Fakültesi : Mühendislik

 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (0201) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   10 4 14
1   83 27 110
2   82 43 125
3   83 38 121
3 A 0 0 0
3 B 0 0 0
4   77 33 110
5   56 25 81
6   26 6 32
7   20 4 24
V   3 0 3
Y   0 0 0
BölümToplam 440 180 620

 2 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0202) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   4 1 5
1   78 24 102
2   82 24 106
3   79 30 109
4   87 28 115
5   48 11 59
6   32 6 38
7   12 3 15
V   0 0 0
Y   2 0 2
BölümToplam 424 127 551

 3 Çevre Mühendisliği Bölümü (0203) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   28 41 69
1   25 45 70
2   34 76 110
3   28 53 81
4   24 45 69
5   12 3 15
6   12 8 20
7   7 2 9
I   2 0 2
P   0 0 0
V   0 1 1
Y   1 0 1
BölümToplam 173 274 447

 4 Çevre Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0204) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   29 19 48
1   31 35 66
2   43 58 101
3   31 41 72
4   31 43 74
5   18 7 25
6   23 4 27
7   1 1 2
BölümToplam 207 208 415

 5 Elektrik Mühendisliği Bölümü (0205) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   8 2 10
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 0 0 0
1   0 0 0
1 A 48 3 51
1 B 46 5 51
2   0 0 0
2 A 65 4 69
2 B 67 5 72
3 A 63 11 74
3 B 53 8 61
4   0 0 0
4 A 47 10 57
4 B 51 12 63
5 A 25 3 28
5 B 35 1 36
6 A 21 1 22
6 B 17 1 18
7 A 12 1 13
7 B 15 0 15
V   1 0 1
Y   1 1 2
BölümToplam 575 68 643

 6 Elektrik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0206) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   3 0 3
1   0 0 0
1 A 41 5 46
1 B 39 5 44
2   0 0 0
2 A 56 6 62
2 B 56 6 62
3   0 0 0
3 A 54 4 58
3 B 52 11 63
4   0 0 0
4 A 48 6 54
4 B 51 7 58
5   0 0 0
5 A 39 0 39
5 B 31 4 35
6   1 0 1
6 A 15 0 15
6 B 11 0 11
7   0 0 0
7 A 12 1 13
7 B 15 0 15
P A 0 0 0
Y   3 0 3
Z   1 0 1
BölümToplam 528 55 583

 7 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (0207) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   41 13 54
1   76 22 98
2   79 31 110
3   64 33 97
4   61 31 92
5   35 12 47
6   19 3 22
7   19 1 20
Y   2 0 2
BölümToplam 396 146 542

 8 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0208) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   31 17 48
1   52 24 76
2   71 31 102
3   54 19 73
4   57 26 83
5   33 15 48
6   33 1 34
7   19 1 20
I   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 352 134 486

 9 Endüstri Mühendisliği Bölümü (0209) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
Hazırlık A 3 0 3
Hazırlık B 0 0 0
1   0 0 0
1 A 31 44 75
1 B 38 48 86
2   0 0 0
2 A 28 53 81
2 B 33 54 87
3   0 0 0
3 A 28 49 77
3 B 34 50 84
4   0 0 0
4 A 38 59 97
4 B 32 49 81
5   0 0 0
5 A 10 8 18
5 B 12 7 19
6   0 0 0
6 A 7 4 11
6 B 4 4 8
7   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 298 429 727

 10 Endüstri Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0210) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   0 0 0
1 A 18 25 43
1 B 18 27 45
2   33 52 85
3   31 71 102
4   45 60 105
5   8 7 15
6   8 1 9
7   0 2 2
BölümToplam 162 245 407

 11 İnşaat Mühendisliği Bölümü (0211) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   55 12 67
Hazırlık A 0 0 0
1   83 13 96
2   99 22 121
3   85 13 98
4   85 24 109
5   36 4 40
6   24 1 25
7   8 2 10
Q   4 0 4
Y   2 0 2
Z   3 0 3
BölümToplam 484 91 575

 12 İnşaat Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0212) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   54 7 61
1   60 11 71
2   95 17 112
3   67 19 86
4   67 12 79
5   33 3 36
6   25 1 26
7   8 1 9
P   0 1 1
BölümToplam 409 72 481

 13 Jeofizik Mühendisliği Bölümü (0213) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   2 1 3
2   21 4 25
3   17 9 26
4   31 10 41
5   35 11 46
6   31 13 44
7   15 5 20
I   2 0 2
V   0 0 0
BölümToplam 154 53 207

 14 Jeofizik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0214) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   32 2 34
7   16 10 26
Y   0 0 0
BölümToplam 48 12 60

 15 Jeoloji Mühendisliği Bölümü (0215) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   14 4 18
2   38 17 55
3   52 14 66
4   47 21 68
5   43 14 57
6   31 17 48
7   16 6 22
Y   0 1 1
BölümToplam 242 94 336

 16 Jeoloji Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0216) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   1 0 1
4   17 5 22
5   29 4 33
6   29 13 42
7   21 4 25
I   0 0 0
V   1 0 1
Y   1 1 2
BölümToplam 99 27 126

 17 Makine Mühendisliği Bölümü (0217) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   11 0 11
Hazırlık A 40 0 40
Hazırlık B 29 4 33
1   0 0 0
1 A 60 8 68
1 B 72 7 79
2 A 78 4 82
2 B 86 12 98
3 A 85 6 91
3 B 73 6 79
4   0 0 0
4 A 72 12 84
4 B 58 6 64
5   0 0 0
5 A 31 5 36
5 B 30 4 34
6   6 0 6
6 A 23 1 24
6 B 29 0 29
7   2 0 2
7 A 12 3 15
7 B 6 0 6
P A 1 0 1
Y   2 0 2
Z   1 0 1
BölümToplam 807 78 885

 18 Makine Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0218) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   9 1 10
Hazırlık A 33 0 33
Hazırlık B 36 3 39
1   0 0 0
1 A 54 5 59
1 B 49 9 58
2   0 0 0
2 A 78 7 85
2 B 93 9 102
3   0 0 0
3 A 69 4 73
3 B 60 5 65
4   0 0 0
4 A 57 7 64
4 B 73 8 81
5   3 0 3
5 A 29 7 36
5 B 26 2 28
6   0 0 0
6 A 24 1 25
6 B 38 2 40
7   3 0 3
7 A 13 2 15
7 B 14 2 16
P   0 0 0
BölümToplam 761 74 835

 19 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (0219) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   8 3 11
1   56 24 80
2   62 36 98
3   65 23 88
4   63 29 92
5   60 19 79
6   39 12 51
7   16 3 19
V   1 0 1
Y   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 372 149 521

 20 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0220) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   6 0 6
1   64 19 83
2   79 23 102
3   48 21 69
4   68 25 93
5   56 14 70
6   34 6 40
7   23 2 25
I   1 1 2
Y   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 381 111 492

 21 Kimya Mühendisliği Bölümü (0221) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   16 30 46
1   14 44 58
2   16 51 67
3   16 46 62
4   19 71 90
5   13 18 31
6   15 5 20
7   0 2 2
BölümToplam 109 267 376

 22 Mekatronik Mühendisliği Bölümü (0223) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   39 1 40
1   87 7 94
2   78 11 89
3   72 11 83
4   73 10 83
5   26 2 28
6   27 2 29
7   7 0 7
BölümToplam 409 44 453

 23 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0224) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   35 2 37
1   74 7 81
2   81 8 89
3   69 7 76
4   56 6 62
5   27 1 28
6   16 1 17
7   9 0 9
BölümToplam 367 32 399

 24 Mimarlık Bölümü (0225) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 25 Harita Mühendisliği Bölümü (0227) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   36 21 57
2   24 23 47
3   31 22 53
4   32 20 52
5   12 7 19
6   6 0 6
7   8 1 9
BölümToplam 149 94 243


  Erkek Kız Toplam
Birinci Öğretim 4608 1967 6575
İkinci Öğretim 3738 1097 4835
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Fakültesi Toplam 8346 3064 11410