4   62 29 91
5   52 16 68
6   35 10 45
7   16 3 19
V   1 0 1
Y   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 348 140 488

 20 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0220) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   64 19 83
2   79 23 102
3   48 20 68
4   67 23 90
5   53 10 63
6   30 5 35
7   22 1 23
I   1 1 2
Y   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 366 102 468

 21 Kimya Mühendisliği Bölümü (0221) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   5 3 8
1   15 46 61
2   16 51 67
3   16 46 62
4   19 71 90
5   12 14 26
6   11 2 13
7   0 2 2
BölümToplam 94 235 329

 22 Mekatronik Mühendisliği Bölümü (0223) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   6 0 6
1   91 7 98
2   76 10 86
3   68 12 80
4   71 10 81
5   22 2 24
6   27 1 28
7   7 0 7
BölümToplam 368 42 410

 23 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0224) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   6 0 6
1   78 8 86
2   76 8 84
3   66 7 73
4   54 6 60
5   18 1 19
6   12 0 12
7   8 0 8
BölümToplam 318 30 348

 24 Mimarlık Bölümü (0225) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 25 Harita Mühendisliği Bölümü (0227) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   35 21 56
2   25 23 48
3   31 22 53
4   33 20 53
5   12 7 19
6   6 0 6
7   8 1 9
BölümToplam 151 94 245


  Erkek Kız Toplam
Birinci Öğretim 4237 1822 6059
İkinci Öğretim 3391 1010 4401
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Fakültesi Toplam 7628 2832 10460