Fakültesi : Mühendislik

 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (0201) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   5 1 6
1   82 27 109
2   81 43 124
3   83 38 121
3 A 0 0 0
3 B 0 0 0
4   78 33 111
5   54 24 78
6   25 6 31
7   20 4 24
V   3 0 3
Y   0 0 0
BölümToplam 431 176 607

 2 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0202) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   78 24 102
2   82 24 106
3   79 30 109
4   87 28 115
5   47 10 57
6   32 6 38
7   12 3 15
V   0 0 0
Y   2 0 2
BölümToplam 419 125 544

 3 Çevre Mühendisliği Bölümü (0203) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   4 2 6
1   25 45 70
2   33 76 109
3   28 53 81
4   24 45 69
5   12 3 15
6   12 8 20
7   7 2 9
I   2 0 2
P   0 0 0
V   0 1 1
Y   1 0 1
BölümToplam 148 235 383

 4 Çevre Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0204) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 2 3
1   31 35 66
2   43 58 101
3   31 41 72
4   31 43 74
5   18 7 25
6   23 4 27
7   1 1 2
BölümToplam 179 191 370

 5 Elektrik Mühendisliği Bölümü (0205) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   4 1 5
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 0 0 0
1   0 0 0
1 A 48 3 51
1 B 46 5 51
2   0 0 0
2 A 65 4 69
2 B 67 5 72
3 A 63 11 74
3 B 53 8 61
4   0 0 0
4 A 47 10 57
4 B 50 12 62
5 A 25 3 28
5 B 35 1 36
6 A 21 1 22
6 B 17 1 18
7 A 12 1 13
7 B 14 0 14
V   1 0 1
Y   1 1 2
BölümToplam 569 67 636

 6 Elektrik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0206) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
1 A 41 5 46
1 B 39 5 44
2   0 0 0
2 A 56 6 62
2 B 56 6 62
3   0 0 0
3 A 54 4 58
3 B 52 11 63
4   0 0 0
4 A 48 6 54
4 B 51 7 58
5   0 0 0
5 A 39 0 39
5 B 30 4 34
6   1 0 1
6 A 15 0 15
6 B 11 0 11
7   0 0 0
7 A 12 1 13
7 B 15 0 15
P A 0 0 0
Y   3 0 3
Z   1 0 1
BölümToplam 524 55 579

 7 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (0207) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   8 1 9
1   76 22 98
2   80 31 111
3   65 33 98
4   61 31 92
5   35 12 47
6   19 3 22
7   19 1 20
Y   2 0 2
BölümToplam 365 134 499

 8 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0208) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   52 24 76
2   71 31 102
3   55 19 74
4   57 26 83
5   33 13 46
6   32 1 33
7   19 1 20
I   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 322 115 437

 9 Endüstri Mühendisliği Bölümü (0209) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 0 0 0
1   0 0 0
1 A 31 44 75
1 B 38 48 86
2   0 0 0
2 A 28 53 81
2 B 33 54 87
3   0 0 0
3 A 28 49 77
3 B 34 50 84
4   0 0 0
4 A 38 59 97
4 B 32 49 81
5   0 0 0
5 A 9 8 17
5 B 12 7 19
6   0 0 0
6 A 7 4 11
6 B 4 3 7
7   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 294 428 722

 10 Endüstri Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0210) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   0 0 0
1 A 17 25 42
1 B 19 27 46
2   33 51 84
3   31 71 102
4   45 60 105
5   8 7 15
6   8 1 9
7   0 2 2
BölümToplam 162 244 406

 11 İnşaat Mühendisliği Bölümü (0211) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   5 2 7
Hazırlık A 0 0 0
1   83 13 96
2   99 22 121
3   85 13 98
4   84 24 108
5   36 4 40
6   24 1 25
7   8 2 10
Q   4 0 4
Y   2 0 2
Z   3 0 3
BölümToplam 433 81 514

 12 İnşaat Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0212) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   4 0 4
1   60 11 71
2   95 17 112
3   67 19 86
4   67 12 79
5   33 3 36
6   25 1 26
7   8 1 9
P   0 1 1
BölümToplam 359 65 424

 13 Jeofizik Mühendisliği Bölümü (0213) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   2 1 3
2   22 4 26
3   17 9 26
4   31 10 41
5   35 11 46
6   31 13 44
7   15 5 20
I   2 0 2
V   0 0 0
BölümToplam 155 53 208

 14 Jeofizik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0214) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   31 2 33
7   16 10 26
Y   0 0 0
BölümToplam 47 12 59

 15 Jeoloji Mühendisliği Bölümü (0215) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   14 4 18
2   38 17 55
3   51 14 65
4   47 21 68
5   43 14 57
6   31 17 48
7   16 6 22
Y   0 1 1
BölümToplam 241 94 335

 16 Jeoloji Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0216) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   1 0 1
4   17 5 22
5   29 4 33
6   29 13 42
7   21 4 25
I   0 0 0
V   1 0 1
Y   1 1 2
BölümToplam 99 27 126

 17 Makine Mühendisliği Bölümü (0217) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   10 0 10
Hazırlık A 1 0 1
Hazırlık B 1 0 1
1   0 0 0
1 A 60 8 68
1 B 72 7 79
2 A 78 4 82
2 B 86 12 98
3 A 85 6 91
3 B 71 6 77
4   0 0 0
4 A 72 12 84
4 B 58 6 64
5   0 0 0
5 A 31 5 36
5 B 30 4 34
6   6 0 6
6 A 23 1 24
6 B 28 0 28
7   2 0 2
7 A 12 3 15
7 B 6 0 6
P A 1 0 1
Y   2 0 2
Z   1 0 1
BölümToplam 736 74 810

 18 Makine Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0218) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   2 0 2
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 0 0 0
1   0 0 0
1 A 54 5 59
1 B 49 9 58
2   0 0 0
2 A 78 7 85
2 B 93 9 102
3   0 0 0
3 A 69 4 73
3 B 59 5 64
4   0 0 0
4 A 57 7 64
4 B 72 8 80
5   3 0 3
5 A 29 7 36
5 B 26 2 28
6   0 0 0
6 A 24 1 25
6 B 37 2 39
7   3 0 3
7 A 13 2 15
7 B 14 2 16
P   0 0 0
BölümToplam 682 70 752

 19 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (0219) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   55 24 79
2   62 36 98
3   65 23 88
4   62 29 91
5   60 18 78
6   38 12 50
7   16 3 19
V   1 0 1
Y   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 361 145 506

 20 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0220) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   64 19 83
2   79 23 102
3   48 21 69
4   68 25 93
5   56 14 70
6   34 6 40
7   23 2 25
I   1 1 2
Y   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 375 111 486

 21 Kimya Mühendisliği Bölümü (0221) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   5 4 9
1   15 44 59
2   16 51 67
3   16 46 62
4   19 71 90
5   13 18 31
6   14 5 19
7   0 2 2
BölümToplam 98 241 339

 22 Mekatronik Mühendisliği Bölümü (0223) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   9 1 10
1   86 6 92
2   77 11 88
3   72 11 83
4   73 10 83
5   26 2 28
6   27 2 29
7   7 0 7
BölümToplam 377 43 420

 23 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0224) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 1 2
1   75 7 82
2   79 8 87
3   69 7 76
4   55 6 61
5   25 1 26
6   16 1 17
7   9 0 9
BölümToplam 329 31 360

 24 Mimarlık Bölümü (0225) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 25 Harita Mühendisliği Bölümü (0227) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   36 21 57
2   24 23 47
3   31 22 53
4   32 20 52
5   12 7 19
6   6 0 6
7   8 1 9
BölümToplam 149 94 243


  Erkek Kız Toplam
Birinci Öğretim 4357 1865 6222
İkinci Öğretim 3497 1046 4543
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Fakültesi Toplam 7854 2911 10765