Fakültesi : Mühendislik

 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (0201) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   3 2 5
1   83 30 113
2   78 41 119
3   90 39 129
3 A 1 0 1
3 B 0 0 0
4   77 33 110
5   58 25 83
6   26 6 32
7   20 4 24
V   3 0 3
Y   0 0 0
BölümToplam 439 180 619

 2 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0202) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   78 25 103
2   78 22 100
3   87 33 120
4   87 28 115
5   48 11 59
6   32 8 40
7   12 3 15
V   0 0 0
Y   2 0 2
BölümToplam 424 130 554

 3 Çevre Mühendisliği Bölümü (0203) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   28 41 69
1   25 45 70
2   35 79 114
3   28 53 81
4   24 45 69
5   12 4 16
6   14 8 22
7   7 2 9
I   2 0 2
P   0 0 0
V   0 1 1
Y   1 0 1
BölümToplam 176 278 454

 4 Çevre Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0204) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   29 18 47
1   31 35 66
2   43 58 101
3   32 42 74
4   31 44 75
5   19 7 26
6   23 4 27
7   1 1 2
BölümToplam 209 209 418

 5 Elektrik Mühendisliği Bölümü (0205) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   3 0 3
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 0 0 0
1   0 0 0
1 A 51 4 55
1 B 46 5 51
2   0 0 0
2 A 58 4 62
2 B 62 5 67
3 A 68 11 79
3 B 60 8 68
4   0 0 0
4 A 47 10 57
4 B 51 12 63
5 A 25 3 28
5 B 36 1 37
6 A 21 1 22
6 B 17 1 18
7 A 12 1 13
7 B 17 0 17
V   1 0 1
Y   1 1 2
BölümToplam 576 67 643

 6 Elektrik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0206) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   0 0 0
1 A 42 5 47
1 B 41 5 46
2   0 0 0
2 A 49 6 55
2 B 53 5 58
3   0 0 0
3 A 63 4 67
3 B 53 12 65
4   0 0 0
4 A 49 6 55
4 B 51 7 58
5   0 0 0
5 A 40 0 40
5 B 32 4 36
6   1 0 1
6 A 16 0 16
6 B 11 0 11
7   0 0 0
7 A 12 1 13
7 B 15 0 15
P A 0 0 0
Y   3 0 3
Z   1 0 1
BölümToplam 533 55 588

 7 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (0207) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   39 12 51
1   78 22 100
2   84 33 117
3   63 34 97
4   61 31 92
5   35 12 47
6   20 3 23
7   19 1 20
Y   2 0 2
BölümToplam 401 148 549

 8 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0208) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   30 17 47
1   55 24 79
2   74 31 105
3   55 19 74
4   58 26 84
5   33 15 48
6   35 1 36
7   21 1 22
I   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 363 134 497

 9 Endüstri Mühendisliği Bölümü (0209) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 0 0 0
1   0 0 0
1 A 34 44 78
1 B 38 48 86
2   0 0 0
2 A 24 54 78
2 B 28 54 82
3   0 0 0
3 A 34 50 84
3 B 34 50 84
4   0 0 0
4 A 36 59 95
4 B 31 49 80
5   0 0 0
5 A 11 8 19
5 B 12 7 19
6   0 0 0
6 A 8 5 13
6 B 4 4 8
7   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 294 432 726

 10 Endüstri Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0210) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   0 0 0
1 A 15 27 42
1 B 19 26 45
2   31 50 81
3   36 74 110
4   45 60 105
5   8 10 18
6   8 1 9
7   0 2 2
BölümToplam 163 250 413

 11 İnşaat Mühendisliği Bölümü (0211) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   61 12 73
Hazırlık A 0 0 0
1   84 13 97
2   101 22 123
3   80 13 93
4   85 24 109
5   37 4 41
6   25 1 26
7   8 2 10
Q   3 0 3
Y   2 0 2
Z   3 0 3
BölümToplam 489 91 580

 12 İnşaat Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0212) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   57 7 64
1   61 11 72
2   98 17 115
3   64 19 83
4   67 12 79
5   33 3 36
6   25 2 27
7   8 1 9
P   0 1 1
BölümToplam 413 73 486

 13 Jeofizik Mühendisliği Bölümü (0213) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   2 1 3
2   22 3 25
3   18 10 28
4   31 10 41
5   36 11 47
6   31 14 45
7   15 5 20
I   2 0 2
V   0 0 0
BölümToplam 157 54 211

 14 Jeofizik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0214) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   32 2 34
7   16 10 26
Y   0 0 0
BölümToplam 48 12 60

 15 Jeoloji Mühendisliği Bölümü (0215) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   12 3 15
2   37 18 55
3   53 15 68
4   47 21 68
5   43 14 57
6   31 17 48
7   16 6 22
Y   0 1 1
BölümToplam 240 95 335

 16 Jeoloji Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0216) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   1 0 1
4   17 5 22
5   29 4 33
6   29 13 42
7   21 4 25
I   0 0 0
V   1 0 1
Y   1 1 2
BölümToplam 99 27 126

 17 Makine Mühendisliği Bölümü (0217) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   14 0 14
Hazırlık A 39 0 39
Hazırlık B 29 4 33
1   0 0 0
1 A 60 8 68
1 B 74 7 81
2 A 75 4 79
2 B 84 12 96
3 A 90 6 96
3 B 75 6 81
4   0 0 0
4 A 71 12 83
4 B 57 6 63
5   0 0 0
5 A 31 5 36
5 B 32 4 36
6   6 0 6
6 A 25 1 26
6 B 32 0 32
7   2 0 2
7 A 12 4 16
7 B 7 0 7
P A 1 0 1
Y   2 0 2
Z   1 0 1
BölümToplam 819 79 898

 18 Makine Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0218) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   6 0 6
Hazırlık A 33 0 33
Hazırlık B 36 3 39
1   0 0 0
1 A 55 5 60
1 B 49 9 58
2   0 0 0
2 A 81 7 88
2 B 94 9 103
3   0 0 0
3 A 71 5 76
3 B 64 5 69
4   0 0 0
4 A 59 7 66
4 B 73 8 81
5   3 0 3
5 A 29 7 36
5 B 27 2 29
6   0 0 0
6 A 24 1 25
6 B 39 2 41
7   3 0 3
7 A 13 2 15
7 B 14 2 16
P   0 0 0
BölümToplam 773 74 847

 19 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (0219) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   2 0 2
1   61 27 88
2   56 35 91
3   72 25 97
4   64 29 93
5   61 20 81
6   39 13 52
7   16 3 19
V   1 0 1
Y   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 374 152 526

 20 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0220) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   70 19 89
2   73 22 95
3   55 22 77
4   68 25 93
5   57 14 71
6   34 6 40
7   24 2 26
I   1 1 2
Y   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 384 111 495

 21 Kimya Mühendisliği Bölümü (0221) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   11 26 37
1   14 44 58
2   16 54 70
3   19 48 67
4   19 71 90
5   13 18 31
6   15 6 21
7   0 2 2
BölümToplam 107 269 376

 22 Mekatronik Mühendisliği Bölümü (0223) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   38 1 39
1   82 7 89
2   81 11 92
3   77 11 88
4   73 10 83
5   26 3 29
6   28 2 30
7   7 0 7
BölümToplam 412 45 457

 23 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0224) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   34 2 36
1   76 7 83
2   82 8 90
3   70 7 77
4   56 6 62
5   31 2 33
6   16 1 17
7   10 0 10
BölümToplam 375 33 408

 24 Mimarlık Bölümü (0225) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 25 Harita Mühendisliği Bölümü (0227) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   36 21 57
2   25 23 48
3   31 23 54
4   32 20 52
5   12 7 19
6   7 0 7
7   8 1 9
BölümToplam 151 95 246


  Erkek Kız Toplam
Birinci Öğretim 4635 1985 6620
İkinci Öğretim 3784 1108 4892
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Fakültesi Toplam 8419 3093 11512