Fakültesi : Mühendislik

 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (0201) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 1 2
1   79 31 110
2   78 40 118
3   75 38 113
3 A 0 0 0
3 B 0 0 0
4   77 33 110
5   59 26 85
6   27 6 33
7   20 4 24
V   3 0 3
Y   0 0 0
BölümToplam 419 179 598

 2 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0202) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   78 25 103
2   79 23 102
3   75 30 105
4   87 28 115
5   50 15 65
6   35 9 44
7   13 3 16
V   0 0 0
Y   2 0 2
BölümToplam 419 133 552

 3 Çevre Mühendisliği Bölümü (0203) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   28 40 68
1   25 45 70
2   35 79 114
3   24 49 73
4   24 45 69
5   13 7 20
6   18 9 27
7   7 2 9
I   2 0 2
P   0 0 0
V   0 1 1
Y   1 0 1
BölümToplam 177 277 454

 4 Çevre Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0204) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   29 18 47
1   32 35 67
2   43 58 101
3   28 38 66
4   31 44 75
5   21 11 32
6   26 6 32
7   2 1 3
BölümToplam 212 211 423

 5 Elektrik Mühendisliği Bölümü (0205) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 0 0 0
1   0 0 0
1 A 49 4 53
1 B 46 5 51
2   0 0 0
2 A 58 4 62
2 B 60 5 65
3 A 58 11 69
3 B 53 8 61
4   0 0 0
4 A 48 10 58
4 B 50 12 62
5 A 27 8 35
5 B 39 1 40
6 A 26 2 28
6 B 21 1 22
7 A 13 1 14
7 B 18 0 18
V   1 0 1
Y   1 1 2
BölümToplam 568 73 641

 6 Elektrik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0206) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   1 0 1
1 A 41 5 46
1 B 41 5 46
2   0 0 0
2 A 50 6 56
2 B 53 5 58
3   0 0 0
3 A 54 4 58
3 B 44 11 55
4   0 0 0
4 A 49 6 55
4 B 51 7 58
5   0 0 0
5 A 43 0 43
5 B 34 5 39
6   1 0 1
6 A 17 0 17
6 B 19 1 20
7   0 0 0
7 A 12 1 13
7 B 17 0 17
P A 0 0 0
Y   3 0 3
Z   1 0 1
BölümToplam 532 56 588

 7 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (0207) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   37 11 48
1   78 21 99
2   86 33 119
3   58 33 91
4   61 31 92
5   40 12 52
6   20 6 26
7   19 2 21
Y   2 0 2
BölümToplam 401 149 550

 8 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0208) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   31 17 48
1   54 25 79
2   74 30 104
3   47 19 66
4   58 26 84
5   35 15 50
6   37 2 39
7   22 1 23
I   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 360 135 495

 9 Endüstri Mühendisliği Bölümü (0209) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 0 0 0
1   1 0 1
1 A 31 46 77
1 B 31 46 77
2   0 0 0
2 A 24 52 76
2 B 28 55 83
3   0 0 0
3 A 29 51 80
3 B 30 49 79
4   0 0 0
4 A 36 59 95
4 B 31 49 80
5   0 0 0
5 A 12 8 20
5 B 14 7 21
6   0 0 0
6 A 9 5 14
6 B 5 5 10
7   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 281 432 713

 10 Endüstri Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0210) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   0 1 1
1 A 15 27 42
1 B 19 25 44
2   31 51 82
3   31 73 104
4   45 60 105
5   10 11 21
6   8 1 9
7   0 2 2
BölümToplam 160 251 411

 11 İnşaat Mühendisliği Bölümü (0211) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   50 11 61
Hazırlık A 0 0 0
1   80 13 93
2   102 22 124
3   82 13 95
4   86 24 110
5   38 5 43
6   26 1 27
7   8 2 10
Q   2 0 2
Y   2 0 2
Z   3 0 3
BölümToplam 479 91 570

 12 İnşaat Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0212) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   53 4 57
1   60 11 71
2   98 17 115
3   64 20 84
4   67 12 79
5   33 3 36
6   25 2 27
7   8 1 9
P   0 1 1
BölümToplam 408 71 479

 13 Jeofizik Mühendisliği Bölümü (0213) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   3 1 4
2   21 3 24
3   17 9 26
4   31 10 41
5   37 11 48
6   32 14 46
7   15 5 20
I   2 0 2
V   0 0 0
BölümToplam 158 53 211

 14 Jeofizik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0214) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   33 5 38
7   16 10 26
Y   0 0 0
BölümToplam 49 15 64

 15 Jeoloji Mühendisliği Bölümü (0215) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   12 2 14
2   37 18 55
3   51 15 66
4   47 21 68
5   45 16 61
6   33 18 51
7   17 6 23
Y   0 1 1
BölümToplam 243 97 340

 16 Jeoloji Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0216) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   1 0 1
4   17 5 22
5   30 4 34
6   32 14 46
7   21 4 25
I   0 0 0
V   1 0 1
Y   1 1 2
BölümToplam 103 28 131

 17 Makine Mühendisliği Bölümü (0217) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   6 0 6
Hazırlık A 39 0 39
Hazırlık B 29 4 33
1   0 0 0
1 A 60 8 68
1 B 73 8 81
2 A 73 4 77
2 B 83 11 94
3 A 83 6 89
3 B 68 6 74
4   0 0 0
4 A 71 12 83
4 B 57 6 63
5   0 0 0
5 A 37 5 42
5 B 42 8 50
6   6 0 6
6 A 28 1 29
6 B 34 1 35
7   2 0 2
7 A 12 4 16
7 B 9 0 9
P A 1 0 1
Y   2 0 2
Z   1 0 1
BölümToplam 816 84 900

 18 Makine Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0218) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   7 0 7
Hazırlık A 33 0 33
Hazırlık B 36 3 39
1   0 0 0
1 A 55 5 60
1 B 51 9 60
2   0 0 0
2 A 80 7 87
2 B 93 9 102
3   0 0 0
3 A 64 5 69
3 B 59 4 63
4   0 0 0
4 A 59 7 66
4 B 73 8 81
5   3 0 3
5 A 31 7 38
5 B 29 3 32
6   0 0 0
6 A 29 1 30
6 B 41 2 43
7   3 0 3
7 A 14 2 16
7 B 14 2 16
P   0 0 0
BölümToplam 774 74 848

 19 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (0219) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   1 0 1
1   56 27 83
2   59 35 94
3   68 25 93
4   65 29 94
5   62 21 83
6   44 14 58
7   17 3 20
V   1 0 1
Y   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 375 154 529

 20 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0220) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   70 19 89
2   71 22 93
3   48 21 69
4   69 25 94
5   58 16 74
6   36 7 43
7   27 2 29
I   1 1 2
Y   1 0 1
Z   1 0 1
BölümToplam 382 113 495

 21 Kimya Mühendisliği Bölümü (0221) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   11 27 38
1   16 44 60
2   14 53 67
3   16 47 63
4   20 72 92
5   13 19 32
6   15 6 21
7   0 2 2
BölümToplam 105 270 375

 22 Mekatronik Mühendisliği Bölümü (0223) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   39 1 40
1   82 7 89
2   82 11 93
3   69 11 80
4   73 10 83
5   27 4 31
6   28 2 30
7   8 0 8
BölümToplam 408 46 454

 23 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0224) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   35 2 37
1   76 7 83
2   81 8 89
3   63 7 70
4   56 6 62
5   34 2 36
6   16 1 17
7   10 0 10
BölümToplam 371 33 404

 24 Mimarlık Bölümü (0225) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 25 Harita Mühendisliği Bölümü (0227) 
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   33 21 54
2   25 22 47
3   26 23 49
4   28 20 48
5   12 7 19
6   7 0 7
7   8 1 9
BölümToplam 139 94 233


  Erkek Kız Toplam
Birinci Öğretim 4569 1999 6568
İkinci Öğretim 3770 1120 4890
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Fakültesi Toplam 8339 3119 11458