Fakültesi : Mühendislik

 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (0201) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   30 9 39
1   132 45 177
2   78 45 123
3   80 39 119
3 A 0 0 0
3 B 0 0 0
4   48 20 68
5   30 16 46
6   19 5 24
7   14 2 16
V   2 0 2
Y   0 0 0
BölümToplam 433 181 614

 2 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0202) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   16 2 18
1   132 46 178
2   84 25 109
3   77 31 108
4   59 20 79
5   34 6 40
6   22 2 24
7   11 2 13
V   0 0 0
Y   0 0 0
BölümToplam 435 134 569

 3 Çevre Mühendisliği Bölümü (0203) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   27 58 85
1   38 64 102
2   35 76 111
3   25 50 75
4   18 16 34
5   11 2 13
6   11 7 18
7   5 1 6
I   0 0 0
P   0 0 0
V   0 1 1
Y   0 0 0
BölümToplam 170 275 445

 4 Çevre Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0204) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   20 21 41
1   47 44 91
2   42 60 102
3   27 41 68
4   20 19 39
5   14 4 18
6   19 3 22
7   1 1 2
BölümToplam 190 193 383

 5 Elektrik Mühendisliği Bölümü (0205) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   14 4 18
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 0 0 0
1   74 8 82
1 A 48 3 51
1 B 45 6 51
2   5 0 5
2 A 67 4 71
2 B 66 5 71
3 A 60 12 72
3 B 54 8 62
4   0 0 0
4 A 35 3 38
4 B 36 5 41
5 A 14 3 17
5 B 26 1 27
6 A 15 1 16
6 B 10 1 11
7 A 8 0 8
7 B 11 0 11
V   1 0 1
Y   1 1 2
BölümToplam 590 65 655

 6 Elektrik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0206) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   16 2 18
1   70 7 77
1 A 40 5 45
1 B 38 4 42
2   3 1 4
2 A 54 6 60
2 B 55 6 61
3   3 0 3
3 A 54 4 58
3 B 52 11 63
4   0 0 0
4 A 25 4 29
4 B 36 3 39
5   0 0 0
5 A 30 0 30
5 B 18 4 22
6   1 0 1
6 A 13 0 13
6 B 5 0 5
7   0 0 0
7 A 10 1 11
7 B 12 0 12
P A 0 0 0
Y   3 0 3
Z   1 0 1
BölümToplam 539 58 597

 7 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (0207) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   71 20 91
1   94 33 127
2   84 33 117
3   62 34 96
4   40 13 53
5   30 5 35
6   15 2 17
7   15 0 15
Y   2 0 2
BölümToplam 413 140 553

 8 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0208) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   62 21 83
1   70 37 107
2   70 32 102
3   51 20 71
4   43 16 59
5   23 6 29
6   25 0 25
7   15 0 15
I   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 361 132 493

 9 Endüstri Mühendisliği Bölümü (0209) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   9 11 20
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 0 0 0
1   17 46 63
1 A 33 43 76
1 B 36 48 84
2   3 4 7
2 A 27 53 80
2 B 32 53 85
3   0 3 3
3 A 26 50 76
3 B 34 49 83
4   0 0 0
4 A 24 12 36
4 B 17 19 36
5   0 0 0
5 A 3 4 7
5 B 8 3 11
6   0 0 0
6 A 5 4 9
6 B 4 2 6
7   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 278 404 682

 10 Endüstri Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0210) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   11 8 19
1   57 96 153
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2   36 54 90
3   29 72 101
4   19 12 31
5   5 3 8
6   7 1 8
7   0 2 2
BölümToplam 164 248 412

 11 İnşaat Mühendisliği Bölümü (0211) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   78 15 93
Hazırlık A 0 0 0
1   110 22 132
2   98 23 121
3   82 17 99
4   45 16 61
5   23 4 27
6   13 0 13
7   7 0 7
Q   5 0 5
Y   1 0 1
Z   2 0 2
BölümToplam 464 97 561

 12 İnşaat Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0212) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   81 10 91
1   89 16 105
2   93 18 111
3   69 19 88
4   38 6 44
5   14 1 15
6   13 1 14
7   5 0 5
P   0 0 0
BölümToplam 402 71 473

 13 Jeofizik Mühendisliği Bölümü (0213) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   1 3 4
2   21 4 25
3   17 9 26
4   28 4 32
5   27 9 36
6   24 11 35
7   12 5 17
I   0 0 0
V   0 0 0
BölümToplam 131 45 176

 14 Jeofizik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0214) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   23 2 25
7   14 8 22
Y   0 0 0
BölümToplam 37 10 47

 15 Jeoloji Mühendisliği Bölümü (0215) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   13 5 18
2   36 16 52
3   47 14 61
4   37 10 47
5   36 9 45
6   21 9 30
7   13 5 18
Y   0 1 1
BölümToplam 204 69 273

 16 Jeoloji Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0216) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   1 0 1
4   12 2 14
5   23 2 25
6   20 10 30
7   16 3 19
I   0 0 0
V   0 0 0
Y   0 0 0
BölümToplam 72 17 89

 17 Makine Mühendisliği Bölümü (0217) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   126 13 139
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 1 0 1
1   48 3 51
1 A 60 8 68
1 B 75 7 82
2 A 75 4 79
2 B 85 12 97
3 A 82 6 88
3 B 69 7 76
4   0 0 0
4 A 44 5 49
4 B 35 4 39
5   0 0 0
5 A 27 5 32
5 B 21 2 23
6   6 0 6
6 A 20 1 21
6 B 20 0 20
7   2 0 2
7 A 9 1 10
7 B 6 0 6
P A 0 0 0
Y   2 0 2
Z   1 0 1
BölümToplam 814 78 892

 18 Makine Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0218) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   117 12 129
Hazırlık A 2 0 2
Hazırlık B 1 0 1
1   43 3 46
1 A 52 5 57
1 B 47 9 56
2   2 2 4
2 A 76 7 83
2 B 91 9 100
3   0 2 2
3 A 61 4 65
3 B 57 5 62
4   0 0 0
4 A 35 5 40
4 B 45 6 51
5   1 0 1
5 A 24 4 28
5 B 16 0 16
6   0 0 0
6 A 20 1 21
6 B 34 1 35
7   2 0 2
7 A 12 1 13
7 B 13 1 14
P   0 0 0
BölümToplam 751 77 828

 19 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (0219) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   14 3 17
1   99 45 144
2   64 35 99
3   63 24 87
4   50 15 65
5   50 12 62
6   26 8 34
7   11 2 13
V   1 0 1
Y   0 0 0
Z   1 0 1
BölümToplam 379 144 523

 20 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0220) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   23 6 29
1   106 31 137
2   78 23 101
3   49 20 69
4   62 16 78
5   44 8 52
6   27 3 30
7   16 1 17
I   1 1 2
Y   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 408 109 517

 21 Kimya Mühendisliği Bölümü (0221) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   22 48 70
1   15 61 76
2   17 53 70
3   16 46 62
4   16 32 48
5   10 7 17
6   10 2 12
7   0 2 2
BölümToplam 106 251 357

 22 Mekatronik Mühendisliği Bölümü (0223) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   64 11 75
1   113 8 121
2   79 10 89
3   74 12 86
4   42 7 49
5   16 2 18
6   18 1 19
7   7 0 7
BölümToplam 413 51 464

 23 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0224) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   68 7 75
1   98 9 107
2   78 8 86
3   68 7 75
4   32 5 37
5   12 0 12
6   12 0 12
7   8 0 8
BölümToplam 376 36 412

 24 Mimarlık Bölümü (0225) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 25 Harita Mühendisliği Bölümü (0227) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   5 2 7
1   67 43 110
2   28 24 52
3   31 23 54
4   21 8 29
5   5 3 8
6   5 0 5
7   7 0 7
BölümToplam 169 103 272


  Erkek Kız Toplam
Birinci Öğretim 4564 1903 6467
İkinci Öğretim 3735 1085 4820
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Fakültesi Toplam 8299 2988 11287