Fakültesi : Mühendislik

 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (0201) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   2 1 3
1   70 37 107
2   67 39 106
3   85 33 118
3 A 0 0 0
3 B 0 0 0
4   91 46 137
5   52 19 71
6   34 7 41
7   21 4 25
V   3 0 3
Y   0 0 0
BölümToplam 425 186 611

 2 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0202) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   75 25 100
2   73 30 103
3   89 28 117
4   80 30 110
5   56 18 74
6   27 6 33
7   15 5 20
V   0 0 0
Y   2 0 2
BölümToplam 417 142 559

 3 Çevre Mühendisliği Bölümü (0203) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   26 43 69
1   34 75 109
2   25 55 80
3   25 45 70
4   20 39 59
5   27 20 47
6   10 3 13
7   2 1 3
I   2 0 2
P   1 0 1
V   0 1 1
Y   1 0 1
BölümToplam 173 282 455

 4 Çevre Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0204) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   39 35 74
1   43 58 101
2   29 41 70
3   31 44 75
4   25 22 47
5   39 15 54
6   5 2 7
7   6 2 8
BölümToplam 217 219 436

 5 Elektrik Mühendisliği Bölümü (0205) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   9 0 9
Hazırlık A 1 0 1
Hazırlık B 0 0 0
1   0 0 0
1 A 56 3 59
1 B 53 3 56
2 A 59 11 70
2 B 51 8 59
3 A 48 10 58
3 B 52 12 64
4 A 57 12 69
4 B 61 10 71
5 A 37 4 41
5 B 37 1 38
6 A 24 1 25
6 B 25 0 25
7 A 10 0 10
7 B 11 0 11
V   1 0 1
Y   1 1 2
BölümToplam 593 76 669

 6 Elektrik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0206) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   0 0 0
1 A 45 5 50
1 B 51 6 57
2   1 0 1
2 A 54 5 59
2 B 46 10 56
3   2 0 2
3 A 49 6 55
3 B 51 6 57
4   0 0 0
4 A 67 2 69
4 B 52 11 63
5   3 0 3
5 A 36 1 37
5 B 38 1 39
6   0 0 0
6 B 25 0 25
7   21 2 23
7 A 0 0 0
P A 0 0 0
Y   3 0 3
Z   1 0 1
BölümToplam 546 55 601

 7 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (0207) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   45 16 61
1   83 30 113
2   59 33 92
3   63 32 95
4   59 28 87
5   55 14 69
6   23 3 26
7   13 5 18
Y   2 0 2
BölümToplam 402 161 563

 8 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0208) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   38 10 48
1   79 33 112
2   43 19 62
3   60 28 88
4   49 26 75
5   55 10 65
6   27 1 28
7   16 0 16
I   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 369 127 496

 9 Endüstri Mühendisliği Bölümü (0209) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   2 0 2
1   0 0 0
1 A 21 48 69
1 B 23 52 75
2   0 0 0
2 A 27 49 76
2 B 30 45 75
3   0 0 0
3 A 38 58 96
3 B 34 48 82
4   0 0 0
4 A 23 48 71
4 B 30 42 72
5   0 0 0
5 A 16 11 27
5 B 20 9 29
6   0 0 0
7   8 1 9
BölümToplam 272 411 683

 10 Endüstri Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0210) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   4 0 4
1   31 52 83
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2   28 69 97
3   46 58 104
4   31 62 93
5   11 5 16
6   1 3 4
7   4 4 8
BölümToplam 156 253 409

 11 İnşaat Mühendisliği Bölümü (0211) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   66 12 78
1   94 17 111
2   83 13 96
3   84 23 107
4   75 12 87
5   56 11 67
6   11 2 13
7   5 4 9
Y   2 0 2
Z   3 0 3
BölümToplam 479 94 573

 12 İnşaat Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0212) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   50 9 59
1   90 16 106
2   61 15 76
3   66 11 77
4   56 10 66
5   55 7 62
6   14 1 15
7   8 2 10
P   0 0 0
BölümToplam 400 71 471

 13 Jeofizik Mühendisliği Bölümü (0213) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   19 3 22
2   14 10 24
3   32 10 42
4   42 22 64
5   56 26 82
6   26 6 32
7   8 3 11
I   7 0 7
V   0 0 0
BölümToplam 204 80 284

 14 Jeofizik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0214) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 1 1
4   1 0 1
5   43 10 53
6   29 12 41
7   14 0 14
Y   0 0 0
BölümToplam 87 23 110

 15 Jeoloji Mühendisliği Bölümü (0215) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   2 0 2
1   39 19 58
2   56 15 71
3   49 23 72
4   54 23 77
5   49 29 78
6   23 8 31
7   11 0 11
Y   0 1 1
BölümToplam 283 118 401

 16 Jeoloji Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0216) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 1 1
3   18 5 23
4   38 7 45
5   36 17 53
6   31 8 39
7   12 4 16
I   1 0 1
V   1 0 1
Y   1 1 2
BölümToplam 138 43 181

 17 Makine Mühendisliği Bölümü (0217) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   19 0 19
Hazırlık A 41 3 44
Hazırlık B 42 3 45
1   1 0 1
1 A 67 5 72
1 B 74 10 84
2 A 87 6 93
2 B 68 5 73
3 A 71 11 82
3 B 58 7 65
4   1 0 1
4 A 47 8 55
4 B 66 11 77
5   6 0 6
5 A 68 3 71
5 B 63 5 68
6   2 0 2
6 A 24 4 28
6 B 14 1 15
7   0 0 0
7 A 13 3 16
7 B 11 1 12
P A 1 0 1
Y   2 0 2
Z   1 0 1
BölümToplam 847 86 933

 18 Makine Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0218) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   14 0 14
Hazırlık B 31 2 33
1   1 0 1
1 A 79 7 86
1 B 85 9 94
2   0 0 0
2 A 62 4 66
2 B 58 4 62
3   0 0 0
3 A 60 7 67
3 B 73 8 81
4   3 0 3
4 A 42 10 52
4 B 39 3 42
5   0 0 0
5 A 62 4 66
5 B 63 7 70
6   4 0 4
6 A 23 5 28
6 B 20 4 24
7   29 2 31
P   0 0 0
BölümToplam 748 76 824

 19 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (0219) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   58 35 93
2   70 29 99
3   65 29 94
4   70 25 95
5   65 24 89
6   30 4 34
7   20 0 20
V   1 0 1
Y   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 381 146 527

 20 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0220) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   72 24 96
2   53 25 78
3   69 26 95
4   61 22 83
5   59 17 76
6   44 7 51
7   17 2 19
I   1 1 2
Y   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 378 124 502

 21 Kimya Mühendisliği Bölümü (0221) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   17 32 49
1   13 53 66
2   18 48 66
3   20 72 92
4   20 47 67
5   23 30 53
6   2 2 4
7   6 3 9
BölümToplam 119 287 406

 22 Mekatronik Mühendisliği Bölümü (0223) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   50 4 54
1   74 12 86
2   68 11 79
3   74 10 84
4   53 9 62
5   46 3 49
6   13 0 13
7   10 0 10
BölümToplam 388 49 437

 23 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0224) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   37 3 40
1   85 8 93
2   65 7 72
3   56 6 62
4   57 4 61
5   46 2 48
6   20 2 22
7   13 2 15
BölümToplam 379 34 413

 24 Mimarlık Bölümü (0225) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 25 Harita Mühendisliği Bölümü (0227) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   21 21 42
2   29 24 53
3   31 20 51
4   26 17 43
5   26 4 30
6   13 3 16
7   0 0 0
BölümToplam 147 89 236


  Erkek Kız Toplam
Birinci Öğretim 4713 2065 6778
İkinci Öğretim 3835 1167 5002
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Fakültesi Toplam 8548 3232 11780