Fakültesi : Mühendislik

 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (0201) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   2 1 3
1   71 38 109
2   66 38 104
3   84 33 117
3 A 0 0 0
3 B 0 0 0
4   91 46 137
5   51 17 68
6   32 6 38
7   20 3 23
V   3 0 3
Y   0 0 0
BölümToplam 420 182 602

 2 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0202) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   3 3 6
1   72 22 94
2   72 30 102
3   91 28 119
4   78 30 108
5   50 16 66
6   24 6 30
7   14 5 19
V   0 0 0
Y   2 0 2
BölümToplam 406 140 546

 3 Çevre Mühendisliği Bölümü (0203) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   25 43 68
1   33 75 108
2   24 52 76
3   25 45 70
4   19 40 59
5   27 19 46
6   10 3 13
7   2 1 3
I   2 0 2
P   1 0 1
V   0 1 1
Y   1 0 1
BölümToplam 169 279 448

 4 Çevre Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0204) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   39 35 74
1   43 58 101
2   29 38 67
3   31 44 75
4   25 22 47
5   38 14 52
6   5 2 7
7   5 2 7
BölümToplam 215 215 430

 5 Elektrik Mühendisliği Bölümü (0205) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   8 0 8
Hazırlık A 1 0 1
Hazırlık B 0 0 0
1   0 0 0
1 A 57 3 60
1 B 55 3 58
2 A 60 11 71
2 B 51 8 59
3 A 48 10 58
3 B 52 12 64
4 A 56 12 68
4 B 61 9 70
5 A 37 4 41
5 B 37 1 38
6 A 23 1 24
6 B 25 0 25
7 A 10 0 10
7 B 11 0 11
V   1 0 1
Y   1 1 2
BölümToplam 594 75 669

 6 Elektrik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0206) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   1 0 1
1 A 45 5 50
1 B 51 6 57
2   1 0 1
2 A 54 5 59
2 B 45 10 55
3   2 0 2
3 A 49 6 55
3 B 51 6 57
4   0 0 0
4 A 67 2 69
4 B 52 11 63
5   3 0 3
5 A 36 1 37
5 B 38 1 39
6   0 0 0
6 B 25 0 25
7   20 2 22
7 A 0 0 0
P A 0 0 0
Y   3 0 3
Z   1 0 1
BölümToplam 545 55 600

 7 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (0207) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   45 17 62
1   80 30 110
2   60 32 92
3   63 31 94
4   60 28 88
5   54 14 68
6   22 3 25
7   13 4 17
Y   2 0 2
BölümToplam 399 159 558

 8 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0208) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   35 10 45
1   73 33 106
2   48 19 67
3   57 27 84
4   48 26 74
5   53 10 63
6   27 1 28
7   16 0 16
I   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 359 126 485

 9 Endüstri Mühendisliği Bölümü (0209) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   0 0 0
1 A 21 46 67
1 B 23 49 72
2   0 0 0
2 A 28 50 78
2 B 33 47 80
3   0 0 0
3 A 37 58 95
3 B 32 48 80
4   0 0 0
4 A 23 48 71
4 B 31 42 73
5   0 0 0
5 A 13 11 24
5 B 18 8 26
6   0 0 0
7   8 1 9
BölümToplam 268 408 676

 10 Endüstri Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0210) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   32 52 84
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2   31 69 100
3   45 59 104
4   31 62 93
5   11 5 16
6   1 2 3
7   4 4 8
BölümToplam 156 253 409

 11 İnşaat Mühendisliği Bölümü (0211) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   65 12 77
1   92 17 109
2   81 13 94
3   86 24 110
4   74 11 85
5   53 10 63
6   9 2 11
7   5 2 7
Y   2 0 2
Z   3 0 3
BölümToplam 470 91 561

 12 İnşaat Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0212) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   50 9 59
1   87 14 101
2   61 18 79
3   67 11 78
4   56 8 64
5   52 7 59
6   14 1 15
7   8 1 9
P   0 1 1
BölümToplam 395 70 465

 13 Jeofizik Mühendisliği Bölümü (0213) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   20 3 23
2   13 10 23
3   32 10 42
4   46 24 70
5   51 25 76
6   26 6 32
7   8 3 11
I   7 0 7
V   0 0 0
BölümToplam 203 81 284

 14 Jeofizik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0214) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 1 1
4   1 0 1
5   42 10 52
6   29 11 40
7   14 0 14
Y   0 0 0
BölümToplam 86 22 108

 15 Jeoloji Mühendisliği Bölümü (0215) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   2 0 2
1   38 19 57
2   55 15 70
3   49 22 71
4   54 23 77
5   49 28 77
6   23 8 31
7   10 0 10
Y   0 1 1
BölümToplam 280 116 396

 16 Jeoloji Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0216) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 1 1
3   18 5 23
4   38 7 45
5   36 17 53
6   31 8 39
7   12 4 16
I   1 0 1
V   1 0 1
Y   1 1 2
BölümToplam 138 43 181

 17 Makine Mühendisliği Bölümü (0217) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   19 0 19
Hazırlık A 41 3 44
Hazırlık B 43 3 46
1   0 0 0
1 A 67 5 72
1 B 76 10 86
2 A 83 5 88
2 B 67 6 73
3 A 71 11 82
3 B 56 6 62
4   0 0 0
4 A 49 8 57
4 B 66 11 77
5   6 0 6
5 A 64 1 65
5 B 60 5 65
6   2 0 2
6 A 22 4 26
6 B 14 1 15
7   0 0 0
7 A 13 3 16
7 B 11 1 12
P A 1 0 1
Y   2 0 2
Z   1 0 1
BölümToplam 834 83 917

 18 Makine Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0218) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   12 0 12
Hazırlık B 31 2 33
1   0 0 0
1 A 78 7 85
1 B 87 9 96
2   0 0 0
2 A 62 4 66
2 B 59 4 63
3   0 0 0
3 A 60 7 67
3 B 73 8 81
4   3 0 3
4 A 42 10 52
4 B 39 3 42
5   0 0 0
5 A 60 1 61
5 B 62 6 68
6   4 0 4
6 A 21 3 24
6 B 19 4 23
7   28 2 30
P   0 0 0
BölümToplam 740 70 810

 19 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (0219) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   57 35 92
2   67 26 93
3   65 29 94
4   70 25 95
5   61 24 85
6   27 4 31
7   19 0 19
V   1 0 1
Y   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 370 143 513

 20 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0220) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   5 1 6
1   68 23 91
2   52 24 76
3   68 26 94
4   61 22 83
5   58 17 75
6   43 7 50
7   17 2 19
I   1 1 2
Y   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 375 123 498

 21 Kimya Mühendisliği Bölümü (0221) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   16 33 49
1   13 53 66
2   17 47 64
3   20 72 92
4   19 46 65
5   22 29 51
6   2 2 4
7   6 3 9
BölümToplam 115 285 400

 22 Mekatronik Mühendisliği Bölümü (0223) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   54 4 58
1   74 12 86
2   66 11 77
3   74 10 84
4   53 9 62
5   43 3 46
6   13 0 13
7   9 0 9
BölümToplam 386 49 435

 23 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0224) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   38 3 41
1   85 8 93
2   65 7 72
3   55 6 61
4   57 4 61
5   44 2 46
6   18 2 20
7   12 2 14
BölümToplam 374 34 408

 24 Mimarlık Bölümü (0225) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 25 Harita Mühendisliği Bölümü (0227) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 1 2
1   21 20 41
2   29 23 52
3   28 20 48
4   26 17 43
5   24 3 27
6   11 3 14
7   0 0 0
BölümToplam 140 87 227


  Erkek Kız Toplam
Birinci Öğretim 4648 2038 6686
İkinci Öğretim 3789 1151 4940
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Fakültesi Toplam 8437 3189 11626