Fakültesi : Mühendislik

 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (0201) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   12 5 17
1   82 28 110
2   90 29 119
3   90 46 136
3 A 0 0 0
3 B 0 0 0
4   84 39 123
5   40 15 55
6   22 13 35
7   17 4 21
V   1 0 1
Y   0 0 0
BölümToplam 438 179 617

 2 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0202) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   11 1 12
1   69 26 95
2   81 25 106
3   103 26 129
4   77 31 108
5   55 17 72
6   31 6 37
7   18 2 20
V   0 0 0
Y   0 0 0
BölümToplam 445 134 579

 3 Çevre Mühendisliği Bölümü (0203) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   25 43 68
1   27 51 78
2   26 44 70
3   37 78 115
4   25 50 75
5   18 13 31
6   11 2 13
7   8 6 14
I   0 0 0
P   0 0 0
V   0 1 1
Y   0 0 0
BölümToplam 177 288 465

 4 Çevre Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0204) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   21 17 38
1   29 17 46
2   31 38 69
3   47 59 106
4   27 40 67
5   19 17 36
6   12 4 16
7   20 3 23
BölümToplam 206 195 401

 5 Elektrik Mühendisliği Bölümü (0205) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   6 1 7
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 0 0 0
1   0 0 0
1 A 45 4 49
1 B 41 10 51
2   0 0 0
2 A 53 4 57
2 B 49 6 55
3 A 79 4 83
3 B 74 5 79
4   0 0 0
4 A 60 13 73
4 B 55 8 63
5 A 31 0 31
5 B 32 4 36
6 A 13 2 15
6 B 22 1 23
7 A 12 1 13
7 B 10 1 11
V   1 0 1
Y   1 1 2
BölümToplam 584 65 649

 6 Elektrik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0206) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   5 1 6
1   0 0 0
1 A 43 5 48
1 B 46 4 50
2   0 0 0
2 A 42 5 47
2 B 37 4 41
3   1 0 1
3 A 62 8 70
3 B 66 6 72
4   0 0 0
4 A 54 4 58
4 B 53 11 64
5   0 0 0
5 A 18 4 22
5 B 29 3 32
6   0 0 0
6 A 24 0 24
6 B 14 1 15
7   0 0 0
7 A 10 0 10
7 B 6 0 6
P A 0 0 0
Y   3 0 3
Z   1 0 1
BölümToplam 514 56 570

 7 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (0207) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   43 7 50
1   63 25 88
2   77 24 101
3   91 33 124
4   62 34 96
5   38 13 51
6   27 5 32
7   14 1 15
Y   2 0 2
BölümToplam 417 142 559

 8 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0208) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   33 9 42
1   59 29 88
2   53 25 78
3   82 31 113
4   48 20 68
5   39 12 51
6   22 5 27
7   20 0 20
I   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 358 131 489

 9 Endüstri Mühendisliği Bölümü (0209) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 4 5
Hazırlık A 0 1 1
Hazırlık B 0 0 0
1   0 0 0
1 A 16 29 45
1 B 15 26 41
2   0 0 0
2 A 35 43 78
2 B 38 50 88
3   0 0 0
3 A 34 56 90
3 B 36 54 90
4   0 0 0
4 A 26 50 76
4 B 35 50 85
5   0 0 0
5 A 20 9 29
5 B 14 18 32
6   0 0 0
6 A 2 2 4
6 B 8 3 11
7   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 280 395 675

 10 Endüstri Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0210) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   2 1 3
1   27 49 76
1 A 0 0 0
1 B 5 2 7
2   39 53 92
3   40 52 92
4   29 72 101
5   16 9 25
6   5 3 8
7   7 1 8
BölümToplam 170 242 412

 11 İnşaat Mühendisliği Bölümü (0211) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   55 9 64
Hazırlık A 0 0 0
1   77 16 93
2   90 16 106
3   100 27 127
4   83 15 98
5   33 9 42
6   19 3 22
7   12 0 12
Q   1 1 2
Y   1 0 1
Z   2 0 2
BölümToplam 473 96 569

 12 İnşaat Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0212) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   58 6 64
1   77 7 84
2   65 13 78
3   99 19 118
4   71 19 90
5   33 6 39
6   10 1 11
7   11 1 12
P   0 0 0
BölümToplam 424 72 496

 13 Jeofizik Mühendisliği Bölümü (0213) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   0 2 2
2   1 1 2
3   21 6 27
4   17 9 26
5   27 4 31
6   25 7 32
7   24 11 35
I   0 0 0
V   0 0 0
BölümToplam 116 40 156

 14 Jeofizik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0214) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   21 2 23
Y   0 0 0
BölümToplam 21 2 23

 15 Jeoloji Mühendisliği Bölümü (0215) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 1 2
1   2 1 3
2   13 4 17
3   37 17 54
4   49 15 64
5   39 9 48
6   33 9 42
7   17 9 26
Y   0 1 1
BölümToplam 191 66 257

 16 Jeoloji Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0216) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   1 0 1
5   9 2 11
6   19 2 21
7   20 9 29
I   0 0 0
V   0 0 0
Y   0 0 0
BölümToplam 49 13 62

 17 Makine Mühendisliği Bölümü (0217) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   69 4 73
Hazırlık A 1 0 1
Hazırlık B 3 0 3
1   0 0 0
1 A 65 4 69
1 B 62 8 70
2 A 66 10 76
2 B 77 8 85
3 A 86 6 92
3 B 96 12 108
4   0 0 0
4 A 81 6 87
4 B 69 7 76
5   0 0 0
5 A 37 5 42
5 B 34 4 38
6   0 0 0
6 A 25 3 28
6 B 19 2 21
7   6 0 6
7 A 13 2 15
7 B 18 0 18
P A 0 0 0
Y   2 0 2
Z   1 0 1
BölümToplam 830 81 911

 18 Makine Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0218) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   64 6 70
Hazırlık A 1 0 1
Hazırlık B 0 0 0
1   1 0 1
1 A 55 4 59
1 B 68 7 75
2   0 0 0
2 A 54 7 61
2 B 52 8 60
3   0 0 0
3 A 89 9 98
3 B 96 10 106
4   0 0 0
4 A 61 6 67
4 B 57 5 62
5   0 0 0
5 A 26 3 29
5 B 39 6 45
6   0 0 0
6 A 19 4 23
6 B 12 0 12
7   0 0 0
7 A 17 1 18
7 B 27 1 28
P   0 0 0
BölümToplam 738 77 815

 19 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (0219) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   5 2 7
1   62 25 87
2   54 25 79
3   67 36 103
4   65 24 89
5   49 14 63
6   44 11 55
7   23 8 31
V   1 0 1
Y   0 0 0
Z   1 0 1
BölümToplam 371 145 516

 20 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0220) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   12 1 13
1   60 17 77
2   69 20 89
3   87 24 111
4   52 20 72
5   58 15 73
6   41 7 48
7   26 3 29
I   1 1 2
Y   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 408 108 516

 21 Kimya Mühendisliği Bölümü (0221) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   18 24 42
1   14 49 63
2   14 43 57
3   20 54 74
4   16 46 62
5   15 22 37
6   7 4 11
7   8 2 10
BölümToplam 112 244 356

 22 Mekatronik Mühendisliği Bölümü (0223) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   41 6 47
1   62 7 69
2   91 7 98
3   86 10 96
4   70 12 82
5   32 5 37
6   15 2 17
7   15 1 16
BölümToplam 412 50 462

 23 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0224) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   47 5 52
1   58 4 62
2   77 7 84
3   87 8 95
4   65 7 72
5   23 3 26
6   9 0 9
7   10 0 10
BölümToplam 376 34 410

 24 Mimarlık Bölümü (0225) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 25 Harita Mühendisliği Bölümü (0227) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   2 1 3
1   39 23 62
2   36 21 57
3   29 24 53
4   31 23 54
5   20 8 28
6   5 3 8
7   4 0 4
BölümToplam 166 103 269


  Erkek Kız Toplam
Birinci Öğretim 4567 1894 6461
İkinci Öğretim 3709 1064 4773
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Fakültesi Toplam 8276 2958 11234