Fakültesi : Mühendislik

 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (0201) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   69 30 99
2   76 39 115
3   71 38 109
3 A 0 0 0
3 B 0 0 0
4   77 33 110
5   59 27 86
6   27 6 33
7   20 4 24
V   3 0 3
Y   0 0 0
BölümToplam 402 177 579

 2 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0202) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   77 22 99
2   73 23 96
3   75 30 105
4   86 28 114
5   51 15 66
6   36 9 45
7   13 3 16
V   0 0 0
Y   2 0 2
BölümToplam 413 130 543

 3 Çevre Mühendisliği Bölümü (0203) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   36 50 86
1   8 22 30
2   33 74 107
3   24 50 74
4   24 45 69
5   13 12 25
6   19 9 28
7   7 2 9
I   2 0 2
P   0 0 0
V   0 1 1
Y   1 0 1
BölümToplam 167 265 432

 4 Çevre Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0204) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   33 22 55
1   9 14 23
2   41 58 99
3   28 38 66
4   31 44 75
5   21 14 35
6   26 6 32
7   2 1 3
BölümToplam 191 197 388

 5 Elektrik Mühendisliği Bölümü (0205) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   6 1 7
Hazırlık A 1 0 1
Hazırlık B 0 0 0
1   1 0 1
1 A 42 4 46
1 B 43 5 48
2   0 1 1
2 A 56 3 59
2 B 57 4 61
3 A 59 11 70
3 B 50 8 58
4   0 0 0
4 A 47 10 57
4 B 51 12 63
5 A 27 8 35
5 B 40 1 41
6 A 26 2 28
6 B 21 1 22
7 A 13 1 14
7 B 18 0 18
V   1 0 1
Y   1 1 2
BölümToplam 560 73 633

 6 Elektrik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0206) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   1 0 1
1 A 41 5 46
1 B 42 5 47
2   2 0 2
2 A 45 6 51
2 B 51 5 56
3   0 0 0
3 A 54 4 58
3 B 44 11 55
4   0 0 0
4 A 49 6 55
4 B 51 6 57
5   0 0 0
5 A 44 0 44
5 B 35 7 42
6   1 0 1
6 A 17 0 17
6 B 19 1 20
7   0 0 0
7 A 12 1 13
7 B 17 0 17
P A 0 0 0
Y   3 0 3
Z   1 0 1
BölümToplam 529 57 586

 7 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (0207) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   73 18 91
1   27 10 37
2   81 32 113
3   57 32 89
4   61 31 92
5   42 14 56
6   24 6 30
7   19 2 21
Y   2 0 2
BölümToplam 386 145 531

 8 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0208) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   56 29 85
1   13 6 19
2   72 31 103
3   47 19 66
4   58 27 85
5   35 15 50
6   37 2 39
7   23 1 24
I   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 343 130 473

 9 Endüstri Mühendisliği Bölümü (0209) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 0 0 0
1   1 1 2
1 A 18 24 42
1 B 17 25 42
2   0 1 1
2 A 23 51 74
2 B 26 51 77
3   0 0 0
3 A 28 48 76
3 B 30 49 79
4   0 0 0
4 A 37 58 95
4 B 31 49 80
5   0 0 0
5 A 12 8 20
5 B 14 7 21
6   0 0 0
6 A 9 5 14
6 B 7 5 12
7   0 0 0
BölümToplam 253 382 635

 10 Endüstri Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0210) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   0 1 1
1 A 14 27 41
1 B 18 23 41
2   32 50 82
3   31 70 101
4   45 60 105
5   11 11 22
6   8 1 9
7   0 2 2
BölümToplam 160 245 405

 11 İnşaat Mühendisliği Bölümü (0211) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   76 15 91
Hazırlık A 0 0 0
1   35 9 44
2   90 16 106
3   79 13 92
4   85 24 109
5   39 5 44
6   28 1 29
7   9 2 11
Y   2 0 2
Z   3 0 3
BölümToplam 446 85 531

 12 İnşaat Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0212) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   75 9 84
1   19 5 24
2   88 15 103
3   63 17 80
4   68 12 80
5   33 4 37
6   28 2 30
7   10 1 11
P   0 1 1
BölümToplam 384 66 450

 13 Jeofizik Mühendisliği Bölümü (0213) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   2 1 3
2   19 3 22
3   13 9 22
4   31 10 41
5   37 11 48
6   33 14 47
7   15 5 20
I   6 0 6
V   0 0 0
BölümToplam 156 53 209

 14 Jeofizik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0214) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 1 1
5   0 0 0
6   33 5 38
7   17 10 27
Y   0 0 0
BölümToplam 50 16 66

 15 Jeoloji Mühendisliği Bölümü (0215) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   2 0 2
1   8 2 10
2   39 18 57
3   51 14 65
4   47 21 68
5   45 18 63
6   34 18 52
7   17 6 23
Y   0 1 1
BölümToplam 243 98 341

 16 Jeoloji Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0216) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 1 1
4   17 5 22
5   30 4 34
6   32 14 46
7   21 4 25
I   1 0 1
V   1 0 1
Y   1 1 2
BölümToplam 103 29 132

 17 Makine Mühendisliği Bölümü (0217) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   8 0 8
Hazırlık A 58 5 63
Hazırlık B 56 7 63
1   54 4 58
1 A 2 0 2
1 B 2 0 2
2 A 66 4 70
2 B 77 11 88
3 A 83 4 87
3 B 66 6 72
4   0 0 0
4 A 71 12 83
4 B 57 6 63
5   0 0 0
5 A 37 5 42
5 B 42 8 50
6   6 0 6
6 A 28 1 29
6 B 34 1 35
7   2 0 2
7 A 12 4 16
7 B 9 0 9
P A 1 0 1
Y   2 0 2
Z   1 0 1
BölümToplam 774 78 852

 18 Makine Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0218) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   7 0 7
Hazırlık A 59 3 62
Hazırlık B 53 9 62
1   37 2 39
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2   2 0 2
2 A 76 7 83
2 B 89 9 98
3   0 0 0
3 A 64 4 68
3 B 59 4 63
4   0 0 0
4 A 59 7 66
4 B 73 8 81
5   3 0 3
5 A 31 7 38
5 B 29 3 32
6   0 0 0
6 A 29 1 30
6 B 41 2 43
7   3 0 3
7 A 14 2 16
7 B 14 2 16
P   0 0 0
BölümToplam 742 70 812

 19 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (0219) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   53 26 79
2   57 35 92
3   66 24 90
4   65 29 94
5   62 21 83
6   46 14 60
7   17 3 20
V   1 0 1
Y   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 370 152 522

 20 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0220) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   66 17 83
2   69 22 91
3   48 21 69
4   68 26 94
5   59 16 75
6   37 7 44
7   27 2 29
I   1 1 2
Y   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 377 112 489

 21 Kimya Mühendisliği Bölümü (0221) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   15 45 60
1   8 15 23
2   13 52 65
3   17 44 61
4   20 71 91
5   15 23 38
6   15 9 24
7   1 2 3
BölümToplam 104 261 365

 22 Mekatronik Mühendisliği Bölümü (0223) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   73 5 78
1   29 3 32
2   74 11 85
3   66 11 77
4   72 10 82
5   27 4 31
6   28 2 30
7   8 0 8
BölümToplam 377 46 423

 23 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0224) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   66 6 72
1   25 2 27
2   79 8 87
3   64 7 71
4   55 6 61
5   35 2 37
6   17 1 18
7   10 0 10
BölümToplam 351 32 383

 24 Mimarlık Bölümü (0225) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 25 Harita Mühendisliği Bölümü (0227) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   33 20 53
2   22 20 42
3   27 23 50
4   28 20 48
5   12 7 19
6   7 0 7
7   8 1 9
BölümToplam 137 91 228


  Erkek Kız Toplam
Birinci Öğretim 4375 1906 6281
İkinci Öğretim 3643 1084 4727
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Fakültesi Toplam 8018 2990 11008