Fakültesi : Mühendislik

 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (0201) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   75 39 114
2   68 38 106
3   83 33 116
3 A 0 0 0
3 B 0 0 0
4   90 46 136
5   36 14 50
6   27 6 33
7   16 2 18
V   3 0 3
Y   0 0 0
BölümToplam 398 178 576

 2 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0202) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   73 22 95
2   73 30 103
3   90 28 118
4   77 30 107
5   41 11 52
6   19 3 22
7   13 4 17
V   0 0 0
Y   2 0 2
BölümToplam 388 128 516

 3 Çevre Mühendisliği Bölümü (0203) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   4 3 7
1   33 75 108
2   24 49 73
3   24 45 69
4   19 40 59
5   21 12 33
6   7 2 9
7   2 1 3
I   2 0 2
P   1 0 1
V   0 1 1
Y   1 0 1
BölümToplam 138 228 366

 4 Çevre Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0204) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   2 3 5
1   44 58 102
2   28 38 66
3   31 44 75
4   25 22 47
5   32 11 43
6   3 2 5
7   3 2 5
BölümToplam 168 180 348

 5 Elektrik Mühendisliği Bölümü (0205) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   6 1 7
Hazırlık A 1 0 1
Hazırlık B 0 0 0
1   0 0 0
1 A 56 3 59
1 B 57 4 61
2   0 1 1
2 A 60 11 71
2 B 51 9 60
3 A 48 10 58
3 B 52 12 64
4   1 0 1
4 A 57 12 69
4 B 63 9 72
5 A 34 4 38
5 B 29 1 30
6 A 19 1 20
6 B 21 0 21
7 A 10 0 10
7 B 9 0 9
V   1 0 1
Y   1 1 2
BölümToplam 576 79 655

 6 Elektrik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0206) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   1 0 1
1 A 45 6 51
1 B 51 6 57
2   0 0 0
2 A 54 4 58
2 B 45 11 56
3   2 0 2
3 A 49 6 55
3 B 51 6 57
4   0 0 0
4 A 65 2 67
4 B 52 11 63
5   2 0 2
5 A 29 0 29
5 B 32 1 33
6   0 0 0
6 A 17 2 19
6 B 22 0 22
7   18 2 20
7 A 1 0 1
7 B 1 0 1
P A 0 0 0
Y   3 0 3
Z   1 0 1
BölümToplam 541 57 598

 7 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (0207) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   8 1 9
1   80 31 111
2   59 32 91
3   62 31 93
4   60 28 88
5   39 9 48
6   22 2 24
7   11 4 15
Y   2 0 2
BölümToplam 343 138 481

 8 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0208) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   4 0 4
1   72 32 104
2   48 19 67
3   58 27 85
4   48 26 74
5   42 3 45
6   25 1 26
7   15 0 15
I   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 314 108 422

 9 Endüstri Mühendisliği Bölümü (0209) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 0 0 0
1   0 0 0
1 A 23 50 73
1 B 26 51 77
2   0 0 0
2 A 28 48 76
2 B 31 49 80
3   0 0 0
3 A 37 58 95
3 B 32 48 80
4   0 0 0
4 A 23 48 71
4 B 30 42 72
5   0 0 0
5 A 11 9 20
5 B 13 7 20
6   0 0 0
6 A 10 4 14
6 B 3 1 4
7   8 1 9
BölümToplam 275 416 691

 10 Endüstri Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0210) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 1 2
1   30 49 79
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2   31 69 100
3   45 59 104
4   31 61 92
5   11 1 12
6   0 2 2
7   3 3 6
BölümToplam 152 245 397

 11 İnşaat Mühendisliği Bölümü (0211) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   8 2 10
Hazırlık A 0 0 0
1   91 16 107
2   80 13 93
3   85 24 109
4   74 11 85
5   42 6 48
6   9 2 11
7   4 2 6
Y   2 0 2
Z   3 0 3
BölümToplam 398 76 474

 12 İnşaat Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0212) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   2 0 2
1   87 14 101
2   63 17 80
3   67 12 79
4   56 7 63
5   39 5 44
6   11 1 12
7   6 0 6
P   0 1 1
BölümToplam 331 57 388

 13 Jeofizik Mühendisliği Bölümü (0213) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   20 3 23
2   13 10 23
3   31 10 41
4   46 24 70
5   49 22 71
6   22 5 27
7   5 2 7
I   6 0 6
V   0 0 0
BölümToplam 192 76 268

 14 Jeofizik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0214) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 1 1
4   0 0 0
5   40 7 47
6   20 10 30
7   10 0 10
Y   0 0 0
BölümToplam 70 18 88

 15 Jeoloji Mühendisliği Bölümü (0215) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   2 0 2
1   39 19 58
2   51 14 65
3   49 20 69
4   53 23 76
5   44 23 67
6   20 6 26
7   10 0 10
Y   0 1 1
BölümToplam 268 106 374

 16 Jeoloji Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0216) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 1 1
3   17 5 22
4   38 7 45
5   35 15 50
6   24 7 31
7   12 4 16
I   1 0 1
V   1 0 1
Y   1 1 2
BölümToplam 129 40 169

 17 Makine Mühendisliği Bölümü (0217) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   7 0 7
Hazırlık A 1 0 1
Hazırlık B 2 0 2
1   1 0 1
1 A 66 5 71
1 B 80 11 91
2 A 83 4 87
2 B 66 6 72
3 A 71 12 83
3 B 57 6 63
4   0 0 0
4 A 48 8 56
4 B 65 11 76
5   6 0 6
5 A 50 1 51
5 B 47 3 50
6   2 0 2
6 A 18 4 22
6 B 13 0 13
7   0 0 0
7 A 11 3 14
7 B 10 1 11
P A 1 0 1
Y   2 0 2
Z   1 0 1
BölümToplam 708 75 783

 18 Makine Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0218) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   7 0 7
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 1 0 1
1   0 0 0
1 A 76 7 83
1 B 89 9 98
2   0 0 0
2 A 64 4 68
2 B 59 4 63
3   0 0 0
3 A 60 7 67
3 B 73 8 81
4   3 0 3
4 A 42 10 52
4 B 38 3 41
5   0 0 0
5 A 46 1 47
5 B 54 3 57
6   3 0 3
6 A 17 2 19
6 B 17 3 20
7   21 1 22
7 A 2 0 2
7 B 3 0 3
P   0 0 0
BölümToplam 675 62 737

 19 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (0219) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   58 35 93
2   67 24 91
3   65 29 94
4   70 25 95
5   54 19 73
6   20 4 24
7   19 0 19
V   1 0 1
Y   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 356 136 492

 20 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0220) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 1 1
1   69 22 91
2   50 21 71
3   68 26 94
4   60 22 82
5   50 11 61
6   34 4 38
7   15 0 15
I   1 1 2
Y   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 349 108 457

 21 Kimya Mühendisliği Bölümü (0221) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   5 5 10
1   13 54 67
2   17 43 60
3   20 72 92
4   20 46 66
5   18 20 38
6   1 2 3
7   5 3 8
BölümToplam 99 245 344

 22 Mekatronik Mühendisliği Bölümü (0223) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   7 4 11
1   72 10 82
2   66 11 77
3   72 10 82
4   53 8 61
5   36 3 39
6   10 0 10
7   8 0 8
BölümToplam 324 46 370

 23 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0224) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   7 0 7
1   79 8 87
2   64 7 71
3   55 6 61
4   57 4 61
5   36 2 38
6   15 2 17
7   9 0 9
BölümToplam 322 29 351

 24 Mimarlık Bölümü (0225) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 25 Harita Mühendisliği Bölümü (0227) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   22 20 42
2   27 23 50
3   28 20 48
4   26 17 43
5   23 3 26
6   10 1 11
7   0 0 0
BölümToplam 136 84 220


  Erkek Kız Toplam
Birinci Öğretim 4211 1883 6094
İkinci Öğretim 3439 1032 4471
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Fakültesi Toplam 7650 2915 10565