Fakültesi : Mühendislik

 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (0201) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   3 1 4
1   70 38 108
2   66 37 103
3   84 33 117
3 A 0 0 0
3 B 0 0 0
4   91 46 137
5   47 16 63
6   30 6 36
7   19 3 22
V   3 0 3
Y   0 0 0
BölümToplam 413 180 593

 2 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0202) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   3 3 6
1   72 22 94
2   72 30 102
3   91 28 119
4   78 30 108
5   46 13 59
6   22 6 28
7   14 4 18
V   0 0 0
Y   2 0 2
BölümToplam 400 136 536

 3 Çevre Mühendisliği Bölümü (0203) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   26 42 68
1   33 75 108
2   24 53 77
3   24 45 69
4   19 40 59
5   27 17 44
6   9 3 12
7   2 1 3
I   2 0 2
P   1 0 1
V   0 1 1
Y   1 0 1
BölümToplam 168 277 445

 4 Çevre Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0204) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   37 34 71
1   44 58 102
2   29 38 67
3   31 44 75
4   25 22 47
5   38 14 52
6   5 2 7
7   4 2 6
BölümToplam 213 214 427

 5 Elektrik Mühendisliği Bölümü (0205) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   8 0 8
Hazırlık A 1 0 1
Hazırlık B 0 0 0
1   0 0 0
1 A 56 3 59
1 B 55 3 58
2 A 60 11 71
2 B 51 8 59
3 A 48 10 58
3 B 52 12 64
4 A 56 12 68
4 B 63 9 72
5 A 36 4 40
5 B 35 1 36
6 A 22 1 23
6 B 24 0 24
7 A 10 0 10
7 B 10 0 10
V   1 0 1
Y   1 1 2
BölümToplam 589 75 664

 6 Elektrik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0206) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   1 0 1
1 A 45 5 50
1 B 51 6 57
2   1 0 1
2 A 54 5 59
2 B 45 10 55
3   2 0 2
3 A 49 6 55
3 B 51 6 57
4   0 0 0
4 A 65 2 67
4 B 52 11 63
5   2 0 2
5 A 35 1 36
5 B 37 1 38
6   0 0 0
6 B 25 0 25
7   20 2 22
7 A 0 0 0
P A 0 0 0
Y   3 0 3
Z   1 0 1
BölümToplam 540 55 595

 7 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (0207) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   44 17 61
1   80 30 110
2   60 32 92
3   63 31 94
4   60 28 88
5   51 14 65
6   22 3 25
7   13 4 17
Y   2 0 2
BölümToplam 395 159 554

 8 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0208) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   34 10 44
1   73 33 106
2   47 19 66
3   58 27 85
4   48 26 74
5   51 10 61
6   26 1 27
7   16 0 16
I   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 355 126 481

 9 Endüstri Mühendisliği Bölümü (0209) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   0 0 0
1 A 21 46 67
1 B 23 49 72
2   0 0 0
2 A 28 49 77
2 B 31 49 80
3   0 0 0
3 A 37 58 95
3 B 32 48 80
4   0 0 0
4 A 23 48 71
4 B 31 42 73
5   0 0 0
5 A 13 11 24
5 B 17 8 25
6   0 0 0
7   8 1 9
BölümToplam 265 409 674

 10 Endüstri Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0210) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   2 0 2
1   30 52 82
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2   32 69 101
3   45 59 104
4   31 62 93
5   11 5 16
6   1 2 3
7   4 4 8
BölümToplam 156 253 409

 11 İnşaat Mühendisliği Bölümü (0211) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   65 12 77
1   91 16 107
2   82 13 95
3   85 25 110
4   74 11 85
5   45 9 54
6   9 2 11
7   5 2 7
Y   2 0 2
Z   3 0 3
BölümToplam 461 90 551

 12 İnşaat Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0212) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   49 9 58
1   87 14 101
2   61 18 79
3   67 11 78
4   56 8 64
5   44 7 51
6   13 1 14
7   7 1 8
P   0 1 1
BölümToplam 384 70 454

 13 Jeofizik Mühendisliği Bölümü (0213) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   20 3 23
2   13 10 23
3   32 10 42
4   46 24 70
5   50 25 75
6   24 6 30
7   7 3 10
I   6 0 6
V   0 0 0
BölümToplam 198 81 279

 14 Jeofizik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0214) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 1 1
4   1 0 1
5   41 10 51
6   28 11 39
7   13 0 13
Y   0 0 0
BölümToplam 83 22 105

 15 Jeoloji Mühendisliği Bölümü (0215) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   2 0 2
1   38 19 57
2   54 15 69
3   49 21 70
4   53 23 76
5   49 28 77
6   23 8 31
7   10 0 10
Y   0 1 1
BölümToplam 278 115 393

 16 Jeoloji Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0216) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 1 1
3   18 5 23
4   38 7 45
5   36 17 53
6   31 8 39
7   12 4 16
I   1 0 1
V   1 0 1
Y   1 1 2
BölümToplam 138 43 181

 17 Makine Mühendisliği Bölümü (0217) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   18 0 18
Hazırlık A 41 3 44
Hazırlık B 43 3 46
1   1 0 1
1 A 66 5 71
1 B 77 10 87
2 A 83 4 87
2 B 66 6 72
3 A 71 11 82
3 B 56 6 62
4   0 0 0
4 A 49 8 57
4 B 65 11 76
5   6 0 6
5 A 61 1 62
5 B 57 5 62
6   2 0 2
6 A 22 4 26
6 B 14 0 14
7   0 0 0
7 A 12 3 15
7 B 11 1 12
P A 1 0 1
Y   2 0 2
Z   1 0 1
BölümToplam 825 81 906

 18 Makine Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0218) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   10 0 10
Hazırlık B 31 2 33
1   1 0 1
1 A 75 7 82
1 B 89 9 98
2   0 0 0
2 A 63 4 67
2 B 59 4 63
3   0 0 0
3 A 60 7 67
3 B 73 8 81
4   3 0 3
4 A 42 10 52
4 B 39 3 42
5   0 0 0
5 A 60 1 61
5 B 58 6 64
6   3 0 3
6 A 20 2 22
6 B 17 4 21
7   26 2 28
P   0 0 0
BölümToplam 729 69 798

 19 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (0219) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   57 35 92
2   68 25 93
3   64 29 93
4   70 25 95
5   60 24 84
6   22 4 26
7   19 0 19
V   1 0 1
Y   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 364 142 506

 20 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0220) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   5 1 6
1   69 23 92
2   52 23 75
3   68 26 94
4   61 22 83
5   57 17 74
6   41 7 48
7   17 2 19
I   1 1 2
Y   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 373 122 495

 21 Kimya Mühendisliği Bölümü (0221) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   16 33 49
1   13 53 66
2   17 45 62
3   20 72 92
4   19 46 65
5   20 29 49
6   2 2 4
7   6 3 9
BölümToplam 113 283 396

 22 Mekatronik Mühendisliği Bölümü (0223) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   57 6 63
1   72 10 82
2   66 11 77
3   73 10 83
4   53 8 61
5   42 3 45
6   10 0 10
7   8 0 8
BölümToplam 381 48 429

 23 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0224) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   44 3 47
1   79 8 87
2   64 7 71
3   55 6 61
4   56 4 60
5   43 2 45
6   18 2 20
7   12 1 13
BölümToplam 371 33 404

 24 Mimarlık Bölümü (0225) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 25 Harita Mühendisliği Bölümü (0227) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 1 2
1   21 20 41
2   28 23 51
3   28 20 48
4   26 17 43
5   24 3 27
6   11 2 13
7   0 0 0
BölümToplam 139 86 225


  Erkek Kız Toplam
Birinci Öğretim 4589 2026 6615
İkinci Öğretim 3742 1143 4885
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Fakültesi Toplam 8331 3169 11500