Üniversitemiz Sosyal Medya Hesapları

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YKS EK KONTENJAN İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI

1-) E-devlet Üzerinden Kayıt İşlemleri

E-devlet üzerinden yapılacak olan kayıt işlemleri 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirecektir. E-devlet üzerinden kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerimizin Üniversitemize gelmelerine gerek bulunmamaktadır.

2-) Web Sayfamız Üzerinden Online Kayıt İşlemleri

Üniversitemiz web sayfası üzerinden yapılacak olan online kayıt işlemleri ise 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında http://ogr.kocaeli.edu.tr/koubs/ekayit/index.cfm bağlantısı kullanılarak yapılabilecektir. Online kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının yanı sıra cilt no, aile sıra no ve sıra no bilgilerini kullanmaları gerekecektir. (Yeni T.C. kimlik kartı sahibi öğrencilerimize önemle duyurulur). Web sayfamız üzerinden online kayıt işlemlerinin tamamlayan öğrencilerimizin Üniversitemize gelmelerine gerek bulunmamaktadır.

3-) Üniversitemize Gelerek Kayıt Yaptırma İşlemleri

Aşağıda belirtilen Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının ilgili programlarına kayıt yapacak öğrencilerin 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında şahsen kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 2008 yılı ve öncesi mezun olan ya da e-devlette lise mezuniyet bilgileri görünmeyen adaylar, kayıt esnasında diplomanın aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

KAYIT YAPTIRMAK İÇİN SAĞLIK RAPORU ALMASI GEREKEN FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Spor Bilimleri Fakültesi (Tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu getirilecektir.)
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Yalnızca Ebelik ve Hemşirelik Programları tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu getirilecektir. Sosyal hizmet bölümü sağlık raporu almayacaktır.)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri MYO (Tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu getirilecektir.)
Kartepe Atçılık MYO (Tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu getirilecektir.)
Yahya Kaptan MYO (Tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu getirilecektir.)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO (Yalnızca Özel Güvenlik ve Koruma Programı ÖSYM Kılavuzunda Bakınız 273’da belirtilen şartları sağladığına dair Sağlık Kurulu Raporu getirecektir.)
İzmit MYO (Yalnızca Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı ÖSYM Kılavuzunda Bakınız 116’da belirtilen şartları sağladığına dair Sağlık Kurulu Raporu getirecektir.)
Denizcilik Fakültesi (Sahil ve Hudutlar Genel Müdürlüğünden “Gemi Adamı Olur Raporu” getirilecektir.)
Karamürsel MYO (Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı, Gemi Makinaları İşletme Programı öğrencileri Sahil ve Hudutlar Genel Müdürlüğünden “Gemi Adamı Olur Raporu” getirecektir.)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (Tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu getirilecektir.)

Öğrencileri kayıt esnasında branşa göre tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu veya Sahil ve Hudutlar Genel Müdürlüğü’nden “Gemi Adamı Olur Raporu” getireceklerinden 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında şahsen müracaat edeceklerdir.

Not-1 : İkinci Öğretim Programlarına yerleşen öğrenciler, öğrenim harç ücretlerini kayıt yaptırdıktan sonra öğrenci numaralarıyla Türkiye İş Bankası Şubeleri gişelerinden yatıracaklardır.

Not-2 : Kayıt tarihlerinde ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan, bütünleme veya tek ders sınavına girecek olan adayların kayıt tarihlerinde geçici kayıtları alınacaktır. 31 Aralık 2019 tarihine kadar ortaöğretim kurumlarından mezun olduklarına ilişkin belgeyi ibraz edemeyen öğrencilerin kayıtları silinecektir.

Not-3: Bölüm veya Program Başkanlıklarınca, tüm öğrenciler için bir öğretim elemanı danışman olarak seçilir. Öğrenci, devam edeceği dersleri sorumlu olduğu öğretim planına uygun olarak ve danışmanının önerileri doğrultusunda seçer. Öğrenci, Ders alma işlemini ve danışman onayını internet ortamında yaparak kayıt işlemlerini tamamlamış olur. (Ders seçme işlemi için belirlenen tarihler arasında Katkı Payını yatırmayan ve/veya Ders Seçme işlemini yapmayan öğrenciler için Öğrenci Bilgi Sistemi belirtilen süreler akabinde kapatılacağından, daha sonra hiç bir surette ders seçme işlemi yaptırılmayacaktır.) Öğrencilerin seçebileceği haftalık ders saati sayısının üst sınırı Üniversite Senatosunca belirlenir. İlk kez alınacak dersler ile tekrar edilen derslerin toplam saati bu sayıyı asamaz. Derse yazılma sırasında çakışma olması halinde, önceki yarıyıllara ait dersler alınmalıdır. Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlı olduğu derslerin bir kısmını veya tamamını danışmanlarının onayı ile bırakabilirler. Hazırlık sınıfına ve birinci sınıfa yeni kayıt olan öğrenciler, güz ve bahar yarıyılı derslerinin tamamını, derse yazılmalarına gerek kalmaksızın alırlar.