Fakültesi : Mühendislik

 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (0201) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   6 1 7
1   86 27 113
2   78 44 122
3   81 38 119
3 A 0 0 0
3 B 0 0 0
4   79 34 113
5   35 17 52
6   19 5 24
7   17 2 19
V   2 0 2
Y   0 0 0
BölümToplam 403 168 571

 2 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0202) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   75 24 99
2   81 25 106
3   77 30 107
4   86 29 115
5   40 7 47
6   23 4 27
7   11 3 14
V   0 0 0
Y   0 0 0
BölümToplam 393 122 515

 3 Çevre Mühendisliği Bölümü (0203) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   3 3 6
1   30 45 75
2   33 75 108
3   25 50 75
4   26 45 71
5   12 3 15
6   12 7 19
7   5 1 6
I   0 0 0
P   0 0 0
V   0 1 1
Y   0 0 0
BölümToplam 146 230 376

 4 Çevre Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0204) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   2 2 4
1   33 36 69
2   42 58 100
3   28 41 69
4   31 42 73
5   17 7 24
6   20 3 23
7   1 1 2
BölümToplam 174 190 364

 5 Elektrik Mühendisliği Bölümü (0205) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   4 1 5
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 0 0 0
1   1 0 1
1 A 48 3 51
1 B 46 6 52
2   0 0 0
2 A 66 4 70
2 B 66 5 71
3 A 62 12 74
3 B 54 8 62
4   0 0 0
4 A 43 6 49
4 B 43 12 55
5 A 20 3 23
5 B 29 1 30
6 A 17 1 18
6 B 11 1 12
7 A 9 1 10
7 B 12 0 12
V   1 0 1
Y   1 1 2
BölümToplam 533 65 598

 6 Elektrik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0206) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
1 A 41 5 46
1 B 38 4 42
2   0 0 0
2 A 54 6 60
2 B 55 6 61
3   0 0 0
3 A 55 4 59
3 B 52 11 63
4   0 0 0
4 A 40 4 44
4 B 44 5 49
5   0 0 0
5 A 34 0 34
5 B 25 4 29
6   1 0 1
6 A 14 0 14
6 B 6 0 6
7   0 0 0
7 A 11 1 12
7 B 13 0 13
P A 0 0 0
Y   3 0 3
Z   1 0 1
BölümToplam 487 50 537

 7 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (0207) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   8 1 9
1   77 22 99
2   79 31 110
3   61 34 95
4   54 24 78
5   33 7 40
6   16 2 18
7   15 1 16
Y   2 0 2
BölümToplam 345 122 467

 8 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0208) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   53 24 77
2   70 31 101
3   50 20 70
4   53 23 76
5   27 9 36
6   29 0 29
7   17 0 17
I   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 302 107 409

 9 Endüstri Mühendisliği Bölümü (0209) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 0 0 0
1   0 0 0
1 A 33 43 76
1 B 36 48 84
2   0 0 0
2 A 27 53 80
2 B 32 54 86
3   0 0 0
3 A 26 51 77
3 B 34 49 83
4   0 0 0
4 A 37 60 97
4 B 32 49 81
5   0 0 0
5 A 4 5 9
5 B 11 6 17
6   0 0 0
6 A 6 4 10
6 B 4 2 6
7   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 282 424 706

 10 Endüstri Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0210) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   36 52 88
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2   33 51 84
3   29 72 101
4   43 62 105
5   6 3 9
6   8 1 9
7   0 2 2
BölümToplam 156 243 399

 11 İnşaat Mühendisliği Bölümü (0211) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   6 1 7
Hazırlık A 0 0 0
1   81 15 96
2   98 22 120
3   80 15 95
4   72 23 95
5   28 4 32
6   19 1 20
7   7 0 7
Q   6 0 6
Y   1 0 1
Z   2 0 2
BölümToplam 400 81 481

 12 İnşaat Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0212) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   3 1 4
1   64 12 76
2   94 17 111
3   69 19 88
4   55 9 64
5   21 2 23
6   16 1 17
7   6 0 6
P   0 0 0
BölümToplam 328 61 389

 13 Jeofizik Mühendisliği Bölümü (0213) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   1 2 3
2   22 4 26
3   17 9 26
4   32 8 40
5   30 10 40
6   26 12 38
7   13 5 18
I   0 0 0
V   0 0 0
BölümToplam 141 50 191

 14 Jeofizik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0214) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   26 2 28
7   14 8 22
Y   0 0 0
BölümToplam 40 10 50

 15 Jeoloji Mühendisliği Bölümü (0215) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   14 4 18
2   37 17 54
3   48 14 62
4   41 17 58
5   39 11 50
6   24 13 37
7   13 5 18
Y   0 1 1
BölümToplam 217 82 299

 16 Jeoloji Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0216) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   1 0 1
4   12 2 14
5   24 2 26
6   23 11 34
7   16 3 19
I   0 0 0
V   0 0 0
Y   0 0 0
BölümToplam 76 18 94

 17 Makine Mühendisliği Bölümü (0217) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   7 0 7
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 1 0 1
1   2 0 2
1 A 60 8 68
1 B 75 7 82
2 A 76 4 80
2 B 86 12 98
3 A 82 6 88
3 B 69 7 76
4   0 0 0
4 A 60 11 71
4 B 48 4 52
5   0 0 0
5 A 30 5 35
5 B 24 2 26
6   6 0 6
6 A 22 1 23
6 B 24 0 24
7   2 0 2
7 A 9 1 10
7 B 6 0 6
P A 0 0 0
Y   2 0 2
Z   1 0 1
BölümToplam 692 68 760

 18 Makine Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0218) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
Hazırlık A 2 0 2
Hazırlık B 1 0 1
1   1 0 1
1 A 52 5 57
1 B 48 9 57
2   0 0 0
2 A 78 7 85
2 B 91 9 100
3   0 0 0
3 A 62 4 66
3 B 58 5 63
4   0 0 0
4 A 54 7 61
4 B 65 8 73
5   3 0 3
5 A 27 6 33
5 B 19 1 20
6   0 0 0
6 A 21 1 22
6 B 37 2 39
7   2 0 2
7 A 12 1 13
7 B 13 2 15
P   0 0 0
BölümToplam 647 67 714

 19 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (0219) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   53 24 77
2   61 35 96
3   64 24 88
4   61 27 88
5   52 15 67
6   35 10 45
7   14 3 17
V   1 0 1
Y   0 0 0
Z   1 0 1
BölümToplam 342 138 480

 20 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0220) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   64 19 83
2   79 23 102
3   48 20 68
4   67 23 90
5   50 9 59
6   28 5 33
7   21 1 22
I   1 1 2
Y   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 360 101 461

 21 Kimya Mühendisliği Bölümü (0221) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   5 3 8
1   15 45 60
2   16 51 67
3   16 46 62
4   19 56 75
5   12 10 22
6   11 2 13
7   0 2 2
BölümToplam 94 215 309

 22 Mekatronik Mühendisliği Bölümü (0223) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   3 0 3
1   91 7 98
2   76 10 86
3   68 12 80
4   70 11 81
5   22 2 24
6   27 1 28
7   7 0 7
BölümToplam 364 43 407

 23 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0224) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   2 0 2
1   78 8 86
2   76 8 84
3   66 7 73
4   53 7 60
5   17 1 18
6   12 0 12
7   8 0 8
BölümToplam 312 31 343

 24 Mimarlık Bölümü (0225) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 25 Harita Mühendisliği Bölümü (0227) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   35 21 56
2   25 23 48
3   31 22 53
4   33 20 53
5   12 6 18
6   6 0 6
7   8 1 9
BölümToplam 150 93 243


  Erkek Kız Toplam
Birinci Öğretim 4109 1779 5888
İkinci Öğretim 3275 1000 4275
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Fakültesi Toplam 7384 2779 10163