Fakültesi : Mühendislik

 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (0201) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   5 1 6
1   82 27 109
2   79 43 122
3   83 38 121
3 A 0 0 0
3 B 0 0 0
4   78 33 111
5   42 22 64
6   21 6 27
7   20 3 23
V   3 0 3
Y   0 0 0
BölümToplam 413 173 586

 2 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0202) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   77 24 101
2   82 24 106
3   79 30 109
4   87 28 115
5   43 9 52
6   27 5 32
7   11 3 14
V   0 0 0
Y   2 0 2
BölümToplam 409 123 532

 3 Çevre Mühendisliği Bölümü (0203) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   3 3 6
1   28 45 73
2   33 75 108
3   26 50 76
4   24 45 69
5   12 3 15
6   11 8 19
7   6 1 7
I   2 0 2
P   2 3 5
V   0 1 1
Y   1 0 1
BölümToplam 148 234 382

 4 Çevre Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0204) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   5 2 7
1   33 35 68
2   43 58 101
3   28 41 69
4   30 42 72
5   18 7 25
6   21 3 24
7   1 1 2
BölümToplam 179 189 368

 5 Elektrik Mühendisliği Bölümü (0205) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   4 1 5
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 0 0 0
1   0 0 0
1 A 48 3 51
1 B 46 5 51
2   0 0 0
2 A 65 4 69
2 B 66 5 71
3 A 63 11 74
3 B 54 8 62
4   0 0 0
4 A 47 10 57
4 B 50 12 62
5 A 23 3 26
5 B 32 1 33
6 A 18 1 19
6 B 17 1 18
7 A 11 1 12
7 B 13 0 13
V   1 0 1
Y   1 1 2
BölümToplam 559 67 626

 6 Elektrik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0206) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
1 A 41 5 46
1 B 39 5 44
2   0 0 0
2 A 55 6 61
2 B 55 6 61
3   0 0 0
3 A 55 4 59
3 B 53 11 64
4   0 0 0
4 A 48 6 54
4 B 51 7 58
5   0 0 0
5 A 39 0 39
5 B 29 4 33
6   1 0 1
6 A 15 0 15
6 B 7 0 7
7   0 0 0
7 A 12 1 13
7 B 14 0 14
P A 0 0 0
Y   3 0 3
Z   1 0 1
BölümToplam 518 55 573

 7 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (0207) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   12 1 13
1   77 22 99
2   80 31 111
3   61 33 94
4   61 31 92
5   35 12 47
6   19 3 22
7   19 1 20
Y   2 0 2
BölümToplam 366 134 500

 8 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0208) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   5 0 5
1   51 24 75
2   71 31 102
3   51 19 70
4   57 26 83
5   33 13 46
6   32 1 33
7   19 1 20
I   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 321 115 436

 9 Endüstri Mühendisliği Bölümü (0209) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 0 0 0
1   0 0 0
1 A 33 44 77
1 B 36 48 84
2   0 0 0
2 A 28 53 81
2 B 33 54 87
3   0 0 0
3 A 28 49 77
3 B 34 49 83
4   0 0 0
4 A 38 59 97
4 B 32 49 81
5   0 0 0
5 A 8 7 15
5 B 12 7 19
6   0 0 0
6 A 6 4 10
6 B 4 2 6
7   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 292 425 717

 10 Endüstri Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0210) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   36 52 88
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2   33 50 83
3   31 70 101
4   45 60 105
5   7 7 14
6   8 1 9
7   0 2 2
BölümToplam 161 242 403

 11 İnşaat Mühendisliği Bölümü (0211) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   6 2 8
Hazırlık A 0 0 0
1   82 13 95
2   98 22 120
3   83 13 96
4   83 24 107
5   30 4 34
6   24 1 25
7   8 1 9
Q   6 0 6
Y   2 0 2
Z   2 0 2
BölümToplam 424 80 504

 12 İnşaat Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0212) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   3 0 3
1   62 12 74
2   94 17 111
3   69 19 88
4   67 12 79
5   24 2 26
6   17 1 18
7   7 1 8
P   0 1 1
BölümToplam 343 65 408

 13 Jeofizik Mühendisliği Bölümü (0213) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   2 1 3
2   22 4 26
3   17 9 26
4   31 9 40
5   34 10 44
6   28 13 41
7   15 5 20
I   2 0 2
V   0 0 0
BölümToplam 151 51 202

 14 Jeofizik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0214) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   28 2 30
7   14 9 23
Y   0 0 0
BölümToplam 42 11 53

 15 Jeoloji Mühendisliği Bölümü (0215) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   14 4 18
2   38 17 55
3   49 14 63
4   47 21 68
5   40 12 52
6   28 14 42
7   14 5 19
Y   0 1 1
BölümToplam 231 88 319

 16 Jeoloji Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0216) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   1 0 1
4   17 4 21
5   29 3 32
6   26 12 38
7   17 2 19
I   0 0 0
V   1 0 1
Y   1 1 2
BölümToplam 92 22 114

 17 Makine Mühendisliği Bölümü (0217) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   9 0 9
Hazırlık A 1 0 1
Hazırlık B 2 0 2
1   0 0 0
1 A 60 8 68
1 B 74 7 81
2 A 77 4 81
2 B 86 12 98
3 A 82 6 88
3 B 69 6 75
4   0 0 0
4 A 71 13 84
4 B 58 6 64
5   0 0 0
5 A 31 5 36
5 B 30 4 34
6   6 0 6
6 A 23 1 24
6 B 28 0 28
7   2 0 2
7 A 12 3 15
7 B 6 0 6
P A 3 0 3
Y   2 0 2
Z   1 0 1
BölümToplam 733 75 808

 18 Makine Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0218) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   2 0 2
Hazırlık A 4 0 4
Hazırlık B 2 0 2
1   0 0 0
1 A 53 5 58
1 B 48 9 57
2   0 0 0
2 A 79 7 86
2 B 91 9 100
3   0 0 0
3 A 63 4 67
3 B 58 4 62
4   0 0 0
4 A 57 7 64
4 B 72 8 80
5   3 0 3
5 A 29 7 36
5 B 26 2 28
6   0 0 0
6 A 24 1 25
6 B 37 2 39
7   3 0 3
7 A 13 2 15
7 B 14 2 16
P   0 1 1
BölümToplam 678 70 748

 19 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (0219) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   54 24 78
2   61 35 96
3   65 23 88
4   62 29 91
5   57 17 74
6   36 12 48
7   16 3 19
V   1 0 1
Y   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 355 143 498

 20 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0220) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   64 19 83
2   79 23 102
3   48 20 68
4   68 24 92
5   54 13 67
6   32 6 38
7   23 2 25
I   1 1 2
Y   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 371 108 479

 21 Kimya Mühendisliği Bölümü (0221) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   5 3 8
1   15 45 60
2   16 51 67
3   16 46 62
4   19 71 90
5   13 16 29
6   11 3 14
7   0 2 2
BölümToplam 95 237 332

 22 Mekatronik Mühendisliği Bölümü (0223) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   7 0 7
1   91 7 98
2   76 10 86
3   70 12 82
4   73 10 83
5   25 2 27
6   27 2 29
7   7 0 7
BölümToplam 376 43 419

 23 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0224) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   6 0 6
1   76 8 84
2   77 8 85
3   66 7 73
4   55 6 61
5   22 1 23
6   14 1 15
7   9 0 9
BölümToplam 325 31 356

 24 Mimarlık Bölümü (0225) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 25 Harita Mühendisliği Bölümü (0227) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   35 21 56
2   25 23 48
3   31 22 53
4   32 20 52
5   12 7 19
6   6 0 6
7   8 1 9
BölümToplam 150 94 244


  Erkek Kız Toplam
Birinci Öğretim 4293 1844 6137
İkinci Öğretim 3439 1031 4470
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Fakültesi Toplam 7732 2875 10607